منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

 1. مجد ، احمد و شریعت زاده سید محمد علی ، (۱۳۸۱) ، زیست شناسی سلولی و مولکولی، مجموع جلد ۱ و ۲، ویرایش سوم، انتشارات آییژ.
 2. عبادی، مصطفی و همکاران، (۱۳۸۸)، زیست شناسی مولکولی، جلد ۱ ، انتشارات پوران پژوهش
 3. عبادی، مصطفی و همکاران، (۱۳۸۸)، زیست شناسی مولکولی، جلد ۲ ، انتشارات پوران پژوهش
 4. ویروس شناسی مورای، ترجمه دکتر جمیله نوروزی ، ۱۳۸۳ ، انتشارت اندیشه رفیع.
 5. بافت شناسی پایه، جانکوئیرا، ویرایش نهم ، ترجمه دکتر محمد رخشان، ۱۳۷۸، انتشارات سماط.
 6. پیش درآمدی بر مهندسی ژنتیک، دسمونداس ، تی ، نیکول، ترجمه دکتر امین لاری – ۱۳۷۸ – مرکز نشر دانشگاه شیراز
 7. ساختار ژن و رونویسی، ترجمه دکتر الهی و همکاران، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
 8. مجموعه سوالات کارشناسی ارشد سلولی مولکولی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ تشریحی، علی عباسی-هانیه طهمری-حسن عباسی صمیره، نشر پردازش
 9. بیوشیمی لنینگر، ویرایش سوم، ترجمه دکتر رضا محمدی، انتشارات آییژ.
 10. PCR مبانی و کاربردهای آزمایشگاهی، ترجمه محسن کریمی و دکتر سیروس زینلی ، ۱۳۸۳ ، انتشارات اندیشه ظهور.
 11.  خدارحمی ، رضا  و بهرامی قانع، نوشین، (۱۳۸۲) بیوشیمی و بیوفیزیک متابولیسم ، انتشارات نور دانش.
 12. نرم افزار تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
 13. امتیازی، گیتی (۱۳۸۶)، مبانی زیست مولکولی و ژنتیک، ویرایش دوم، انتشارات مانی.
 14. اصول و مسائل ژنتیک استانسفیلد، ویرایش سوم، (۱۳۸۱)، ترجمه دکتر محمد صبور و حمیده علمی غروی، انتشارات فاطمی.
 15. مک فرسون، ریچارد، و همکاران ، بیوشیمی بالینی هنری – دیوید سون، (۲۰۰۷) ، ترجمه بختیاری، سالار و همکاران، انتشارات اندیشه رفیع.
 16. ملک نیا، ناصر ، شهبازی ، پرویز، (۱۳۷۸) بیوشیمی عمومی، جلد اول، چاپ هفدهم، انتشارات دانشگاه تهران.
 17. ملک نیا، ناصر ، شهبازی ، پرویز، (۱۳۷۸) بیوشیمی عمومی، جلد دوم، چاپ هفدهم، انتشارات دانشگاه تهران.
 18. پناهی ، پرویز، (۱۳۸۴) ، مبانی بیوشیمی، جلد دوم، چاپ پنجم، موسسه انتشارات امید.
 19. چکیده فیزیولوژی گایتون، ترجمه دکتر اصغر قاسمی و دکتر مسلم محمدی، ویرایش یازدهم، ۱۳۸۷، انتشارات خسروی  با همکاری نشر دیباج.
 20. بیوشیمی انتقال و نتظیم پیام در سلول، گراهارد کراوس، ترجمه دکتر رضا یاری، (۱۳۸۵)، انتشارات نامدار.
 21. عباسی ، علی و طهموری، هانیه، درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی، انتشارات پردازش.
 22. ژنتیک پزشکی تامپسون، ویرایش ششم، (۱۳۸۱)، ترجمه دکتر نوید علی یاری زنوز، انتشارات طیب.

اشتراك گذاری نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *