مجموعه تربیت بدنی

منابع دکتری سنجش و آمار

منابع دکتری سنجش و آمار

منابع دکتری سنجش و آمار (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی دکتری مدیریت ورزشی به شرح زیر می باشند:سوالات و نکات مهم کنکوری دکتری سنجش و آمار دانشگاه سراسری سالهای ۹۰ تا ۹۲ با پاسخهای تشریحی / نشر پردازش / ۱۳۹۲ عادل آذر / ۱۳۸۴ / آمار و کاربرد آن در مدیریت / جلد اول / انتشارات سمت، تهران، چاپ دوازدهم عادل آذر / ۱۳۸۶ / آمار و کاربرد آن در مدیریت / جلد دوم / انتشارات سمت، تهران، چاپ یازدهم رمضان حسن زاده و محمدتقی [...]

منابع دکتری بیومکانیک ورزشی

منابع دکتری بیومکانیک ورزشی

مهمترین منابع دکتری بیومکانیک ورزشی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:اصول و مبانی بیومکانیک و تجزیه و تحلیل حرکت / نوشته منصور اسلامی و محسن دماوندی، پژوهشگاه تربیت بدنی / ۱۳۹۱ کتاب بیومکانیک ورزش و تمرین / ترجمه: دکتر رسول حمایت طلب و رشیدی / چاپ اول / ۱۳۸۹ کتاب راهنمای آزمایشگاه حرکات اصلاحی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی / انتشارات دانشگاه تهران / تألیف: دکتر رضا رجبی / چاپ اول، ۱۳۸۷ سوالات دکتری بیومکانیک ورزشی دانشگاه سراسری [...]

منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی

منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی

منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:سوالات دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سراسری با پاسخهای تشریحی / دکتر مرتضی دوستی، مسلم شریفی، امیرتقی پوراسرمی، بابی سان عسگری گلوگاهی / نشر پردازش اصول بنیادی ورزش (۱) (انرژی، سازگاری ها و عملکرد ورزش) / دکتر عباسعلی گائینی، دکتر ولی اله دبیدی روشن / تألیف: رابرت رابرگز، اسکات رابرتس فیزیولوژی انسان / ترجمه عباسعلی گائینی، نصیبه هاشمی، سحر رزمجو، خالد محمدزاده / تألیف: دانیال مک لوگین و همکاران / انتشارات [...]

منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (منابع مرجع و مطالعاتی) برای آمادگی آزمون، تفکیک شده بر اساس منابع فارسی و انگلیسی در ذیل بیان شده اند:آسیب شناسی ورزشی:پاسخ تشریحی سوالات دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه سراسری / دکتر مرتضی دوستی، هاشم پیری / نشر پردازش طب فوتبال / علیزاده، طهماسبی، عباسی پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی / علیزاده، دانشمندی، قراخانلو آسیب های بافت نرم در پرشکی ورزشی / رئوف آسیب شناسی ورزشی / سید محمد حسینی آسیب شناسی ورزشی / محسنی فیزیوتراپی در ضایعات [...]

منابع دکتری مدیریت ورزشی

منابع دکتری مدیریت ورزشی

منابع دکتری مدیریت ورزشی (مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری مدیریت ورزشی به شرح زیر می باشند:دکتر مرتضی دوستی، رضا سلیمانی مقدم، پوریا ازگلی / سوالات دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه سراسری با پاسخ های کاملا تشریحی / نشر پردازش عبدالحمید ابراهیمی، احمد روستا، داور ونوس / ۱۳۸۴ / مدیریت بازاریابی / انتشارات سمت / چاپ سوم مهدی الوانی / ۱۳۸۶ / مدیریت عمومی / انتشارات نی / چاپ سی و یکم مهرزاد حمیدی / ۱۳۷۵ / مدیریت سازمانهای ورزشی / انتشارات پیام نور [...]

منابع دکتری رفتار حرکتی

منابع دکتری رفتار حرکتی

منابع دکتری رفتار حرکتی (منابع مرجع مطالعاتی پیشنهادی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین / ترجمه دکتر نمازی زاده و دکتر واعظ موسوی / انتشارات سمت سال ۸۰ چاپ چهارم یادگیری حرکتی «مفاهیم و کاربردها» / ریچارد ای مگیل / مترجمان: سید محمد کاظم واعظ موسوی / ۱۳۸۳ / چاپ دوم سوالات دکتری رفتار حرکتی دانشگاه سراسری با پاسخ های کاملا تشریحی / رسول زیدآبادی، ولی اله کاشانی، دکتر مرتضی دوستی / نشر [...]