منابع کارشناسی ارشد آسیب شناسی و فن شناسی آثار

منابع کارشناسی ارشد آسیب شناسی و فن شناسی آثار

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد آسیب شناسی و فن شناسی آثار (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون می باشند:

 1. حفاظت، نگهداری و مرمت آثار هنری و تاریخی / پلندرلیت / ترجمه رسول وطن دوست / انتشارات دانشگاه هنر
 2. راهنمای حفاظت، نگهداری و مرمت کاغذ / ناردی و فیلیپ وان دم / ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم / انتشارات آستان قدس
 3. حفاظت و مرمت در کاوش های باستان شناسی / نیکلاس استانلی پرایس / میرمحسن موسوی / انتشارات دانشگاه هنر
 4. سیر تحول و مرمت و بازسازی اشیاء تاریخی / وحیده میرفخرایی / نشر سبجان نور
 5. فرهنگ دانستنی های علمی و عملی برای محافظت و ترمیم آثار هنری / انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی
 6. شرح جامع آسیب شناسی و فن شناسی آثار / ابوالفضل صادقی پور، مریم خلیل زاده مقدم / انتشارات ارشد
 7. کاربری پژوهش های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی / منیژه هادیان / انتشارات دانشگاه تهران
 8. مواد شیمیایی مورد استفاده در مرمت / آماندا کلایدزل / مریم باباشاهی / انتشارات دانشگاه هنر
 9. روش های جدید در حفاظت و مرمت آثار هنری / ابوالفضل سمنانی و وحید فرهمند / انتشارات دانشگاه هنر / ۱۳۷۶
 10. مواد مورد استفاده در مرمت / سی. وی. هوری / ابوالفضل سمنانی و وحید فرهمند / انتشارات دانشگاه هنر
 11. دوازده درس مرمت / مهندس محبعلی / وزارت مسکن و شهرسازی
 12. چرم و چرم سازی / ملک طاهر مقصودلو و دیگران / انتشارات تفتان زاهدان
 13. فن و هنر سفالگری / فائق توحیدی / انتشارات سمت
 14. تزئینات وابسته به معماری / کیانی / انتشارات میراث فرهنگی
 15. مصالح شناسی سنتی / حسین زمرشیدی / انتشارات زمرد
 16. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی فلز / حمیدرضا بخشنده فر / دانشگاه هنر اصفهان
 17. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی فلز / مسعود باتر / دانشگاه هنر زابل
 18. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی نقاشی / حمید فرهمند بروجنی / دانشگاه هنر اصفهان
 19. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی نقاشی / رضا رحمانی / پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی
 20. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی نقاشی / حمیدرضا چمن / دانشگاه هنر زابل
 21. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی عاج و استخوان / مهرناز آزادی / دانشگاه هنر اصفهان
 22. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی عاج و استخوان / مسلم میش مست / دانشگاه هنر زابل
 23. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی چوب / قباد کیانمهر / دانشگاه هنر اصفهان
 24. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی چوب / مهین سهرابی / دانشگاه الزهراء
 25. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی کاغذ / حمید ملکیان / کتابخانه مجلس شورای اسلامی
 26. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی پارچه و بافته ها / سوسن معتقد / دانشگاه هنر اصفهان
 27. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی پارچه و بافته ها / شهرزاد امین شیرازی / پژوهشکده مرمت آثار تاریخی
 28. جزوه آسیب شناسی و فن شناسی سفال / اصغر پورشیروی / دانشگاه هنر اصفهان

پست‎های مرتبط:

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد پژوهش هنر (منابع مرجع...

منابع کارشناسی ارشد دانستنی های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش

منابع کارشناسی ارشد دانستنی های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش

موارد فهرست زیر شامل عناوین مهمترین منابع کارشناسی ارشد دانستنی...

منابع کارشناسی ارشد فلسفه غرب و زیبایی شناسی

منابع کارشناسی ارشد فلسفه غرب و زیبایی شناسی

معرفی مهمترین منابع کارشناسی ارشد فلسفه غرب و زیبایی شناسی...