توضیحات محصول

کتاب درس و کنکور کارشناسی ارشد روش پژوهش تألیف معزالدین باباخانی تیموری موسسه ماهان شامل:

 •  شرح کامل درس روش پژوهش براساس آخرین تغییرات سرفصل‌های آزمون کارشناسی ارشد
 • سؤالات تألیفی در انتهای هر فصل به همراه پاسخنامه
 • سؤالات طبقه‌بندی شده آزمون‌های کارشناسی ارشد سراسری سال 1389 تا 1393 با پاسخ تشریحی
 • بیش از 700 تست تألیفی به صورت طبقه‌بندی شده به همراه پاسخنامه

بخشی از مقدمه کتاب روش پژوهش موسسه ماهان:

این کتاب شامل دو قسمت است: 1- آشنایی با رهیافتها، رویکردها، روش‌شناسی و 2- آشنایی با فرآیند پژوهش. در این کتاب سعی شده است که در روش تحقیق مبانی نظری و مبانی عملی توأمان در نظر گرفته شود، تا نواقصی که در کتاب‌های روش تحقیق دیگر موجود است و هر کدام از این آثار یا به شرح مبانی نظری و یا به شرح مبانی عملی پرداخته‌اند، تا حدی این یکسویه‌نگری جبران شود.

فهرست مطالب کتاب روش پژوهش موسسه ماهان:

فصل اول: رهیافت‌های تحقیق در علوم سیاسی 

 1. بررسی انواع رهیافت‌های اصلی
 2. بررسی انواع روش تحقیق کیفی

فصل دوم: کاربرد روش تحقیق

 1. طراحی فرآیند پژوهش
 2. جمع‌آوری اطلاعات از کتابخانه
 3. عملیاتی نمودن پژوهش (روش کمی)
 4. شیوه‌های آماده‌ نمودن متغیرها برای اندازه‌گیری
 5. انواع متغیرها
 6. نشانه‌گذاری علائم تحقیق
 7. بررسی اجزاء تحقیق
 8. بررسی روش کمی در تحقیق

فصل سوم: انواع روش تحقیق 

 1. تفاوت روش‌شناسی، رهیافت، رویکرد و روش تحقیق
 2. روش تحقیق کیفی
 3. انواع تحقیق میدانی
 4. انواع مطالعات توصیفی
 5. روش آزمایشی
 6. تحقیق زمینه‌یاب (نظری تاسیسی)

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 

 1. نمودار طرح پژوهش
 2. رویکردهایی نسبت به تجزیه و تحلیل داده‌ها
 3. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی و کمی
 4. بررسی روش تحلیل محتوا
 5. انواع تجزیه و تحلیل