توضیحات محصول

کتاب آموزشی محاسبات عددی با استفاده از MATLAB

بخشی از پیش گفتار کتاب:

امروزه برای اهل فن پوشیده نمی باشد که گذراندن یک درس در زمینه روشهای عددی نه تنها برای دانشجویان لازم است بلکه برای کسانی که به موضوع های پیشرفته در تحقیق و حرفه اهمیت می دهند نیز مفید می باشد. به این دلیل کتابهای زیادی در این زمینه نگارش یافته است. بر این اساس کتاب حاضر به عنوان یک کتاب مقدماتی در درس محاسبات عددی برای دانشجویان کارشناسی علوم و مهندسی نگارش یافته است، که اهداف به خصوصی را دنبال می کند.

  • شهود و درک روشهای عددی در مسایل پایه ای را ایجاد کند.
  • به خواننده کمک نماید تا با مفاهیم، خطا، سرعت همگرایی و حجم حافظه موردنیاز در هر روش آشنا شود.
  • خواننده را با ماشین محاسبه گر و یک زبان برنامه نویسی تخصصی آشنا نماید، تا تجربیات خود را در عمل پیاده کند، که این بند خود به اهمیت محاسبات عددی می افزاید.