منابع کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای انسانی

منابع کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای انسانی

منابع کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای انسانی

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای انسانی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی می باشند:

  1. فاطمه بهفروز / زمینه های غالب در جغرافیای انسانی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۰
  2. مکس درئو / ترجمه: سیروس سهامی / مبانی جغرافیای انسانی / انتشارات رایزن / ۱۳۷۴
  3. عباس سعیدی / مبانی جغرافیای روستایی / انتشارات سمت / ۱۳۸۳
  4. حسین شکوهی / دیدگاه های نو در جغرافیای شهری / انتشارات سمت / ۱۳۸۳
  5. یداله فرید / جغرافیا و شهرشناسی / انتشارات دانشگاه تبریز
  6. سیدرحیم مشیری / جغرافیای کوچ نشینی / انتشارات سمت / ۱۳۸۳
  7. مسعود مهدوی / مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران / انتشارات سمت / ۱۳۸۲

اشتراك گذاری نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *