برچسب ها:

آزمون استخدامی بانک آزمون استخدامی بانک ها دانلود سوالات ارشد mba 96 دانلود سوالات ارشد برق 96 دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 96 دانلود سوالات ارشد حسابداری 96 دانلود سوالات ارشد حقوق 96 دانلود سوالات ارشد روانشناسی 96 دانلود سوالات ارشد زیست شناسی 96 دانلود سوالات ارشد شیمی 96 دانلود سوالات ارشد علوم تربیتی 96 دانلود سوالات ارشد مدیریت 96 دانلود سوالات ارشد معماری 96 دانلود سوالات ارشد مهندسی شیمی 96 دانلود سوالات ارشد مکانیک 96 دانلود سوالات ارشد کامپیوتر 96 دانلود سوالات کارشناسی ارشد 96 دانلود سوالات کنکور ارشد 96 دانلود پاسخنامه ارشد 96 دانلود کلید سوالات ارشد 96 سوالات آزمون کارشناسی ارشد 96 سوالات ارشد mba 96 سوالات ارشد برق 96 سوالات ارشد حسابداری 96 سوالات ارشد حقوق 96 سوالات ارشد روانشناسی 96 سوالات ارشد علوم تربیتی 96 سوالات ارشد مدیریت 96 سوالات ارشد مکانیک 96 سوالات ارشد کامپیوتر 96 سوالات کنکور ارشد 96 منابع آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی 97 منابع ارشد کارگردانی 97 منابع کارشناسی ارشد کارگردانی 96 نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد 96 پاسخنامه ارشد 96 پاسخنامه سوالات ارشد معماری 96 کلید سوالات ارشد 96 کلید سوالات ارشد تربیت بدنی 96 کلید سوالات ارشد حقوق 96 کلید سوالات ارشد روانشناسی 96 کلید سوالات ارشد عمران 96 کلید سوالات ارشد مدیریت 96 کلید سوالات ارشد معماری 96

منابع دکتری علوم قرآن و حدیث

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » مجموعه الهیات » منابع دکتری علوم قرآن و حدیث

منابع دکتری علوم قرآن و حدیث

منابع دکتری علوم قرآن و حدیث (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. ابن فارس / معجم المقاییس فی اللغه / بیروت / دارالفکر
 2. ابن منظور، محمدبن مکرم / لسان العرب / بیروت / دار صادر / ۱۴۱۴ ق
 3. ابوریه، محمود / اضواء علی السنه المحمدیه / قم / انصاریان / ۱۳۸۳ ش
 4. استرآبادی، میر محمدباقر / الرواشح المساویه / قم / کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی / ۱۴۰۵ ق
 5. انصاری، مرتضی / فرائدالاصول / قم / مجمع الفکر الاسلامی / ۱۴۱۹ ق
 6. دکتر منصور پهلوان / مجموعه سوالات دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد  با پاسخهای کاملا تشریحی / نشر پردازش / ۱۳۹۲
 7. حجتی کرمانی، سید محمدباقر / پژوهشی در تاریخ قرآن کریم / تهران / دفتر نشر فرهنگ اسلامی / ۱۳۷۸ ش
 8. حجتی کرمانی، سید محمدباقر / اسباا النزول / تهران / دفتر نشر فرهنگ اسلامی / ۱۳۷۷ ش
 9. خراسانی، محمدکاظم / کفایه الاصول / قم / آل البیت
 10. خویی، سید ابوالقاسم / البیان فی تفسیر القرآن / چاپ های مختلف
 11. خویی، سید ابوالقاسم / معجم رجال الحدیث / قم / مدینه العلم
 12. راغب اصفهانی، حسین بن محمد / المفردات فی غریب القرآن / دمشق، بیروت / الدارالشامیه دارالعلم / ۱۴۱۲ ق
 13. زرکشی، بدرالدین / البرهان فی علوم القرآن / قاهره / دار احیاء الکتب العربیه / ۱۳۷۶ ش
 14. سیوطی، جلال ایدین / الجامع الصغیر / بیروت / دارالفکر
 15. سیوطی، جلال ایدین / الاتقان فی علوم القرآن / بیروت / دارالفکر / ۱۴۱۶ ق
 16. صالح، صبحی / علوم الحدیث و مصطلحه / دمشق / ۱۳۷۹ ش
 17. صدر، سیدحسن / نهایه الدرایه / نشر مشعر
 18. صدوق، محمدبن علب بن بابویه / عیون اخبار الرضا / انتشارات جهان / ۱۳۷۸ ش
 19. صدوق، محمدبن علب بن بابویه / من لا یحضره الفقیه / قم / جامعه مدرسین / ۱۴۱۳ ق
 20. طباطبایی، سید محمدحسین / المیزان فی تفسیر القرآن / قم / جامعه مدرسین / ۱۴۱۷ ق
 21. طبرسی، فضل بن حسن / مجمع البیان / تهران / انتشارات ناصر خسرو / ۱۳۷۲ ش
 22. طوسی، محمدبن حسن / اختیار معرفه الرجال / مشهد / دانشگاه مشهد / ۱۳۴۸ ش
 23. طوسی، محمدبن حسن / الفهرست / نجف / المکتبه الرضویه
 24. عاملی، زیدالدین علی (شهید ثانی) / الرعایه فی علم الدرایه / قم / کتابخانه آیت اله مرعشی نجفی / ۱۴۱۳ ق
 25. کلینی، محمدبن یعقوب / الکافی / تهران / دارالکتب الاسلامیه / ۱۴۰۷ ق
 26. مامقانی، عبداله / تلخیص المقباس / تلخیص: علی اکبر غفاری / تهران / جامعه الامام الصادق (ع) / ۱۳۶۹ ش
 27. مدیر شانه چی، کاظم / علم الحدیث / قم / جامعه مدرسین / ۱۳۷۹ ش
 28. مدیر شانه چی، کاظم / درایه الحدیث / قم / جامعه مدرسین / ۱۳۷۹ ش
 29. مدیر شانه چی، کاظم / تاریخ حدیث / تهران / سمت / ۱۳۷۷ ش
 30. معارف، مجید / پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه / تهران / ضریح / ۱۳۷۶ ش
 31. نوری، حسین / خاتمه المستدرک / قم / آل البیت
 32. هیثمی، نورالدین / مجمع الزوائد / بیروت / دارالمتب العلمیه / ۱۴۰۸ ق

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری علوم قرآن و حدیث در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری علوم قرآن و حدیث نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
۰ نظر

ارسال نظر