مجموعه آمار و ریاضی

منابع کارشناسی ارشد توابع مختلط
 1. وارد براون جیمز، چرچیل و …، متغیرهای مختلط و کاربردها، ترجمه امیر خسروی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۹
 2. اسمعیلی، حمید، ریاضیات مهندسی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، شماره ۲۰۴، ۱۳۸۳
 3. صفدری، علی؛ خلاصه مباحث کارشناسی ارشد توابع مختلط، نشر پردازش
 4. جوزف بک، دونالد جی-نیومن، آنالیز مختلط، ترجمه علیرضا مدقالچی و سیدمحمود طالبیان، انتشارات تربیت معلم سبزوار، چاپ دوم، ۱۳۸۲
 5. شین هان، لیانگ، اعداد مختلط و هندسه، ترجمه محمد بهفروزی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۶
 6. L. V. Ahlfors, complex Analysis, McGraw-Hill, 1996
 7. M. R. Spiegel, complex Variables, McGraw-Hill, 1964
منابع کارشناسی ارشد آنالیز عددی
 1. بردن، ال. اچ؛ داگلاس، جی. اف؛ آنالیز عددی؛ ترجمه: دکتر علی اکبر عالم زاده و دکتر اسماعیل بابلیان
 2. بی آلن، مایون؛ آنالیز عددی برای علوم کاربردی؛ ترجمه: دکتر سیدمحمد حسینی
 3. یوسف پور، روح اله؛ خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آنالیز عددی؛ نشر پردازش
 4. چینی، دابلیو؛ آنالیز عددی؛ ترجمه: دکتر فائزه توتونیان
 5. دکتر محسنی مقدم؛ آنالیز عددی مقدماتی
 6. دکتر بابلیان، اسماعیل؛ آنالیز عددی
 7. P.Henrici,Elements of Numerical Analysis
منابع کارشناسی ارشد ریاضی

عناوین فهرست زیر شامل منابع کارشناسی ارشد ریاضی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی جهت آمادگی آزمون) به شرح زیر می باشند:

ریاضی عمومی

 1. حساب دیفرانسیل و انتگرال، آپوستل
 2. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، توماس
 3. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، سیلورمن
 4. حساب دیفرانسیل توابع یک متغیره / نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش
 5. حساب انتگرال توابع یک متغیره / نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش
 6. حساب دیفرانسیل توابع چند متغیره / نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش
 7. حساب انتگرال توابع چند متغیره / نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش

معادلات دیفرانسیل

 1. مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائب مقدار مرزی، بویس
 2. معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن، سیمونز
 3. معادلات دیفرانسیل، دکتر نیکوکار
 4. معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردهای آن / موسسه فناوران اطلاعات امروز – دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش
 5. معادلات دیفرانسیل: قسمت اول: مرتبه اول؛ دوم و بالاتر / نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش
 6. معادلات دیفرانسیل؛ قسمت دوم؛ سری ها، تبدیل لاپلاس و دستگاه معادلات / نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش

آمار و احتمال

 1. آمار ریاضی، جان فروند

توابع مختلط

 1. متغیرهای مختلط و کاربردها، چرچیل
 2. متغیرهای مختلط، سیلورمن
 3. توابع مختلط / نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش
 4. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد توابع مختلط / علی صفدری / نشر پردازش

جبر

 1. مباحثی در جبر، هرشتاین
 2. جبر، هانگرفورد

آنالیز ریاضی

 1. اصول آنالیز ریاضی، رودین
 2. آنالیز ریاضی، آپوستل
 3. اصول آنالیز حقیقی، بارتل

آنالیز عددی

 1. آنالیز عددی، اتکینسون
 2. آنالیز عددی، بوردون
 3. آنالیز عددی (۱) پیام نور، دکتر بابلیان
 4. آنالیز عددی مقدماتی / دکتر محمدرضا رفسنجانی صادقی (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر) / نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش
 5. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آنالیز عددی / روح اله یوسف پور / نشر پردازش

جبر خطی

 1. جبر خطی، هافمن
 2. جبر خطی، مایکل اونان

مبانی ریاضیات

 1. مبانی ریاضی، دکتر غلامحسین مصائب
 2. ریاضیات پایه و مقدماتی / نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش
منابع مرجع دانشگاهی رشته آمار

ریاضی

 1. سیلورمن، ریچارد ا. – مترجم: دکتر علی اکبر عالم زاده – حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید (جلد های ۱ و ۲ و ۳) – انتشارات علمی و فنی
 2. توماس، جورج – فینی، راس – مترجمان: مهدی بهزاد، سیامک کاظمی، علی کافی – حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (جلد اول (۱) و (۲) و جلد دوم) – مرکز نشر دانشگاهی
 3. رودین، والتر – مترجم: دکتر علی اکبر عالم زاده – اصول آنالیز ریاضی – انتشارات علمی و فنی
 4. بهرامی، کوروش – بهرامی بیدکلمه، مسعود – عشقی، علیرضا – مجموعه سوال های ریاضی عمومی – نشر فراهنگ

آمار کاربردی

 1. باتاچاریان، گوری ک – جانسون، ریچارد ا. – مترجمان: مرتضی ابن شهرآشوب و فتاح میکائیلی – مفاهیم و روش های آماری (جلدهای ۱ و ۲) – مرکز نشر دانشگاهی
 2. ووناکات، توماس اچ ؛ ووناکات، رانلد جی – مترجم: دکتر محمدرضا مشکاتی – آمار مقدماتی (جلدهای ۱ و ۲) – مرکز نشر دانشگاهی
 3. بهبودیان، جواد – آمار و احتمال مقدماتی – آستان قدس رضوی
 4. عمیدی، علی – نظریه و نمونه گیری و کاربردهای آن (جلدهای ۱ و ۲) – مرکز نشر دانشگاهی
 5. Montgomery, D. C. and E. A. Peck (1992) Introduction ti Linear Regression Analysis. 2’nd edition. Wiley. New York
 6. مایوز، ریموند. اچ – مترجم: دکتر هوشنگ طالبی – رگرسیون کلاسیک و مدرن با کاربرد آن – انتشارات دانشگاه شهر کرد

آمار نظری

 1. راس، شلدون – مترجمان: دکتر احمد پارسیان، دکتر علی همدانی – مبانی احتمال
 2. هاگ، رابرت و.؛ کریگ، آلن ت – مترجم: دکتر نوروز ایزد دوستدار – مقدمه ای بر آمار ریاضی – انتشارات دانشگاه تهران
 3. مو، الکساندرم؛ گریبیل، فرانکلین ،.؛ بوز، دون س. – مترجم: دکتر مشکانی – مقدمه ای بر نظریه آمار – انتشارات فردوسی مشهد
 4. پارسیان، احمد – مبانی آمار و ریاضی – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
 5. محمدی، عبدالرضا – خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آمار و احتمال – انتشارات پردازش

کلیات بیمه و علوم اقتصادی و اجتماعی

 1. ساموئلسن؛ پل؛ نوردهاوس، ویلیام – مترجمان: علیرضا نوروزی؛ محمد ابراهیم جهاندوست – اقتصاد (جلد اول)
 2. گیدنز، آنتونی – مترجم: منوچهر صبوری – جامعه شناسی – نشر نی
 3. کریمی، آیت – پرسش و پاسخ جامع بیمه ای – نشر بیمه مرکزی ایران
 4. کریمی، آیت – کلیات بیمه – نشر بیمه مرکزی ایران
 5. جزوه کلیات علم بیمه (ویژه کنکور کارشناسی ارشد آمار) – دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی – آقای جعفر جوزانی