مجموعه تربیت بدنی

منابع دکتری سنجش و آمار

منابع دکتری سنجش و آمار (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی دکتری مدیریت ورزشی به شرح زیر می باشند:

 1. سوالات و نکات مهم کنکوری دکتری سنجش و آمار دانشگاه سراسری سالهای ۹۰ تا ۹۲ با پاسخهای تشریحی / نشر پردازش / ۱۳۹۲
 2. عادل آذر / ۱۳۸۴ / آمار و کاربرد آن در مدیریت / جلد اول / انتشارات سمت، تهران، چاپ دوازدهم
 3. عادل آذر / ۱۳۸۶ / آمار و کاربرد آن در مدیریت / جلد دوم / انتشارات سمت، تهران، چاپ یازدهم
 4. رمضان حسن زاده و محمدتقی مداح / ۱۳۹۰ / روش های آماری در علوم رفتاری / نشر ویرایش، چاپ یازدهم
 5. علی دلاور / ۱۳۸۵ / احتمالات و آمار کاربردی / انتشارات رشد، چاپ پانزدهم

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری سنجش و آمار در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری سنجش و آمار نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع دکتری بیومکانیک ورزشی

مهمترین منابع دکتری بیومکانیک ورزشی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. اصول و مبانی بیومکانیک و تجزیه و تحلیل حرکت / نوشته منصور اسلامی و محسن دماوندی، پژوهشگاه تربیت بدنی / ۱۳۹۱
 2. کتاب بیومکانیک ورزش و تمرین / ترجمه: دکتر رسول حمایت طلب و رشیدی / چاپ اول / ۱۳۸۹
 3. کتاب راهنمای آزمایشگاه حرکات اصلاحی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی / انتشارات دانشگاه تهران / تألیف: دکتر رضا رجبی / چاپ اول، ۱۳۸۷
 4. سوالات دکتری بیومکانیک ورزشی دانشگاه سراسری با پاسخهای کاملا تشریحی و ذکر منبع برای هر پاسخ / دکتر مرتضی دوستی، سید اسماعیل حسینی نژاد / نشر پردازش
 5. حرکت شناسی (فیزیولوژی مفاصل) دکتر علی اصغر رواسی / چاپ اول، ۱۳۸۶
 6. اصول حرکت شناسی ساختاری / ترجمهک ولی اله دبیدی روشن / ۱۳۹۰
 7. آناتومی اندام فوقانی، اندام تحتانی / دکتر بهرام الهی
 8. آناتومی تنه / دکتر بهرام الهی
 9. آنالیز گیت نوشته Michael W.Whittle
 10. Kinesiology: The Mechanics & Pathomechanics Of Human Movement Second Edition / Carol A.Oatis
 11. Research Methods in Biomechanics, D. Gordon E. Robertson
 12. Biomechanics and motor control of human movement چاپ چهارم
 13. ELECTROMYOGRAPHY Physiology, Engineering and Noninvasive Applications / Philip Parker, Roberto Merletti
 14. Joint Structure & Function A comprehensive Analysis / Fourth Edition / Pamela K. Levangie
 15. Gait Analysis, An introduction / Fourth Edition / Michael Harrison
 16. TEXTBOOK of Medical Phusiology Guyton and Hall 2006

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری بیومکانیک ورزشی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری بیومکانیک ورزشی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی

منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:

 1. سوالات دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سراسری با پاسخهای تشریحی / دکتر مرتضی دوستی، مسلم شریفی، امیرتقی پوراسرمی، بابی سان عسگری گلوگاهی / نشر پردازش
 2. اصول بنیادی ورزش (۱) (انرژی، سازگاری ها و عملکرد ورزش) / دکتر عباسعلی گائینی، دکتر ولی اله دبیدی روشن / تألیف: رابرت رابرگز، اسکات رابرتس
 3. فیزیولوژی انسان / ترجمه عباسعلی گائینی، نصیبه هاشمی، سحر رزمجو، خالد محمدزاده / تألیف: دانیال مک لوگین و همکاران / انتشارات پیام نور
 4. فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی / ترجمه: دکتر ضیاء معینی و همکاران / تألیف: جک اچ. ویلمور، دیویدال
 5. جزوه درسی فیزیولوژی انسانی دکتر عباسعلی گائینی
 6. مبانی فیزیولوژی ورزش برای آمادگی، اجرا و سلامت / ترجمه: دکتر خسرو ابراهیم، مجید کوزه چیان / تألیف: رابرت رابرگز، اسکات رابرتس
 7. فیزیولوژی ورزش مولکولی و سلولی / ترجمه: بختیار ترتیبیان و همکاران / تألیف: فرانک س. مورن، کلوس ولگر
 8. آمادگی آزمون دکتری فیزیولوژی ورزش قاسم نیا آقا علی
 9. فیزیولوژی / برن و لوی / احمد رستمی / انتشارات تیمورزاده
 10. جنبه های عصبی عضلانی فعالیت بدنی / ترجمه: دکتر رضا قراخانلو، احمد آزاد / تألیف: فیلیپ گاردینر
 11. بیوشیمی فعالیت بدنی / ترجمه: دکتر عباسعلی گائینی و همکاران / تألیف: ران موگان و همکاران / انتشارات سمت
 12. جزوه درسی بیوشیمی ورزشی دکتر عباسعلی گائینی
 13. بیوشیمی برای کنکور / تألیف: پروین پاسالار و همکاران
 14. پایش بیوشیمیایی تمرینات ورزشی / ترجمه: دکتر عباسعلی گائینی و همکاران / تألیف: اتکوویرو، مهیس ویرو / انتشارات سمت
 15. فیزیولوژی ورزشی قلبی و عروقی / ترجمه: پروانه نظر علی
 16. بیوشیمی ورزشی / ترجمه: دکتر نادر رهنما و همکاران / تألیف: وسیلیس موگیوس

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی  در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی
  نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (منابع مرجع و مطالعاتی) برای آمادگی آزمون، تفکیک شده بر اساس منابع فارسی و انگلیسی در ذیل بیان شده اند:

آسیب شناسی ورزشی:

 1. پاسخ تشریحی سوالات دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه سراسری / دکتر مرتضی دوستی، هاشم پیری / نشر پردازش
 2. طب فوتبال / علیزاده، طهماسبی، عباسی
 3. پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی / علیزاده، دانشمندی، قراخانلو
 4. آسیب های بافت نرم در پرشکی ورزشی / رئوف
 5. آسیب شناسی ورزشی / سید محمد حسینی
 6. آسیب شناسی ورزشی / محسنی
 7. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک / نسرین ناصری
 8. فیزیوتراپی در ضایعات شایع عضلانی اسکلتی / مرضیه یاسین
 9. تکنیک های توانبخشی در طب ورزش / فراهانی

Scientific foundation and principles of practice in musculoskeletal rehabilitaion: Magee
Clinical sport medicine: Brukner
Pathology and intervention in musculoskeletal rehabilitation: Magee
Foundations of athletic training: Anderson
Overuse injuries of the musculoskeletal system: Pecina
Sport specific rehabilitation: Donatelli
Physical rehabilitation: O’sullivan

حرکات اصلاحی:

 1. حرکات اصلاحی پیشرفته / امیر لطافت کار، حسن دانشمندی، ملیحه حدادنژاد، زهرا عبدالوهابی
 2. مبانی آموزش حرکات اصلاحی / علیزاده، میرکریم پور، فلاح محمدی
 3. ساختار و عملکرد دستگاه اسکلتی-عضلانی / دبیدی روشن
 4. حرکات اصلاحی / علیزاده، دانشمندی، قراخانلو
 5. آزمایشگاه حرکات اصلاحی / رضا رجبی، هادی صمدی
 6. حرکات اصلاحی / یحیی سخنگویی (انتشارات آموزش و پرورش)
 7. حرکات اصلاحی / علیزاده، قیطاسی
 8. بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات (پوسچر و درد) / علیرضا سرمدی

Orthopaedic physical assessment: Magee
Essential of corrective exercise training: Clarke
Assessment and treatment of muscle imbalance: Phil page
Muscle testing and function with posture and pain: Kendall
Corrective exercise: Kesh patel
Postural disorder and musculoskeletal dysfunction: Solberg

ورزش معلولین:

 1. تربیت بدنی و بازپروری: برای رشد، سازگاری و بهبودی معلولان / مترجم: محمدتقی منشی طوسی
 2. ورزش معلولین / جلالی فراهانی

Physical rehabilitaion: O’sullivan
Scientific foundation and principles of practice in musculoskeletal rehabilitaion: Magee
Pathology and intervention in musculoskeletal rehabilitaion: Magee

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی  در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع دکتری مدیریت ورزشی

منابع دکتری مدیریت ورزشی (مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری مدیریت ورزشی به شرح زیر می باشند:

 1. دکتر مرتضی دوستی، رضا سلیمانی مقدم، پوریا ازگلی / سوالات دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه سراسری با پاسخ های کاملا تشریحی / نشر پردازش
 2. عبدالحمید ابراهیمی، احمد روستا، داور ونوس / ۱۳۸۴ / مدیریت بازاریابی / انتشارات سمت / چاپ سوم
 3. مهدی الوانی / ۱۳۸۶ / مدیریت عمومی / انتشارات نی / چاپ سی و یکم
 4. مهرزاد حمیدی / ۱۳۷۵ / مدیریت سازمانهای ورزشی / انتشارات پیام نور / چاپ اول
 5. عبدا… جاسبی / ۱۳۸۴ / اصول و مبانی مدیریت / انتشارات دانشگاه آزاد / چاپ پانزدهم
 6. راجر جکسون، ریچارد پالمر / ۱۳۸۵ / راهنمای مدیریت ورزشی / ترجمه: محمد خبیری و همکاران / انتشارات کمیته ملی المپیک / چاپ سوم
 7. استیفن رابینز / ۱۳۸۵ / رفتار سازمانی / ترجمه: علی پارسیان و محمد اعرابی / انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی / چاپ نهم
 8. مرتضی دوستی / ۱۳۹۰ / مبانی مدیریت و سازمان و مدیریت استراتژیک / جزوه کلاسی
 9. مرتضی دوستی، افسانه رحیم پور / ۱۳۸۷ / اختصارات در مدیریت ورزشی / جزوه آموزشی، دانشگاه تهران
 10. علی رضائیان / ۱۳۸۵ / اصول مدیریت / انتشارات سمت / چاپ هجدهم
 11. ریچارد دفت / ۱۳۸۵ / تئوری و طراحی سازمان / ترجمه: دکتر علی پارسیان و دکتر سید محمد اعرابی / دفتر پژوهش های فرهنگی / چاپ هفتم
 12. نصراله سجادی / ۱۳۸۵ / مدیریت سازمانهای ورزشی / انتشارات سمت / چاپ پنجم
 13. نصراله سجادی / ۱۳۷۹ / جنبش صد ساله المپیک / انتشارات نور / چاپ اول
 14. غلامرضا شعبانی بهار / ۱۳۸۳ / مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی / انتشارات دانشگاه بوعلی سینا / چاپ ششم
 15. علی محمد صفانیا، مرتضی دوستی / ۱۳۸۸ / مدیریت سازمانهای ورزشی / انتشارات بامداد / چاپ اول
 16. علی محمد صفانیا، مرتضی دوستی،  افسانه رحیم پور / ۱۳۸۸ / اختصارات در مدیریت ورزشی / انتشارات بامداد، چاپ اول
 17. علی علاقبند / ۱۳۸۶ / مدیریت عمومی / انتشارات روان / چاپ شانزدهم
 18. اسفندیار فرج وند / ۱۳۸۵ / فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه / انتشارات فروزش / چاپ شانزدهم
 19. علی اکبر فرهنگی / ۱۳۸۴ / نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت / انتشارات فراندیش / چاپ اول
 20. محمود گودرزی / ۱۳۹۰ / مدیریت رفتار سازمانی در ورزش / انتشارات دانشگاه تهران / چاپ اول
 21. داوود مدنی / ۱۳۸۵ / نظریه های سازمان و مدیریت / انتشارات پیام نور / چاپ پنجم
 22. بی ژانت و همکاران / ۱۳۸۲ / مدیریت معاصر در ورزش / ترجمه: محمد احسانی / انتشارات دانشگاه تربیت مدرس / چاپ اول
 23. منوچهر کیا / ۱۳۷۷ / تئوری های مدیریت و مدل های سازمان / انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی / چاپ سوم
 24. پال هرسی، کنت بلانچارد / ۱۳۸۱ / مدیریت رفتار سازمانی / ترجمه: علی علاقبند / انتشارات امیرکبیر / چاپ نوزدهم
 25. پال هرسی، کنت بلانچارد / ۱۳۸۱ / مدیریت رفتار سازمانی / ترجمه: قاسم کبیری / انتشارات جهاد دانشگاهی / چاپ ششم

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری مدیریت ورزشی  در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری مدیریت ورزشی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع دکتری رفتار حرکتی

منابع دکتری رفتار حرکتی (منابع مرجع مطالعاتی پیشنهادی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:

 1. یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین / ترجمه دکتر نمازی زاده و دکتر واعظ موسوی / انتشارات سمت سال ۸۰ چاپ چهارم
 2. یادگیری حرکتی «مفاهیم و کاربردها» / ریچارد ای مگیل / مترجمان: سید محمد کاظم واعظ موسوی / ۱۳۸۳ / چاپ دوم
 3. سوالات دکتری رفتار حرکتی دانشگاه سراسری با پاسخ های کاملا تشریحی / رسول زیدآبادی، ولی اله کاشانی، دکتر مرتضی دوستی / نشر پردازش / ۱۳۹۲
 4. کتاب خلاصه یادگیری و کنترل حرکتی / ولی اله کاشانی / انتشارات حتمی، چاپ اول، ۱۳۹۲
 5. یادگیری و کنترل حرکتی از دیدگاه روانشناسی عصبی / جورج سیج / مترجم: حسن رضوی / نشر سنبله، ۱۳۷۸
 6. کتاب اشمیت ولی / ترجمه: رصول حمایت طلب و عبداله قاسمی / انتشارات علم و حرکت / چاپ دوم
 7. کتاب مالینا بوچارد / انتشارات هیومن کنتیک، سال ۲۰۰۵، ترجمه نشده
 8. کتاب نمو، بالیدگی و فعالیت بدنی / مالینا بوچارد / ترجمه حسن خلجی و  همکاران / انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی، چاپ اول، ۱۳۸۱
 9. درک رشد حرکتی در دوارن مختلف زندگی / ترجمه دکتر حمایت طلب، دکتر موحدی، دکتر فارسی و دکتر فولادیان
 10. کتاب رشد حرکتی / انتشارات دانشگاه امام حسین / دکتر معصومه شجاعی، افخم دانشور / چاپ دوم
 11. کتاب پاین و ایسکاس / ترجمه دکتر حسن خلجی، داریوش خواجوی / انتشارات دانشگاه اراک، چاپ اول، ۱۳۸۴
 12. کتاب رشد و تکامل حرکتی / انتشارات دانشگاه پیام نور / چاپ ۱۳۸۳ / دکتر حسن خلجی / فصل هفتم: صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۶
 13. خلاصه درس رشد و تکامل حرکتی / ولی اله کاشانی، علی پشابادی و منصوره مکبریان / انتشارات حتمی / چاپ اول / ۱۳۸۹
 14. فیزیولوژی ورزشی دوران رشد / دکتر تامس رولند / مترجم: دکتر عباسعلی گائینی / انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی، چاپ اول، ۱۳۷۹
 15. رشد و تکامل حرکتی در طوب عمر / کاتلین ام هی وود و نانسی گچل / مترجمین: محمود شیخ، مهدی شهبازی و کیوان شعبانی مقدم، انتشارات آوای ظهور / ۱۳۸۷
 16. رشد و تکامل حرکتی در طول عمر / ترجمه دکتر نمازی زاده و دکتر اصلانخانی / انتشارات سمت

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری رفتار حرکتی  در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری رفتار حرکتی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.