آزمون استخدامی بانک

تحصیلات تکمیلی / مطالب سایت / آزمون استخدامی بانک

آزمون استخدامی بانک

منابع آزمون استخدامی بانک ملی ایران

منابع آزمون استخدامی بانک ملی ایران که در اسفند ماه سال 1397 برگزار می شود شامل موارد زیر می باشد: دروس اختصاصی آزمون استخدامی بانک ملی شامل: اصول حسابداری اصول علم اقتصاد پول و ارز و بانکداری تئوری های مدیریت و برنامه‌ریزی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت دروس عمومی آزمون استخدامی بانک ملی شامل: [...]