منابع دانشگاهی رشته علوم دامی و پروش و تولید طیور

منابع دانشگاهی رشته علوم دامی و پروش و تولید طیور
 1. ژنتیک جمعیت، اصول بنیادی / دونالد پی دولیتل / ترجمه میرحسینی و همکاران / انتشارات دانشگاه گیلان
 2. مبانی ژنتیک جمعیت / مصطفی سعادت و پریوش امیرشاهی / انتشارات دانشگاه شیراز
 3. اصول ژنتیک حیوانی / کاناکراج / ترجمه اسلمی نژاد و همکاران / انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 4. راهنمای ژنتیک / محمدرضا محمدآبادی / انتشارات خدمات فرهنگی کرمان
 5. آشنایی با ژنتیک کمی / دی. اس. فالکونر / ترجمه مصطفی ولی زاده و محمد مقدم / مرکز نشر دانشگاهی تهران
 6. ژنتیک اصلاح دام / جان فاستر لازلی / ترجمه دکتر حمید امانلو / انتشارات دانشگاه زنجان
 7. فرهنگ اصطلاحات ژنتیک / اصغر حاجی بیگی و رامین رادپور / انتشارات حیان
 8. اصول ژنتیک کمی و مسائل آن / مجتبی طهمورث پور / انتشارات فردوسی مشهد
 9. مفاهیم اصلاح نژاد / ریچارد. ام. بوردون / ترجمه آذر منافی و همکاران / انتشارات دانشگاه آزاد ابهر
 10. اصول ژنتیک / دکتر بهمن یزدی صمدی / انتشارات دانشگاه تهران
 11. ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی / وان ولک / ترجمه دکتر خلیل شجاع و همکاران / انتشارات دانشگاه تبریز
 12. ارزیابی ژنتیکی / دکتر ناصر امام جمعه کاشان / انتشارات نص
 13. اصلاح نژاد دام (روشهای پیش بینی ارزش ژنتیکی) / دکتر ناصر امام جمعه کاشان / انتشارات دانشگاه تهران
 14. راهنمای ژنتیک کمی / والتر بکر / ترجمه دکتر ناصر امام جمعه کاشان / انتشارات دانشگاه تهران
 15. کاربرد مدل های خطی / ام. مرود / ترجمه دکتر ناصر امام جمعه کاشان / انتشارات حق شناس
 16. کاربرد ژنتیک حیوانی در پرورش دام / دکتر محمود مکاره چیام / مرکز نشر دانشگاه شیراز
 17. بیوشیمی مصور / هارپر / ترجمه خسرو سبحانیان و همکاران / انتشارات ارجمند و نسل فردا
 18. بیوشیمی عمومی / دکتر ملک نیا و شهبازی / انتشارات دانشگاه تهران
 19. چکیده بیوشیمی / دایان کلبی / ترجمه دکتر پاسالار پروین
 20. چکیده بیوشیمی / نجات شکوهی امیره / انتشارات فردوسی مشهد
 21. بیوشیمی / هارپر / ترجمه احمدرضا نیاورانی / انتشارات سماط
 22. اصول پرورش گوسفند و بز / سعادت نوری و سیاه منصور / انتشارات اشراقی
 23. اصول پرورش گوسفند و بز / مجید خالداری / مرکز نشر دانشگاهی تهران
 24. پرورش علمی اسب / دکتر مسعود هاشمی / انتشارات فرهنگ جامع
 25. پرورش گوسفند / کارل هانس / ترجمه مرتضی عزت پور / انتشارات آفرینش
 26. پرورش طیور / آر. ای. آستیک / ترجمه دکتر حسن کرمانشاهی
 27. تغذیه مرغ جلد ۱ و ۲ / جواد پوررضا / انتشارات تصویر
 28. تغذیه مرغ / اسکات / ترجمه دکتر جواد پور رضا و همکاران / انتشارات ارکان
 29. پرورش مرغ مادر گوشتی / لیسون استون و همکاران / ترجمه دکتر جواد پوررضا و اکبر نیکخواه / مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان
 30. اصول علمی و عملی پرورش شتر مرغ در ایران / دکتر اصغر محمدی / انتشارات اطلاعات
 31. مدیریت پرورش شتر مرغ / آندریاس کریبیج / ترجمه مسعود موسوی و همکاران
 32. پرورش مرغ مادر گوشتی / ترجمه دکتر مجتبی زاعری / جهاد دانشگاهی واحد تهران
 33. تغذیه دام مکدونالد / ترجمه بهمن نوید شاد و همکاران / انتشارات فرهنگ جامع
 34. فیزیولوژی تولید مثل / باردن / ترجمه مسعود هاشمی / انتشارات فرهنگ جامع
 35. تولید مثل در گاو / آ. ار. پیترز / ترجمه محمد جواد ضمیری / انتشارات دانشگاه شیراز
 36. جیره نویسی و تغذیه گاوهای شیری سیستم ARC / آ. ت. چامبرلین / ترجمه مسگران و همکاران / انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 37. دامپروری عمومی / دکتر فرهاد فرودی و همکاران / انتشارات پرتو واقعه
 38. تشریح و فیزیولوژی دام / دکتر محمدجواد ضمیری / انتشارات حق شناس
 39. طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی / محمد مقدم و ولی زاده / نشر پریور
 40. طرح و تحلیل آزمایشهای کشاورزی / لیتل و مورتن توماس / ترجمه اکبر سرافراز و همکاران
 41. آمار کاربردی و طرح آزمایشات برای علوم کشاورزی جلد ۱ و ۲ / دکتر سید احمد سعادت نوری
 42. آمار و احتمالات / دکتر عبدالمجید رضایی / انتشارات صنعتی اصفهان
 43. احتیاجات غذایی گاوهای گوشتی NRC2000 / انتشارات فرهنگ جامع
 44. احتیاجات غذایی گاوهای شیری / انجمن تحقیقات ملی آمریکا / ترجمه ابوالقاسم گلیان و همکاران / انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 45. پروبیوتیک ها و کاربرد آنها در تغذیه دام و طیور / روی فولر / ترجمه نادر افشار و ابوالفضل رجب / انتشارات نوربخش
 46. تغذیه دام / مکدونالد / ترجمه سیاوش صوفی و جان محمدی / انتشارات آییژ
 47. نرم افزار جامع آزمون ساز و بانک سوالات و منابع کارشناسی ارشد علوم دامی / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
 48. نرم افزار جامع آزمون ساز و بانک سوالات و منابع کارشناسی ارشد پرورش و تولید طیور / نوآوران نشر الکترونیک پارسه

پست‎های مرتبط:

منابع دکتری علوم مرتع

منابع دکتری علوم مرتع

منابع دکتری علوم مرتع (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به...

منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی

منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی

منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی و گرایش‌های مرتبط و همچنین...

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد محیط زیست

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد محیط زیست

آلودگی محیط زیست؛ هوا، آب، خاک، صوت / مینو دبیری...