منابع کارشناسی ارشد کارگردانی

منابع کارشناسی ارشد کارگردانی

معرفی منابع کارشناسی ارشد کارگردانی جهت آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی:

 1. آناتومی ساختار درام / نصراله قادری / کتاب نیستان
 2. به سوی تئاتر بی چیز / یرژی گروتوفسکی / نشر قطره
 3. پیشروان تئاتر اروپا / ناصر حسینی مهر / نشر قطره
 4. تاریخ تئاتر جهان / اسکار براکت / انتشارات مروارید
 5. شرح جامع کارگردانی / مینا حسین نژاد قندی / انتشارات ارشد
 6. تئاتر تجربی / جیمز روز آونز / انتشارات سروش
 7. تئاتر، جزیره کوچک آزادی / ناصر حسینی مهر
 8. تئاتر و کارگردانی / ترجمه مهشید نونهالی / نشر قطره
 9. تئاتر و مسائل اساسی آن / میشل ویینی / انتشارات سمت
 10. نئاتر و همزادش / یرژی گروتوفسکی / نشر قطره
 11. شناخت عوامل نمایش / ابراهیم مکی / انتشارات سروش

پست‎های مرتبط:

منابع کارشناسی ارشد فلسفه غرب و زیبایی شناسی

منابع کارشناسی ارشد فلسفه غرب و زیبایی شناسی

معرفی مهمترین منابع کارشناسی ارشد فلسفه غرب و زیبایی شناسی...

منابع کارشناسی ارشد معماری

منابع کارشناسی ارشد معماری

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد معماری (منابع مرجع...

منابع کارشناسی ارشد متحرک سازی - انیمیشن

منابع کارشناسی ارشد متحرک سازی – انیمیشن

فهرست زیر شامل منابع کارشناسی ارشد متحرک سازی – انیمیشن...