منابع دکتری اقتصاد کلان

منابع دکتری اقتصاد کلان

منابع دکتری اقتصاد کلان (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:

  1. رودی گر درون بوش و استانلی فیشر، اقتصاد کلان، ترجمه محمد حسین تیزهوش تابان، انتشارات سروش
  2. ویلیام اچ.برانسون، اتقصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، نشر نی
  3. دکتر فریدون تفضلی ، اقتصاد کلان (نظریه ها و سیاست های اقتصادی)، نشر نی
  4. امین منصوب / خلاصه مباحث دکتری اقتصاد کلان / انتشارات پردازش
  5. دکتر تیمور رحمانی، اقتصاد کلان، نشر برادران
  6. باروت پل و هیسترس، نظریه اقتصاد کلان، ترجمه بهروز هادی زنوز، نشر دانشگاهی

پست‎های مرتبط:

منابع دکتری اقتصاد سنجی

منابع دکتری اقتصاد سنجی

مهمترین منابع دکتری اقتصاد سنجی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی...

منابع دکتری اقتصاد خرد

منابع دکتری اقتصاد خرد

مهمترین منابع دکتری اقتصاد خرد (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به...