منابع دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی

منابع دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی

منابع دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:

 1. بی مهرگان سنگواره (ماکروفسیل) جلد ۱ و ۲ – تألیف: دکتر محمدعلی جعفریان، دکتر حسین وزیری مقدم، دکتر عزیز اله طاهری – انتشارات دانشگاه اصفهان
 2. میکروپالئونتولوژی کاربردی (جلد اول: فرامینیفرها) – تألیف: دکتر خسرو خسروتهرانی – انتشارات دانشگاه تهران
 3. میکروپالئونتولوژی کاربردی (جلد اول: غیر فرامینیفرها) – تألیف: دکتر خسرو خسروتهرانی – انتشارات دانشگاه تهران
 4. سنگواره های ذره بینی پیشرفته – تألیف: دکتر علی میثمی – انتشارات دانشگاه تربیت معلم
 5. سوالات دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی – محمد لنکرانی، عادل براری، سعید لطیفیان، مسعود اصغریان رستمی – انتشارات پردازش
 6. زمین شناسی ایران – تألیف: دکتر سیدعلی آقانباتی – انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 7. مبانی دیرینه شناسی (جلد دوم: میکروفسیل ها) – تألیف: دکتر محمدرضا وزیری، دکتر محمد داستانپور، دکتر وحید ناظری – انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
 8. Invertebrate Fossils, (1952), Moore & Fischer, MC-Grow Hill publication

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.

پست‎های مرتبط:

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی به تفکیک درس...

منابع دکتری زمین شناسی اقتصادی

منابع دکتری زمین شناسی اقتصادی

منابع دکتری زمین شناسی اقتصادی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی...

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

زبان تخصصی زبان تخصصی، انتشارات پیام نور چینه شناسی دکتر...