مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

لیست زیر شامل منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی به تفکیک درس می باشد: مبانی کلی ارتباط جمعینظریه های ارتباطات، ورنرجی سورین، جیمز دبلیو تانکارد؛ ترجمه: دکتر علیرضا دهقان نظریه های جامعه اطلاعاتی، فرانک وبستر؛ ترجمه اسماعیل قدیمی درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، دنیس مک کوایل؛ ترجمه پرویز اجلالی کاربرد نظریه ارتباطات، ویندال سون، بنوسیگنایز و جین اولون؛ ترجمه علیرضا دهقان درآمدی بر مطالعات ارتباطی، جان فیسک؛ ترجمه مهدی غبیرایی جامعه اطلاعاتی، دکتر کاظم معتمدنژاد وسایل ارتباط جمعی، دکتر کاظم معتمدنژاد نظریه های رسانه، دکتر [...]

منابع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

منابع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

قابل توجه کاربران:لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده را همواره شامل مهمترین و [...]