تایید خرید

تحصیلات تکمیلی » پرداخت » تایید خرید
تایید خرید 1395-2-12 16:13:43 +04:30

:ضمن تشکر از شما بابت خرید از سایت، اطلاعات خرید شما به شرح زیر اعلام میگردد

متاسفیم، ولی مشکلی در گرفتن اطلاعات پرداخت پیش آمده است.

ارسال رایگان برای خریدهای 40هزار تومان به بالا رد کردن