منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد پژوهش هنر (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون می باشد:

 1. هنر در گذر زمان / هلن گاردنر / ترجمه محمد تقی فرامرزی / موسسه انتشارات آگاه / ۱۳۸۱
 2. صنایع دستی کهن ایران / هانس وولف / ترجمه سیروس ابراهیم زاده / شرکت انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۸۵
 3. آموزش هنر و فن سفال و سرامیک / عزیزه پنجوینی، سعید گرجستانی / انتشارات دانشگاه هنر / ۱۳۸۴
 4. هندسه نقوش / مرجان کشاورزی و / مهرداد احمدی شیخانی / نشر فرهنگ صبا و خردپژوهان / ۱۳۸۶
 5. صحافی و جلدهای اسلامی / دانکن هالدین / ترجمه آذر آذرنوش / انتشارات سروش / ۱۳۶۶
 6. جلدها و قلمدانهای ایرانی و نگارگری هنرمندان ایرانی در سه قرن اخیر / محمدتقی احسانی / موسسه انتشارات امیرکبیر / ۱۳۸۲
 7. تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی (کتاب آرایی) / زهرا رهنورد / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) / ۱۳۸۶
 8. سوالات کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ تشریحی جلد اول / شهروز مهاجر / نشر پردازشگران / ۱۳۹۳
 9. سوالات کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ تشریحی جلد دوم / شهروز مهاجر / نشر پردازشگران / ۱۳۹۳
 10. تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی (نگارگری) / زهرا رهنورد / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) / ۱۳۸۶
 11. کتاب آرایی در تمدن اسلامی / نجیب مایل هروی / انتشارات آستان قدس رضوی / ۱۳۷۲
 12. فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته / حمیدرضا قلیچ خانی / انتشارات روزنه / ۱۳۷۳
 13. کاربرد خط در گرافیک / افسانه نسل شریف / انتشارات راه اندیشه / ۱۳۸۱
 14. خوشنویسی در ایران / لیلی براتزاده / انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی / ۱۳۸۴
 15. نقاشی ایرانی / شیلا کنبی / ترجمه مهدی حسینی / انتشارات دانشگاه هنر / ۱۳۷۸
 16. نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز / رویین پاکباز / انتشارات زرین و سیمین / ۱۳۸۰
 17. آشنایی با مینیاتورهای ایران / آرتور پوپ / ترجمه حسین نیر / انتشارات بهار / ۱۳۶۹
 18. تاریخ نگارگری در ایران / سید عبدالمجید شریف زاده / انتشارات حوزه هنری / ۱۳۷۵
 19. نقاشی رو گچ / هادی سیف / انتشارات سروش / ۱۳۷۹
 20. سفید روی / سیمین لک پور / انتشارات سازمان میراث فرهنگی / ۱۳۷۵
 21. هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران / محمدتقی احسانی / انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۶۸
 22. هنر اسلامی / کارل جی. دوری / ترجمه رضا نصیری / انتشارات یساولی / ۱۳۶۴
 23. منبت کاری / حمید طوجی / انتشارات ارمغان / ۱۳۸۰
 24. هنر خاتم سازی در ایران / دلشاد طهوری / انتشارات سروش / ۱۳۶۵
 25. آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن / حسین یاوری / انتشارات سوره مهر / ۱۳۸۳
 26. واژه نامه توصیفی خاتم سازی / نسرین طباطبایی / انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / ۱۳۸۲
 27. شیشه ایرانی / شینجی فوکائی / ترجمه آرمان شیشه گر / انتشارات سازمان میراث فرهنگی / ۱۳۷۱
 28. شیشه گری دستی در ایران / حسین یاوری / انتشارات سوره مهر / ۱۳۸۷
 29. سفال و سرامیک / حسین یاوری / انتشارات ایران شناسی / ۱۳۸۴
 30. آشنایی با هنرهای سنتی / حسین یاوری / انتشارات صبای سحر / ۱۳۸۲
 31. خواص مواد / مریم افسری / انتشارات راه اندیشه / ۱۳۸۶
 32. گزیده خواص مواد / آرش امیریه / انتشارات چهارسوی هنر / ۱۳۸۵
 33. خواص مواد / داریوش امیری کاشانه / انتشارات راه اندیشه / ۱۳۸۷
 34. نگرشی بر صنایع دستی در جهان / حسین یاوری و فروهر نور ماه / انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی / ۱۳۸۶
 35. دایرهالمعارف هنر / رویین پاکباز / انتشارات فرهنگ معاصر / ۱۳۸۳
 36. فرش ایران / محمد جواد نصیری / نشر پرنگ / ۱۳۸۵
 37. آشنایی با معماری اسلامی ایران / محمد کریم پیرنیا / نشر سروش دانش / ۱۳۸۶
 38. آشنایی با آرای متفکران درباره هنر (جلد ۱ تا ۵) / محمد مددپور / انتشارات سوره مهر / ۱۳۸۴
 39. حقیقت و زیبایی / بابک احمدی / نشر مرکز / ۱۳۷۴
 40. نقاشی ایرانی / بازل گری / ترجمه عربعلی شروه / انتشارات عصر جدید / ۱۳۶۹
 41. خلاصه تاریخ هنر / پرویز مرزبان / انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۸۶
 42. فرهنگ مصور نمادهای سنتی / جی.سی.کوپر / ترجمه ملیحه کرباسیان / نشر فرشاد / ۱۳۷۹
 43. هنر مدرن / نوربرت لینتون / ترجمه علی رامین / نششر نی / ۱۳۸۲
 44. مکتب های ادبی / رضا سید حسینی / انتشارات نیل / ۱۳۵۳
 45. سبک شناسی معماری ایرانی / محمد کریم پیرنیا / انتشارات پژوهنده / ۱۳۸۲
 46. تاریخ هنر / جنسن / ترجمه پرویز مرزبان / انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۷۹
 47. تاریخ هنر / ارنست گامبریج / ترجمه علی رامین / نشر نی / ۱۳۸۳
 48. هنر مقدس / تیتوس بورکهارت / ترجمه جلال ستاری / انتشارات سروش / ۱۳۶۹
 49. نمایش در ایران / بهرام بیضایی / انتشارات روشنگران و مطالعات زنان / ۱۳۷۹
 50. ساختار و تأویل متن / بابک احمدی / نشر مرکز / ۱۳۷۰
 51. فن و هنر سفالگری / فائق توحیدی / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) / ۱۳۸۶
 52. مکاتب، سبک ها و جنبش های ادبی و هنری جهان از آغاز تا آخر قرن بیستم / نظام الدین نوری / نشر زهره / ۱۳۸۶
 53. تاریخ اساطیری ایران / ژاله آموزگار / انتشارات سمت / ۱۳۸۱
 54. تاریخ فلسفه اسلامی / هانری کوربن / ترجمه جواد طباطبایی / ۱۳۸۷
 55. تاریخ فلسفه در جهان اسلامی / حنا فاخوری و خلیل الجر / ترجمه عبدالمحمد آیتی / ۱۳۸۶
 56. تاریخ فلسفه ایرانی / علی اصغر حلبی / انتشارات زوار / ۱۳۸۵
 57. شرح اصطلاحات تصوف / صادق گوهرین / انتشارات زوار / ۱۳۶۷
 58. فرهنگ اطلاحات ادبی / سیما داد / نشر مروارید / ۱۳۸۲
 59. فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر / بهرام مقدادی / انتشارات فکر روز / ۱۳۷۸
 60. مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم / ادوارد لوسی اسمیت / ترجمه علی رضا سمیع آذر / نشر نظر / ۱۳۸۴
 61. در جستجوی زبان نو / رویین پاکباز / انتشارات نگاه / ۱۳۸۱
 62. هنرهای ایران / دبلیو فوریه / ترجمه پرویز مرزبان / انتشارات فرزان روز / ۱۳۷۴
 63. معنی هنر / هربرت رید / ترجمه نجف دریابندری / انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۷۹
 64. هنر اسلامی (زبان و بیان) / تیتوس بوکهارت / ترجکه مسعود رجب نیا / انتشارات سروش / ۱۳۶۵
 65. انواع ادبی / سیروس شمیسا / انتشارات میترا / ۱۳۸۶
 66. آشنایی با نقد ادبی / عبدالحسین زرین کوب / انتشارات سخن / ۱۳۷۸
 67. پنجاه متفکر بزرگ معاصر (از ساختارگرایی تا پسامدرنیته) / جان لچت / ترجمه محسن حکیمی / انتشارات خجسته / ۱۳۸۳
 68. فرهنگ تفسیری ایسم ها / محمد حاجی زاده / انتشارات جامه دران / ۱۳۸۴
 69. تاریخ مختصر معماری / کریستوف هوکر / ترجمه فرهاد گشایش / انتشارات لوتس / ۱۳۸۶
 70. مبانی نقد ادبی / گروه مؤلفین / ترجمه فرزانه طاهری / انتشارات نیلوفر / ۱۳۸۵
 71. راهنمای نظریه ادبی معاصر / رامان سلدن و پیتر ویدوسون / ترجکه عباس مخبر / انتشارات طرح نو / ۱۳۸۴
 72. درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلاطون تا بارت / ریچارد هارلند / ترجمه: گروه ترجمه شیراز / نشر چشمه / ۱۳۸۵
 73. هنر و معماری اسلامی / رابرت هیلن برند / ترجمه اردشیر اشراقی / انتشارات فرهنگستان هنر و انتشارات روزنه / ۱۳۸۶
 74. فرهنگ مصور هنرهای تجسمی / پرویز مرزبان و حبیب معروف / انتشارات سروش / ۱۳۸۰
 75. هنر چین / مری تریگیر / ترجمه فرزانه طاهری / انتشارات فرهنگستان هنر / ۱۳۸۴
 76. هنر اسلامی / دیوید تالبوت رایس / ترجمه ماه ملک بهار / انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۸۴

اشتراك گذاری نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *