برچسب ها:

آزمون استخدامی بانک آزمون استخدامی بانک ها دانلود سوالات ارشد mba 96 دانلود سوالات ارشد برق 96 دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 96 دانلود سوالات ارشد حسابداری 96 دانلود سوالات ارشد حقوق 96 دانلود سوالات ارشد روانشناسی 96 دانلود سوالات ارشد زیست شناسی 96 دانلود سوالات ارشد شیمی 96 دانلود سوالات ارشد علوم تربیتی 96 دانلود سوالات ارشد مدیریت 96 دانلود سوالات ارشد معماری 96 دانلود سوالات ارشد مهندسی شیمی 96 دانلود سوالات ارشد مکانیک 96 دانلود سوالات ارشد کامپیوتر 96 دانلود سوالات کارشناسی ارشد 96 دانلود سوالات کنکور ارشد 96 دانلود پاسخنامه ارشد 96 دانلود کلید سوالات ارشد 96 سوالات آزمون کارشناسی ارشد 96 سوالات ارشد mba 96 سوالات ارشد برق 96 سوالات ارشد حسابداری 96 سوالات ارشد حقوق 96 سوالات ارشد روانشناسی 96 سوالات ارشد علوم تربیتی 96 سوالات ارشد مدیریت 96 سوالات ارشد مکانیک 96 سوالات ارشد کامپیوتر 96 سوالات کنکور ارشد 96 منابع آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی 97 منابع ارشد کارگردانی 97 منابع کارشناسی ارشد کارگردانی 96 نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد 96 پاسخنامه ارشد 96 پاسخنامه سوالات ارشد معماری 96 کلید سوالات ارشد 96 کلید سوالات ارشد تربیت بدنی 96 کلید سوالات ارشد حقوق 96 کلید سوالات ارشد روانشناسی 96 کلید سوالات ارشد عمران 96 کلید سوالات ارشد مدیریت 96 کلید سوالات ارشد معماری 96

ریاضی عمومی ۱و۲ فرزین حاجی جمشیدی نشر جهش

تحصیلات تکمیلی » محصولات » گروه علوم پایه » آمار » ریاضی عمومی ۱و۲ فرزین حاجی جمشیدی نشر جهش
تخفیف
  • ۲۶۷۳

ریاضی عمومی ۱و۲ فرزین حاجی جمشیدی نشر جهش

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

  • شرح کامل ریاضی عمومی ۱و۲
  • نکات مهم و کلیدی در هر مبحث
  • حل تشریحی سوال‌های آزمون‌های کارشناسی ارشد رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه و MBA

موجود در انبار

توضیحات محصول

کتاب ریاضی عمومی ۱و۲ فرزین حاجی جمشیدی مرکز نشر جهش (ویراست ششم – چاپ هفتم) شامل:

  • شرح کامل ریاضی عمومی ۱و۲
  • نکات مهم و کلیدی در هر مبحث
  • حل تشریحی سوال‌های آزمون‌های کارشناسی ارشد رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه و MBA

بخشی از مقدمه مؤلف کتاب:

با گسترش روزافزون دوره‌های تحصیلات تکمیلی در رشته‌های گوناگون، نیاز به تدوین کتاب‌هایی که به مرور آموخته‌های قبلی پرداخته و در ضمن دانشجویان را با نحوه طرح سؤالات و روش‌های پاسخگویی آنها آشنا کند کاملاً محسوس است.

کتاب حاضر ویرایش ششم از کتاب ریاضی عمومی ۱و۲ می‌باشد که به صورت مجزا تحت عنوان ریاضی عمومی ۱ از سری کتاب‌های آموزشی است که در جهت پاسخگویی به این نیاز به نحوی تدوین شده است که مباحث درسی در کنار حل تشریحی سؤالات آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه و رشته MBA مرور گردد.

جهت یادگیری بهتر دانشجویان در ویرایش جدید مباحث درسی با ذکر جزئیات بیشتر و به نحوی عمیق‌تر با ارائه مثال‌هایی متنوع مورد بررسی قرار گرفته است.

با عنایت بر تغییر در نوع طراحی سؤال‌های آزمون کارشناسی ارشد در سال‌های اخیر سؤال‌های سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ همراه با پاسخ‌های تشریحی به صورت طبقه‌بندی شده در انتهای فصول قرار گرفته است.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌‌نیاز

۱- اعداد حقیقی و محور حقیقی
۲- قدر مطلق
۳- مختصات کارتزین در صفحه
۴- نمودارها
۵- توابع و نمودارهای آنها
۶- چندجمله‌ای و توابع گویا
۷- توابع مثلثاتی

تابع

۱- تعریف تابع
۲- اعمال روی توابع
۳- انواع توابع

حد پیوستگی

۱- حدود راست و چپ توابع
۲- حد تابع
۳- پیوستگی تابع
۴- حدود وقتی x ->+-B و حدود نامتناهی
۵- محاسبه حدود با استفاده از روابط هم‌ارزی
۶- مجانب‌های یک منحنی
۷- صورت‌های مبهم

مشتق

۱- تعریف مشتق در یک نقطه
۲- تابع مشتق
۳- مشتقات راست و چپ
۴- قوانین مشتق‌گیری
۵- قاعده زنجیره‌ای (مشتق‌گیری از تابع مرکب)
۶- مشتق‌گیری از معادلات پارامتری
۷- مشتق‌گیری ضمنی
۸- مشتق تابع معکوس
۹- مشتق تابع انتگرال
۱۰- مشتق تابع f (x) = u(x)v(x)
۱۱- مشتق لگاریتمی
۱۲- مشتقات مراتب بالاتر
۱۳- دیفرانسیل

کاربردهای مشتق

۱- اکستریمم‌های توابع و نقاط بحرانی
۲- تعیین تقعر منحنی‌ها و نقاط عطف
۳- قضایای مقدار میانگین و رول
۴- سایر کاربردهای مشتق

انتگرال

۱- پاد مشتق، انتگرال‌های معین و نامعین
۲- قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال
۳- روش‌های انتگرال‌گیری
۴- انتگرال‌های غیرعادی

کاربردهای انتگرال

۱- محاسبه مساحت بین دو منحنی
۲- محاسبه حجم حاصل از دوران
۳- طول منحنی‌ها
۴- مساحت سطح حاصل از دوران
۵- قضایای پاپوس
۶- مقدار متوسط یک تابع

دنباله‌ها و سری‌ها

۱- دنباله‌ها
۲- سری‌های نامتناهی
۳- سری‌های نامنفی
۴- رفتار سایر سری‌ها
۵- سری‌های تابعی
۶- سری‌های توانی
۷- بسط‌‌های تیلور توابع

اعداد مختلط

۱- معرفی اعداد مختلط
۲- شکل قطبی اعداد مختلط
۳- مزدوج عدد مختلط
۴- اعمال روی اعداد مختلط
۵- نمایش منحنی‌ها در صفحه مختلط

بردارها، معادلات خط و صفحه – رویه‌ها در فضا

۱- دستگاه مختصات سه‌بعدی
۲- بردارها
۳- ضرب خارجی دو بردار
۴- ضرب‌های سه‌گانه
۵- استوانه‌ها و رویه‌ها در فضا

توابع برداری

۱- تعریف توابع برداری
۲- تعبیر یک تابع برداری به عنوان موقعیت یک جسم (بردار مکان)
۳- تعبیر یک تابع برداری به عنوان معادله یک منحنی، صفحات قائم و مماسی، خط مماس

جبر خطی

۱- استقلال خطی بردارها
۲- ماتریس‌ها
۳- اعمال روی ماتریس‌ها
۴- دترمینان ماتریس
۵- معکوس یک ماتریس
۶- رتبه ماتریس
۷- مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس
۸- دستگاه معادلات خطی

توابع چندمتغیره

۱- توابع چندمتغیره
۲- حدود و پیوستگی توابع چندمتغیره
۳- مشتقات جزیی
۴- مشتق‌پذیری توابع چندمتغیره
۵- قاعده زنجیره‌ای
۶- مشتقات جهتی توابع دومتغیره
۷- تعمیم برای توابع بیش از دو متغیر
۸- مشتق تابع ضمنی
۹- استفاده از ژاکوبین برای محاسبه مشتق

کاربردهای مشتق

۱- معادله صفحه مماس بر رویه
۲- معادله خط قائم بر رویه
۳- معادله خط مماس بر منحنی تقاطع دو رویه
۴- ماکزیمم و مینیمم‌های توابع دومتغیره
۵- ماکزیمم و مینیمم‌های مقید

انتگرال‌های چندگانه

۱- انتگرال‌های دوگانه
۲- انتگرال‌های دوگانه در مختصات قطبی
۳- جانشینی‌ها در انتگرال‌های دوگانه
۴- انتگرال‌های سه‌گانه
۵- جانشینی‌ها در انتگرال‌های سه‌گانه

میدان‌های برداری

۱- انتگرال‌های روی خم
۲- تعریف میدان برداری
۳- انتگرال‌های رویه‌ای
۴- میدان‌های پایستار و خواص آنها
۵- محاسبه شار و گردش حول یک خم در صفحه
۶- گردش روی خم‌های سه بعدی
۷- شار عبوری از یک سطح و قضیه دیورژانس
۸- چند اتحاد برداری

سؤالات طبقه‌بندی شده در پایان هر فصل به همراه پاسخ تشریحی

اطلاعات بیشتر

وزن1113 g

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ریاضی عمومی ۱و۲ فرزین حاجی جمشیدی نشر جهش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *