منابع دکتری سنجش و آمار

منابع دکتری سنجش و آمار

منابع دکتری سنجش و آمار (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی دکتری مدیریت ورزشی به شرح زیر می باشند:

  1. سوالات و نکات مهم کنکوری دکتری سنجش و آمار دانشگاه سراسری سالهای ۹۰ تا ۹۲ با پاسخهای تشریحی / نشر پردازش / ۱۳۹۲
  2. عادل آذر / ۱۳۸۴ / آمار و کاربرد آن در مدیریت / جلد اول / انتشارات سمت، تهران، چاپ دوازدهم
  3. عادل آذر / ۱۳۸۶ / آمار و کاربرد آن در مدیریت / جلد دوم / انتشارات سمت، تهران، چاپ یازدهم
  4. رمضان حسن زاده و محمدتقی مداح / ۱۳۹۰ / روش های آماری در علوم رفتاری / نشر ویرایش، چاپ یازدهم
  5. علی دلاور / ۱۳۸۵ / احتمالات و آمار کاربردی / انتشارات رشد، چاپ پانزدهم

قابل توجه کاربران:

  1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری سنجش و آمار در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
  2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
  3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری سنجش و آمار نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.

پست‎های مرتبط:

منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (منابع مرجع و مطالعاتی)...

منابع دکتری بیومکانیک ورزشی

منابع دکتری بیومکانیک ورزشی

مهمترین منابع دکتری بیومکانیک ورزشی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون...

منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی

منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی

منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح...