برچسب ها:

آزمون استخدامی بانک آزمون استخدامی بانک ها دانلود سوالات ارشد mba 96 دانلود سوالات ارشد برق 96 دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 96 دانلود سوالات ارشد حسابداری 96 دانلود سوالات ارشد حقوق 96 دانلود سوالات ارشد روانشناسی 96 دانلود سوالات ارشد زیست شناسی 96 دانلود سوالات ارشد شیمی 96 دانلود سوالات ارشد علوم تربیتی 96 دانلود سوالات ارشد مدیریت 96 دانلود سوالات ارشد معماری 96 دانلود سوالات ارشد مهندسی شیمی 96 دانلود سوالات ارشد مکانیک 96 دانلود سوالات ارشد کامپیوتر 96 دانلود سوالات کارشناسی ارشد 96 دانلود سوالات کنکور ارشد 96 دانلود پاسخنامه ارشد 96 دانلود کلید سوالات ارشد 96 سوالات آزمون کارشناسی ارشد 96 سوالات ارشد mba 96 سوالات ارشد برق 96 سوالات ارشد حسابداری 96 سوالات ارشد حقوق 96 سوالات ارشد روانشناسی 96 سوالات ارشد علوم تربیتی 96 سوالات ارشد مدیریت 96 سوالات ارشد مکانیک 96 سوالات ارشد کامپیوتر 96 سوالات کنکور ارشد 96 منابع آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی 97 منابع ارشد کارگردانی 97 منابع کارشناسی ارشد کارگردانی 96 نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد 96 پاسخنامه ارشد 96 پاسخنامه سوالات ارشد معماری 96 کلید سوالات ارشد 96 کلید سوالات ارشد تربیت بدنی 96 کلید سوالات ارشد حقوق 96 کلید سوالات ارشد روانشناسی 96 کلید سوالات ارشد عمران 96 کلید سوالات ارشد مدیریت 96 کلید سوالات ارشد معماری 96

زیست شناسی سلولی و مولکولی خاطره خرسندی مرکز نشر جهش

تحصیلات تکمیلی » محصولات » گروه علوم پایه » زیست شناسی » زیست شناسی سلولی و مولکولی خاطره خرسندی مرکز نشر جهش
تخفیف
 • کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی خاطره خرسندی مرکز نشر جهش

زیست شناسی سلولی و مولکولی خاطره خرسندی مرکز نشر جهش

۸,۶۰۰ تومان ۵,۱۶۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

– شرح بسار جامع و کامل زیست شناسی سلولی و مولکولی
– ارائه نکات مهم و کلیدی در هر فصل و مبحث
– شامل تست های آزمون های سراسری و آزاد در انتهای هر فصل بصورت طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

توضیحات محصول

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی خاطره خرسندی مرکز نشر جهش شامل:

 • شرح بسار جامع و کامل زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • ارائه نکات مهم و کلیدی در هر فصل و مبحث
 • شامل تست های کارشناسی ارشد سراسری و آزاد در انتهای هر فصل بصورت طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی

بخشی از مقدمه مؤلف کتاب(خاطره خرسندی):

کتابی که پیش رو دارید، شامل مباحث اصلی از زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، سؤالات امتحانات ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد به انضمام پاسخ تشریحی هر آزمون می‌باشد.
فهرست مطالب کتاب:

بخش اول
فصل اول: سلول

 1. تعریف سلول
 2. ساختار سلول
 3. پریون‌ها
 4. ویروئیدها
 5. ویروس‌ها
 6. مقایسه ساختار سلول پروکاریوت و یوکاریوت
 7. ساختار سلول پروکاریوت
 8. ساختار سلول یوکاریوت

فصل دوم: غشاء سیتوپلاسمی

 1. محتویات شیمیایی غشاء سیتوپلاسمی
 2. پوشش سلولی یا گلیکو کالیکس
 3. انتقالات غشائی
 4. انتقال به کمک یونوفورها
 5. اتصالات سلولی

فصل سوم: اسکلت سلولی

 1. میکروفیلامنت‌ها
 2. میکروتوبولها یا ریز لوله‌ها
 3. فیلامنت‌های حد واسط یا تونوفیلامنت‌ها

فصل چهارم: شبکه آندوپلاسمی

 1. عوامل مؤثر در اتصال ریبوزوم‌ها ب شبکه آندوپلاسمی
 2. چگونگی اتصال ریبوزوم به شبکه آندوپلاسمی و سنتز پروتئین‌های ترشحی
 3. میکروزوم‌ها
 4. سیستم انتقال الکترون در شبکه آندوپلاسمی
 5. اعمال‌ زیستی شبکه آندوپلاسمی
 6. منشأ شبکه آندوپلاسمی

فصل پنجم: دستگاه گلژی

 1. ساختار دستگاه گلژی
 2. ترکیب شیمیایی دستگاه گلژی
 3. چگونگی عبور گلیکوپروتئین‌ها از سطح سیس به ترانس در دستگاه گلژی
 4. ترشح، عمل اصلی دستگاه گلژی
 5. منشأ دستگاه گلژی

فصل ششم: میتوکندری

 1. ساختار میتوکندری
 2. زنجیره انتقال الکترون میتوکندری
 3. ناقل‌های اختصاصی غشای داخلی میتوکندری
 4. وضعیت فضایی میتوکندری
 5. ژنوم میتوکندری
 6. نقش و فعالیت فیزیولوژیکی میتوکندری
 7. منشأ میتوکندری جدید

فصل هفتم: لیزوزوم، میکروبادی‌ها و دستگاه واکوئلی

 1. لیزوزوم
 2. میکروبادی‌ها
 3. واکوئل

فصل هشتم: پلاستها

 1. انواع پلاستها
 2. ساختار کلروپلاست
 3. ویژگی‌های پوشش کلروپلاستی
 4. سیستم غشای درونی کلروپلاست
 5. ماده وراثتی پلاستها
 6. منشأ پلاستها

فصل نهم: هسته و هستک

 1. بخش‌‌های مختلف هسته
 2. پوشش هسته‌ای
 3. مشخصات پروتئینهای گرانولی منفذ هسته‌ای
 4. شیره هسته (نوکلئوپلاسم، کاریولنف)
 5. اسکلت هسته‌ای
 6. هستک

فصل دهم: روش‌های مطالعه سلول

 1. روش‌های میکروسکوپی مطالعه سلول
 2. روش‌های بیوشیمیایی مطالعه سلول

بخش دوم
فصل اول: DNA (داکسی ریبونو کلئیک اسید)

 1. ساختار اسیدهای نو کلئیک
 2. ساختمان نو کلئوتیدی
 3. پلیمریزاسیون نو کلئوتیدها
 4. نیروهای پایدارکننده و دناتوراسیون مولکول DNA
 5. پلی‌مورفیسم مولکول DNA
 6. DNA سه رشته‌ای
 7. DNA چهار رشته‌ای
 8. DNA صلیبی شکل
 9. DNA سوپرکویل
 10. توپوئیزومرازها
 11. آنزیم‌های نو کلئاز یا فسفودی استراز
 12. بازهای تغییرشکل یافته
 13. رده‌های مختلف DNA
 14. کروماتین و کروموزوم
 15. ساختار کروماتین
 16. کروموزوم‌ها

فصل دوم: همانندسازی DNA

 1. عوامل پروتئینی دخیل در همانندسازی DNA پروکاریوتی
 2. شروع همانندسازی در پروکاریوتها
 3. همانندسازی در سلول یوکاریوتی
 4. عوامل دخیل در همانندسازی DNA یوکاریوتی
 5. آسیب و ترمیم DNA

فصل سوم: RNA و ساختار ژن
RNA

 1. ساختار کلی ژن در پروکاریوتها
 2. ساختار ژن در یوکاریوتها

فصل چهارم: رونویسی، پردازش و پیرایش، تنظیم بیان ژن

 1. فرآیند رونویسی در پروکاریوتها
 2. فرآیند رونویسی در یوکاریوتها
 3. مهار کنندگان فرآیند رونویسی
 4. پردازش ‌RNA
 5. انواع پیرایش
 6. اپرونها (مکانیسم تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها)
 7. مکانیسم‌های تنظیم بیان ژن‌ها در یوکاریوتها
 8. هومیوباکسها و هومیودومین‌ها نقش مهمی در تمایز سلولها دارند
 9. تلومر، تلومراز و فرآیند رونویسی معکوس

فصل پنجم: سنتز پروتئین و جهش

 1. کدهای ژنتیکی
 2. کدون‌های مترادف
 3. ساختار مولکول tRNA
 4. برهمکنش کدون و آنتی کدون
 5. فرآیند شارژ شدن tRNA
 6. سنتز پروتئین
 7. سنتز پروتئین در پروکاریوتها
 8. سنتز پروتئین در یوکاریوتها
 9. مهارکنندگان سنتز پروتئین
 10. جهش

فصل ششم: چرخه سلولی و مراحل تقسیم سلول

 1. چرخه سلولی
 2. تنظیم چرخه سلولی
 3. عامل پیش‌برنده میتوز (MPF)
 4. اعمال MPF فعال
 5. لحظه‌های کلیدی کنترل چرخه سلولی
 6. تنظیم فعالیت پروتئین کیناز وابسته به سیکلین (CDK)
 7. فاکتورهای رشد و مواد میتوژن
 8. تقسیم سلولی
 9. تقسیم میتوز
 10. انواع رشته‌های دوک تقسیم
 11. تقسیم سیتوپلاسم
 12. تقسیم میوز
 13. کمپلکس سیناپتونمال (SC)

اطلاعات بیشتر

وزن505 g
» شرح درس:

شرح جامع و کامل زیست شناسی سلولی و مولکولی

» نکات مهم و کلیدی:

ارائه نکات مهم و کلیدی در هر فصل و مبحث

» سوالات دانشگاه سراسری:

دارد – بصورت طبقه بندی شده در هر فصل

» سوالات دانشگاه آزاد:

دارد – بصورت طبقه بندی شده در هر فصل

» پاسخ تشریحی:

دارد

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

خاطره خرسندی

» ناشر:

نشر جهش

» نوبت چاپ:

چاپ اول – 1389

» تعداد صفحات:

305 صفحه قطع وزیری

» شابک:

978-964-178-224-7

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “زیست شناسی سلولی و مولکولی خاطره خرسندی مرکز نشر جهش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرصت استثنایی: آخرین فرصت استفاده از تخفیفات 30 تا 50 درصدی سایت فقط تا پایان روز جمعه 05-03-96 می‌باشد