منابع کارشناسی ارشد دانستنی های هنری

منابع کارشناسی ارشد دانستنی های هنری
  1. مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم / اردوارد لوسی اسمیت / ترجمه: علیرضا سمیع آذر / تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی نظر / ۱۳۸۴
  2. تاریخ هنر (مجموعه ۸ جلدی) / سوزنان وودفورد و … / ترجمه: حسن افشار / تهران: نشر مرکز / ۱۳۸۵
  3. شرح جامع دانستنی های هنری / محمود سودایی، محمد مهدی نجفی / انتشارات ارشد / ۱۳۹۴
  4. هنر مدرنیسم / ساندرو بکولا / ترجمه: رویین پاکباز و … / تهران: فرهنگ معاصر / ۱۳۸۷
  5. تاریخ هنر / ارنست گامبریج / ترجمه: علی رامین / تهران: نشر نی / چاپ پنجم / ۱۳۸۷
  6. دایره المعارف هنر / رویین پاکباز / تهران: فرهنگ معاصر / ۱۳۷۸
  7. تاریخ و فرهنگ موسیقی جهان / حسن زندباف / تهران: سوره مهر / ۱۳۸۸
  8. سبک شناسی معماری ایرانی / محمدکریم پیرنیا / تهران: سروش دانش / ۱۳۸۷

پست‎های مرتبط:

منابع مرجع دانشگاهی نقد هنری و ادبی

منابع مرجع دانشگاهی نقد هنری و ادبی

عناوین فهرست زیر شامل مهمترین منابع مرجع دانشگاهی نقد هنری...

منابع دکتری شهرسازی

منابع دکتری شهرسازی

منابع دکتری شهرسازی (مهمترین منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری...

منابع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

منابع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

مهمترین منابع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت (منابع مرجع دانشگاهی...