مجموعه مطالعات زنان

منابع مرجع دانشگاهی مطالعات زنان

مهمترین منابع کارشناسی ارشد برای رشته مطالعات زنان به تفکیک درس به شرح زیر می باشند: زبان تخصصیشکاری، شیوا / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مطالعات زنان / نشر پردازش / ۱۳۸۳ شکاری، شیوا / زبان تخصصی ویژه داوطلبان کنکور مطالعات زنان (جزوه درسی) کشاورز، محمد حسین / زبان تخصصی برای دانشجویان جامعه شناسی / مترجم: سعید اسلامی / انتشارات فروزش سخاوت، جعفر / زبان تخصصی علوم اجتماعی جلد ۱ و ۲ / انتشارات فروزشنظریه های جامعه شناسیشکاری، شیوا / مبانی و نظریه های [...]