مجموعه مهندسی مکانیک

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد ماشین ابزار

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد ماشین ابزار

دکتر محمدرضا رازفر، اصول ماشین کاری و ابزارشناسی، ۱۳۷۹ دکتر علی حائریان اردکانی، مواد و فرایندهای تولید(جلد سوم)، ۱۳۸۵ مهندس ابراهیم صادقی، ماشین های افزار(جلد اول و دوم)، ۱۳۷۸ مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مکانیک، انتشارات پردازش خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ماشین ابزار ، افشین آشفته، نشر پردازش جزوه درسی انیورسال عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر جزوه درسی انیورسال عمومی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل Geoffry Boothroyd, Fundamental of metal catting and machin tools, 1985

منابع کارشناسی ارشد دینامیک

منابع کارشناسی ارشد دینامیک

سوالات دینامیک کنکورهای کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک و مهندسی هوا فضا سنوات گذشته برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور خلاصه مباحث کارشناسی ارشد دینامیک ، صادق صادق زاده، نشر پردازش ENGINEERING MECHANICS : DYNAMICS , “J.L. Meriam and L.G. Kraige –john willey and sons – ۱۹۹۸ Lagrangian Mechanics, Dynamics, and Control, “Andrew D.Lewis, January – april 2003” ENGINEERING MECHANICS : DYNAMICS , Statics and Dynamics, “I. h. Shames Prentice Hall – ۱۹۹۷” KINEMATICS AND DYNAMIICS OF MACHINES, “G. H. Martin – Me [...]

منابع کارشناسی ارشد استاتیک

منابع کارشناسی ارشد استاتیک

سوالات استاتیک کنکورهای کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک هوافضا در سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور جزوات درسی استاتیک دانشگاههای معتبر کشور خلاصه مباحث کارشناسی ارشد استاتیک ، مرتضی حیدری- مرتضی سلمانی- صادق صادق زاده، نشر پردازش پاسخ سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ ، نادر شرافتی و همکاران ، انتشارات پردازش ، ۱۳۸۵ Beer, F. P and E. R Johnston. 1997. Vector Mechanics for Engineers: Statics. 6th edition. new York: McGraw – [...]

منابع دکتری مقاومت مصالح و تئوری الاستیسیته

منابع دکتری مقاومت مصالح و تئوری الاستیسیته

منابع دکتری مقاومت مصالح و تئوری الاستیسیته (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:سوالات الاستیسیته و مقاومت مصالح آزمونهای دکترای دانشگاه آزاد رشته مهندسی مکانیک – طراحی جامدات در سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۶ با پاسخ تشریحی خلاصه مباحث دکتری مقاومت مصالح و الاستیسیته، صادق صادق زاده، نشر پردازش، ۱۳۹۳ Theory of elasticity, 1951, S. Timoshenko and J. N. Goodier Elasticity, Theory, Applications and Numerics, M. H. Sadd, Elsevier, 2005. Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity, 1994, Love Elasticity [...]

منابع دکتری دینامیک و ارتعاشات

منابع دکتری دینامیک و ارتعاشات

منابع دکتری دینامیک و ارتعاشات – طراحی جامدات (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:سوالات ارتعاشات آزمونهای دکترای دانشگاه آزاد رشته مهندسی مکانیک – طراحی جامدات در سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۶ خلاصه مباحث دکتری دینامیک و ارتعاشات، صادق صادق زاده، نشر پردازش، ۱۳۹۳ ENGINEERING MECHANICS : DYNAMICS, ”J.L. Meriam and L. G. Kraige – John Wiley and sons – ۱۹۹۸” Lagrangian Mechanics, Dynamics, and Control, “Andrew D. Lewis January-April 2003” ENGINEERING MECHANICS : STATICS AND DYNAMICS, “I. H. [...]

منابع دکتری مکانیک محیط های پیوسته

منابع دکتری مکانیک محیط های پیوسته

منابع دکتری مکانیک محیط های پیوسته (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:خلاصه مباحث دکتری مکانیک محیط پیوسته ، صادق صادق زاده، نشر پردازش، ۱۳۹۳ فیروزبخش، ک. و فرشاد، م. ، “مکانیک محیط های پیوسته، تئوری و کاربرد”، انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۵۵ Chung T. J. “Continuum Mechanic”, Prentice-Hall Inc., 1988 Hunter S. C. “Mechanics of Continuous Media” Elis Horwood Ltd, 1983 Fung U. C. “A first Course in Continuum mechanics”, John wiley, 1981قابل توجه کاربران:لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات [...]

منابع دکتری مکانیک سیالات پیشرفته ، تئوری لایه مرزی و جریان لزج

منابع دکتری مکانیک سیالات پیشرفته ، تئوری لایه مرزی و جریان لزج

منابع دکتری مکانیک سیالات پیشرفته – تئوری لایه مرزی و جریان لزج (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:سوالات دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد سالهای ۷۹ الی ۸۶ با پاسخ های تشریحی سوالات دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت، خواجه نصیر و امیرکبیر خلاصه مباحث دکتری مکانیک سیالات پیشرفته – تئوری لایه مرزی و جریان لزج / پوریا احمدی، حسن برزگر اول / نشر پردازش / ۱۳۹۱ Sherman. S. F. “Viscous Flow”, Mcgrawhill, 1990 Batchelor. G. K. [...]