برچسب ها:

آزمون استخدامی بانک آزمون استخدامی بانک ها دانلود سوالات ارشد mba 96 دانلود سوالات ارشد برق 96 دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 96 دانلود سوالات ارشد حسابداری 96 دانلود سوالات ارشد حقوق 96 دانلود سوالات ارشد روانشناسی 96 دانلود سوالات ارشد زیست شناسی 96 دانلود سوالات ارشد شیمی 96 دانلود سوالات ارشد علوم تربیتی 96 دانلود سوالات ارشد مدیریت 96 دانلود سوالات ارشد معماری 96 دانلود سوالات ارشد مهندسی شیمی 96 دانلود سوالات ارشد مکانیک 96 دانلود سوالات ارشد کامپیوتر 96 دانلود سوالات کارشناسی ارشد 96 دانلود سوالات کنکور ارشد 96 دانلود پاسخنامه ارشد 96 دانلود کلید سوالات ارشد 96 سوالات آزمون کارشناسی ارشد 96 سوالات ارشد mba 96 سوالات ارشد برق 96 سوالات ارشد حسابداری 96 سوالات ارشد حقوق 96 سوالات ارشد روانشناسی 96 سوالات ارشد علوم تربیتی 96 سوالات ارشد مدیریت 96 سوالات ارشد مکانیک 96 سوالات ارشد کامپیوتر 96 سوالات کنکور ارشد 96 منابع آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی 97 منابع ارشد کارگردانی 97 منابع کارشناسی ارشد کارگردانی 96 نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد 96 پاسخنامه ارشد 96 پاسخنامه سوالات ارشد معماری 96 کلید سوالات ارشد 96 کلید سوالات ارشد تربیت بدنی 96 کلید سوالات ارشد حقوق 96 کلید سوالات ارشد روانشناسی 96 کلید سوالات ارشد عمران 96 کلید سوالات ارشد مدیریت 96 کلید سوالات ارشد معماری 96

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » مجموعه زبانهای خارجه » منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

معرفی مهمترین منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد:

 1. اصلان زاده، رحیم / ترجمه مکاتبات و اسناد (۱) / چاپ پنجم / تهران: سمت / ۱۳۸۴
 2. توانگر، هوشنگ / ترجمه مکاتبات و اسناد (۱) / چاپ پنجم / تهران: دانشگاه پیام نور / ۱۳۸۵
 3. سلامی، اسماعیل / فرهنگ مطبوعاتی (شامل لغات و اصطلاحات سیاسی، نظامی، حقوقی، اطلاعاتی، امنیتی و …) انگلیسی – فارسی / تهران: زبانکده / ۱۳۸۳
 4. نرم افزار آزمون ساز و بانک سوالات و منابع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
 5. شقاقی، ویدا / مبانی صرف واژه / تهران: سمت / ۱۳۸۶
 6. فرحزاد، فرزانه / مجموعه مقالات دو هم اندیشی، ترجمه شناسی / تهران: یلدا قلم / ۱۳۸۳
 7. کلباسی، ایران / ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز / تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / ۱۳۸۰
 8. منافی اناری، سالار / بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (۲) / تهران: سمت / ۱۳۸۶
 9. منافی اناری، سالار / بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (۱) / تهران: سمت / ۱۳۸۶
 10. مصلی، سمیرا / مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ های تشریحی / تهران: پردازشگران
 11. نجفی، ابوالحسن / غلط ننویسیم / فرهنگ دشواریهای زبان فارسی / چاپ یازدهم / تهران: مرکز نشر دانشگاهی / ۱۳۸۲
 12. نوروزی خیابانی، مهدی / فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی انگلیسی-فارسی / تهران: نشر نی / ۱۳۸۴
 13. Baker, Mona. (1992). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge.
 14. Falk, Julia S. (2007). Linguistics and Language. New York: John Wiley & Sons.
 15. Fromkin, Victoria; Rodman, Robert; Hyams, Nina. (2002). An Introduction to Language (71h edition). The United States: Thomson Wadsworth.
 16. Hatim, Basil; Munday, Jeremy. (2004). Translation: An Advanced Resource Book. New York: Routledge.
 17. Keshavarz, Mohammad Hossein. (2008). Contrastive Analysis and Error Analysis. Tehran: Rahnama Publications.
 18. Larson, Mildred L. (1998). Meaning-Based Translation: a guide to cross-language equivalence (2″d ed}. New York: University Press of America, ®Inc.
 19. Miremadi, Seyyed Ali. (2005).Theoretical Foundations and Principles of Translation. Tehran: SAMT.
 20. Munday, Jeremy. (2001). Introducing Translation Studies. London: Routledge.
 21. Newmark, Peter. (1988). A Textbook ofTranslation. New York and London: Prentice Hall. Shuttleworth, Mark, Cowie, Moira. (1997). Dictionary of Translation Studies.
 22. Tajvidi, Golam-Reza. (2005). Morphology Plus Word-Formation Processes in English and Persian. Tehran: SAMT.
 23. Yule, George. (2006). The Study of Language (3’d ed),. Cambridge: Cambridge University Press.
 24. Ziahosseini, Mohammad. (2008). Questions and Answers on Contrastive Analysis & Error Analysis. Tehran: Rahnama Press.
۰ نظر

ارسال نظر