مطالب سایت

منابع دکتری مهندسی صنایع

منابع دکتری مهندسی صنایع

مهمترین منابع دکتری مهندسی صنایع (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به تفکیک درس به شرح زیر می باشند: مهندس آرمان ساجدی نژاد، مهندس حمیدرضا کوشا / سوالات دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی / انتشارات پردازش اقتصاد مهندسیاقتصاد مهندسی یا ارزیابی طرح های اقتصادی، دکتر محمد مهدی اسکونژاد Advanced Engineering Economics, Park, Chan S,; Ssharp- Bette, Gunter P., Wiley, 1990. Economy, Degrmo, E. Paul; Sullivan, Willian G,; Bontadelli, James A.; Wicks, Elin M., Prentice Hall, 119.طراحی سیستم های صنعتیطرح [...]

منابع دکتری باستان شناسی

منابع دکتری باستان شناسی

منابع دکتری باستان شناسی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:آریانپور، علیرضا، باغ ایرانی، حکمت کهن، منظر جدید ، تهران، موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۸۳ آزاد، میترا، معماری ایران در قلمرو آل بویه، تهران، کلیدر، ۱۳۸۱ اتینگهاوزن و گرابار.هنر و معماری اسلامی(۱) ، ترجمه یعقوب آژند، تهران، سمت، ۱۳۷۸ امیرلو، عنایت الله، نگاهی به فرهنگ کهن سنگی ایران، مجله باستان شناسی و تاریخ ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، سال اول، شماره اول، ۱۳۶۵ رضایی، ایرج؛ امیرحاجلو، سعید / سوالات [...]

منابع دکتری مشاوره

منابع دکتری مشاوره

منابع دکتری مشاوره (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی / علی دلاور مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی / علی دلاور آمار و احتمالات کاربردی / علی دلاور نظریه های شخصیت / شولتز و شولتز / ترجمه یحیی سیدمحمدی خانواده درمانی / گلدنبرگ و گلدنبرگ سوالات دکتری مشاوره دانشگاه سراسری با پاسخ های تشریحی / سهیلا ابراهیمی، دکتر شیلان کاملی، علیرضا بانشی / نشر پردازش نظریه های روان درمانی و کاربست [...]

منابع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

منابع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

قابل توجه کاربران:لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده را همواره شامل مهمترین و [...]