منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (منابع مرجع و مطالعاتی) برای آمادگی آزمون، تفکیک شده بر اساس منابع فارسی و انگلیسی در ذیل بیان شده اند:

آسیب شناسی ورزشی:

 1. پاسخ تشریحی سوالات دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه سراسری / دکتر مرتضی دوستی، هاشم پیری / نشر پردازش
 2. طب فوتبال / علیزاده، طهماسبی، عباسی
 3. پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی / علیزاده، دانشمندی، قراخانلو
 4. آسیب های بافت نرم در پرشکی ورزشی / رئوف
 5. آسیب شناسی ورزشی / سید محمد حسینی
 6. آسیب شناسی ورزشی / محسنی
 7. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک / نسرین ناصری
 8. فیزیوتراپی در ضایعات شایع عضلانی اسکلتی / مرضیه یاسین
 9. تکنیک های توانبخشی در طب ورزش / فراهانی

Scientific foundation and principles of practice in musculoskeletal rehabilitaion: Magee
Clinical sport medicine: Brukner
Pathology and intervention in musculoskeletal rehabilitation: Magee
Foundations of athletic training: Anderson
Overuse injuries of the musculoskeletal system: Pecina
Sport specific rehabilitation: Donatelli
Physical rehabilitation: O’sullivan

حرکات اصلاحی:

 1. حرکات اصلاحی پیشرفته / امیر لطافت کار، حسن دانشمندی، ملیحه حدادنژاد، زهرا عبدالوهابی
 2. مبانی آموزش حرکات اصلاحی / علیزاده، میرکریم پور، فلاح محمدی
 3. ساختار و عملکرد دستگاه اسکلتی-عضلانی / دبیدی روشن
 4. حرکات اصلاحی / علیزاده، دانشمندی، قراخانلو
 5. آزمایشگاه حرکات اصلاحی / رضا رجبی، هادی صمدی
 6. حرکات اصلاحی / یحیی سخنگویی (انتشارات آموزش و پرورش)
 7. حرکات اصلاحی / علیزاده، قیطاسی
 8. بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات (پوسچر و درد) / علیرضا سرمدی

Orthopaedic physical assessment: Magee
Essential of corrective exercise training: Clarke
Assessment and treatment of muscle imbalance: Phil page
Muscle testing and function with posture and pain: Kendall
Corrective exercise: Kesh patel
Postural disorder and musculoskeletal dysfunction: Solberg

ورزش معلولین:

 1. تربیت بدنی و بازپروری: برای رشد، سازگاری و بهبودی معلولان / مترجم: محمدتقی منشی طوسی
 2. ورزش معلولین / جلالی فراهانی

Physical rehabilitaion: O’sullivan
Scientific foundation and principles of practice in musculoskeletal rehabilitaion: Magee
Pathology and intervention in musculoskeletal rehabilitaion: Magee

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی  در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.

پست‎های مرتبط:

منابع دکتری رفتار حرکتی

منابع دکتری رفتار حرکتی

منابع دکتری رفتار حرکتی (منابع مرجع مطالعاتی پیشنهادی) جهت آمادگی آزمون...

منابع دکتری بیومکانیک ورزشی

منابع دکتری بیومکانیک ورزشی

مهمترین منابع دکتری بیومکانیک ورزشی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون...

منابع دکتری سنجش و آمار

منابع دکتری سنجش و آمار

منابع دکتری سنجش و آمار (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی دکتری مدیریت...