منابع کارشناسی ارشد آنالیز عددی

منابع کارشناسی ارشد آنالیز عددی
  1. بردن، ال. اچ؛ داگلاس، جی. اف؛ آنالیز عددی؛ ترجمه: دکتر علی اکبر عالم زاده و دکتر اسماعیل بابلیان
  2. بی آلن، مایون؛ آنالیز عددی برای علوم کاربردی؛ ترجمه: دکتر سیدمحمد حسینی
  3. یوسف پور، روح اله؛ خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آنالیز عددی؛ نشر پردازش
  4. چینی، دابلیو؛ آنالیز عددی؛ ترجمه: دکتر فائزه توتونیان
  5. دکتر محسنی مقدم؛ آنالیز عددی مقدماتی
  6. دکتر بابلیان، اسماعیل؛ آنالیز عددی
  7. P.Henrici,Elements of Numerical Analysis

پست‎های مرتبط:

منابع کارشناسی ارشد توابع مختلط

منابع کارشناسی ارشد توابع مختلط

وارد براون جیمز، چرچیل و …، متغیرهای مختلط و کاربردها،...

منابع کارشناسی ارشد ریاضی

منابع کارشناسی ارشد ریاضی

عناوین فهرست زیر شامل منابع کارشناسی ارشد ریاضی (منابع مرجع دانشگاهی و...

منابع مرجع دانشگاهی رشته آمار

منابع مرجع دانشگاهی رشته آمار

ریاضی سیلورمن، ریچارد ا. – مترجم: دکتر علی اکبر عالم...