مجموعه حقوق

قابل توجه شرکت کنندگان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

قابل توجه شرکت کنندگان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

کامل ترین پکیج منابع مطالعاتی ارشد حقوق خصوصی اگر به دنبال موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد امسال در رشته حقوق خصوصی می باشید ما برای شما مجموعه ارزشمندی از سوالات ادوار گذشته را آماده کرده ایم که قطعا می تواند در ارتقا سطح دانش شما و رسیدن به آمادگی نهایی در سر جلسه کنکور به شما کمک فراوانی نماید. این مجموعه می تواند به عنوان مرجعی کامل برای منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در ایران به شمار آید. شما در این [...]

منظور از کتابهای کمک حافظه و نظم تطبیقی چیست؟

منظور از کتابهای کمک حافظه و نظم تطبیقی چیست ؟

نظم تطبیقی یعنی:تطبیق موضوعات به ظاهر مشابه ولی به واقع متفاوت تطبیق مواد قانونی در مجموعه قوانین داخلی تطبیق نظرات متعدد حقوقی و ارائه نظر نهایی تطبیق قوانین خاص با همدیگر و ارتباط آنها با قوانین عام تطبیق نص قوانین با دکترین و رویه قضایی و رویه آزمونیو نه صرفا ارایه مطالب خلاصه و نموداری و جدولی تأملی بر عنوان «کمک حافظه» و روش تدوین آثار کمک حافظه ای برگزیدن عنوان و سبک کمک حافظه، ابداعی مؤسسه دوراندیشان، توسط مدیر آن مؤسسه و همکاران محترم [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق عمومی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق عمومی به تفکیک درس به شرح زیر می باشند:حقوق اداریحقوق اداری ایران، دکتر ابوالحمد، انتشارات طوس حقوق اداری ۱ و ۲، دکتر موسی زاده، انتشارات میزان حقوق اداری، دکتر طباطبایی موتمنی، انتشارات سمت قانون استخدام کشوریمتون فقهحقوق متون فقه (۱ و ۲ و ۳ و ۴)، دکتر محمدی، انتشارات میزان بایسته های متون فقه، دکتر محمدی، انتشارات میزان لمعه دمشقیه – دو جلدی، علی شیروانی، انتشارات دارالفکر بیع و خیارات، دکتر شکاری، [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی به شرح زیر می باشند:آخوندی، محمود. آئین دادرسی کیفری، دو جلد، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آشوری، محمد. آئین دادرسی کیفری، دو جلد، سمت. اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی، ج ۱ ، میزان. اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی، ج ۲ ، میزان. سوالات و منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (سوالات بیش از ۱۸ سال آزمونهای کارشناسی ارشد)، نوآوران نشر الکترونیک [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به شرح زیر می باشند. لازم به ذکر است، منابع ذکر شده پیشنهادی می باشد:اخلاقی، بهروز. تقریرات، دانشگاه تهران، نیم سال اول، ۷۷-۱۳۷۶٫ اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت، (برات، سفته و …)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۷۹٫ اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت تطبیقی، مجد، ۱۳۷۱٫ اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت، (شرکت‌های سهامی)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۷۹٫ اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت، (ورشکستگی)، سازمان [...]

منابع دکتری حقوق عمومی

منابع دکتری حقوق عمومی

منابع دکتری حقوق عمومی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:اسداله لطفی / ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه / انتشارات مجد / چاپ ۴ / ۱۳۸۵ شهید ثانی / شرح اللمعه / ترجمه علی شیروانی – محمد مسعود عباسی / ج ۵ و ۳ و ۶ / انتشارات دارالعلم / چاپ دوم / ۱۳۸۴ حقوق اداری / منوچهر طباطبایی مؤتمن / سمت / ۱۳۷۳ امید ایپکچی / سوالات دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی [...]

منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:اسداله لطفی / ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه / انتشارات مجد / چاپ ۴ / ۱۳۸۵ شرح اللمعه / ترجمه علی شیروانی – محمد مسعود عباسی / ج ۵ / انتشارات دارالعلم / چاپ دوم / ۱۳۸۴ حسین میرمحمد صادقی / حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی / تهران / نشر میزان / چاپ پانزدهم / زمستان ۱۳۸۷ حسین میرمحمد صادقی / [...]

منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی و خصوصی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:اسداله لطفی / ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه / انتشارات مجد / چاپ ۴ / ۱۳۸۵ شرح اللمعه / ترجمه علی شیروانی – محمد مسعود عباسی / ج ۵ / انتشارات دارالعلم / چاپ دوم / ۱۳۸۴ حقوق معاهدات بین المللی / محمدرضا ضیایی بیگدلی / نشر گنج دانش / چاپ نهم / ۱۳۸۰ سوالات دکتری حقوق بین الملل عمومی و خصوصی دانشگاه سراسری با [...]

منابع دکتری حقوق خصوصی

معرفی مهمترین منابع دکتری حقوق خصوصی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:سجاد جمشیدی، امید ایپکچی / سوالات دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی / نشر پردازش اسداله لطفی / ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه / انتشارات مجد مهدی شهیدی / سقوط تعهدات / مجتمع علمی فرهنگی مجد سوالات دکتری حقوق خصوصی دانشگاه سراسری با پاسخ تشریحی / نشر پردازش / دکتر محمد مهریزی ثانی، دکتر حامد هادی ناصر کاتوزیان / وقایع حقوقی / شرکت [...]