آزمون استخدامی بانک ها

تحصیلات تکمیلی / مطالب سایت / آزمون استخدامی بانک ها

منابع آزمون استخدامی بانک ملی ایران

منابع آزمون استخدامی بانک ملی ایران که در اسفند ماه سال 1397 برگزار می شود شامل موارد زیر می باشد: دروس اختصاصی آزمون استخدامی بانک ملی شامل: اصول حسابداری اصول علم اقتصاد پول و ارز و بانکداری تئوری های مدیریت و برنامه‌ریزی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت دروس عمومی آزمون استخدامی بانک ملی شامل: [...]