منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای طبیعی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای طبیعی

لیست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای طبیعی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی می باشد:

 1. جمشید جداری عیوضی / ژئومورفولوژی ایران / انتشارات پیام نور / ۱۳۸۳
 2. ابراهیم جعفرپور / اقلیم شناسی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۲
 3. مکس درئو / ترجمه مقصود خیام / مبانی ژئومورفولوژی / انتشارات مبنا / ۱۳۸۳
 4. محمدحسین رامشت / جغرافیای خاک ها / انتشارات دانشگاه اصفهان / ۱۳۸۴
 5. محمود صداقت / منابع و مساول آب / انتشارات پیام نور / ۱۳۸۳
 6. محمود علایی طالقانی / ژئومورفولوژی ایران / انتشارات قومس / ۱۳۸۲
 7. بهلول علیجانی / آب و هوای ایران / انتشارات پیام نور / ۱۳۸۲
 8. بهلول علیجانی / مبانی آب و هواشناسی / انتشارات سمت / ۱۳۸۱
 9. پرویز کردوانی / جغرافیای خاک ها / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۲
 10. پرویز کردوانی / منابع و مسائل آب های سطحی و زیرزمینی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۲
 11. فرج اله محمودی / ژئومورفولوژی دینامیک / انتشارات پیام نور / ۱۳۸۱
 12. فرج اله محمودی / ژئومورفولوژی ساختمانی / انتشارات پیام نور / ۱۳۸۲
 13. نرم افزار هوشمند آزمون ساز تحصیلات تکمیلی مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی / نوآوران نشر الکترونیک پارسه

پست‎های مرتبط:

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (منابع مرجع مطالعاتی جهت...

قابل توجه شرکت کنندگان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

قابل توجه شرکت کنندگان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری   برای...

منابع کارشناسی ارشد فلسفه جغرافیا

منابع کارشناسی ارشد فلسفه جغرافیا

احمد پوراحمد / قلمرو و فلسفه جغرافیا / انتشارات دانشگاه...