منابع مرجع دانشگاهی نقد هنری و ادبی

منابع مرجع دانشگاهی نقد هنری و ادبی

عناوین فهرست زیر شامل مهمترین منابع مرجع دانشگاهی نقد هنری و ادبی می باشند:

 1. حبیب اله آیت الهی / شیوه های مختلف نقد هنری / چاپ دوم / تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی / ۱۳۸۷
 2. بابک احمدی / حقیقت و زیبایی / چاپ هفتم / تهران: نشر مرکز / ۱۳۸۳
 3. افلاطون / ضیافت (مجموعه فلسفه یونان و روم ۱) / ترجمه محمود صناعی / چاپ اول / تهران: انتشارات فرهنگ / ۱۳۸۱
 4. زهرا ایرانی صفت / نقد هنری (مجموعه سوالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر) / چاپ دوم / تهران: انتشارات موسسه فرهنگی سیند هنر / ۱۳۸۵
 5. رویین پاکباز / دایره المعارف هنر / چاپ دوم / تهران: انتشارات معاصر / ۱۳۷۹
 6. خاطره کامیار / شرح جامع نقد هنری و ادبی / تهران: انتشارات ارشد / ۱۳۹۴
 7. شالومه ژاک لوک / نگره های هنر / ترجمه حبیب اله آیت الهی / چاپ اول / پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی / ۱۳۸۵
 8. آن شپرد / مبانی فلسفه هنر / ترجمه علی رامین / چاپ اول / تهران: انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۷۷
 9. سیروس شمسیا / نقد ادبی / چاپ دوم (ویرایش دوم) / تهران: نشر میترا / ۱۳۸۶
 10. محمود عبادیان / زیباشناسی به زبان ساده / چاپ اول/ تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات هنری / ۱۳۸۰
 11. محمدعلی فروغی / مسیر حکمت در اروپا / چاپ سوم / تهران: انتشارات زوار / ۱۳۸۵
 12. علی اصغر قره باغی / هنر نقد هنری / چاپ اول / تهران: نشر سوره مهر / ۱۳۸۳

پست‎های مرتبط:

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد پژوهش هنر (منابع مرجع...

منابع کارشناسی ارشد کارگردانی

منابع کارشناسی ارشد کارگردانی

معرفی منابع کارشناسی ارشد کارگردانی جهت آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی:...

master-references-environmental-design-engineering

منابع کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

ابوالقاسمی، لطیف / ۱۳۷۱ / باغ ایرانی / شهرداری تهران....