منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی به شرح زیر می باشند:

 1. آخوندی، محمود. آئین دادرسی کیفری، دو جلد، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 2. آشوری، محمد. آئین دادرسی کیفری، دو جلد، سمت.
 3. اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی، ج ۱ ، میزان.
 4. اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی، ج ۲ ، میزان.
 5. سوالات و منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (سوالات بیش از ۱۸ سال آزمونهای کارشناسی ارشد)، نوآوران نشر الکترونیک پارسه
 6. باهری، محمد. جقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق، شکری، رضا. مجمع علمی فرهنگی مجد.
 7. گلدوزیان، ایرج. حقوق جزای اختصاصی، چ ۸ ، دانشگاه تهران.
 8. گلدوزیان، ایرج. بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چ ۶ ، میزان.
 9. شکری، رضا. و سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، مهاجر.
 10. صادقی، هادی. حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه تمامیت جسمانی)، میزان.
 11. صادقی، میرمحمدحسین. حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت)، میزان.
 12. صادقی، میرمحمدحسین. حقوق جزای اختصاصی (جرائم علین امنیت و آسایش عمومی)، میزان.
 13. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، رضا شکری، نشر پردازش

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.

پست‎های مرتبط:

قابل توجه شرکت کنندگان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

قابل توجه شرکت کنندگان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

کامل ترین پکیج منابع مطالعاتی ارشد حقوق خصوصی اگر به...

منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی و خصوصی (منابع مرجع مطالعاتی)...

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق عمومی جهت آمادگی آزمون...