مجموعه مهندسی صنایع

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

فهرست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع به تفکیک درس می باشند:

آمار و احتمال مهندسی:

 1. اخوان نیاکی، سید تقی، نظریه احتمال و کاربرد آن (ویرایش دوم)، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۶
 2. فروند، جان، ترجمه علی عمیدی و محمد قاسم وحیدی اصل، آمار ریاضی، نشر دانشگاهی، ۱۳۷۸
 3. هـ باوکر، آلبرت و ج. لیبرمن، جرالد؛ ترجمه هاشم محلوجی، آمار مهندسی، نشر دانشگاهی، ۱۳۷۹

تحقیق در عملیات:

 1. اس. بازارا، مختار و جی، جان جارولیس و دی شرالی، حنیف؛ ترجمه اسماعیل خرم، برنامه ریزی خطی (ویرایش دوم)، نشر دانشگاهی، ۱۳۸۶
 2. هیلبر، فردریک س. و لیبرمن، جرالد ج؛ ترجمه محمد مدرس یزدی و اردوان آصف وزیری، تحقیق در عملیات، انتشارات جوان، ۱۳۸۲

طرح برنامه ریزی واحدهای صنعتی:

 1. اپل، جیمز؛ اصول طراحی کارخانه، تهران، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، ۱۳۷۲
 2. اپل، جیمز؛ ترجمه اردوان آصف وزیری، طرح ریزی واحدهای صنعتی، تهران، نشر جوان، ۱۳۸۱
 3. مهندس حسین جعفری، مهندس داود جعفری؛ خلاصه مباحث کارشناسی ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی ، نشر پردازش
 4. کینز، تام؛ ترجمه رضا زنجیرانی فراهانی، طرح ریزی واحدهای صنعتی (اصول طراحی کارخانه)، تهران، انتشارات ترمه، ۱۳۸۱
 5. هراگو، ساندریش؛ ترجمه رضا زنجیرانی فراهانی، طرح ریزی واحدهای صنعتی، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۵

کنترل موجودی:

 1. جانسون و مونتگومری؛ ترجمه بهروز عسگری، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، تهران، انتشارات پارس آیین، ۱۳۷۳
 2. مسعود سیفی، خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها ، تهران، نشر پردازش
 3. فاطمی قمی، محمد تقی، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۰
منابع آزمون کارشناسی ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی
 1. اپل – ترجمه: گروه مهندسی صنایع – اصول طراحی کارخانه – انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 2. زنجیرانی فراهانی، رضا – طرح ریزی واحدهای صنعتی (اصول طراحی کارخانه) – انتشارات ترمه
 3. اپل – ترجمه: اردوان آصف وزیری – طرح ریزی واحدهای صنعتی – انتشارات بهینه پرداز
 4. مهندس حسین جعفری – مهندس داود جعفری؛ خلاصه مباحث کارشناسی ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی، تهران، نشر پردازش
 5. حسین جعفری، داود جعفری – طرح ریزی واحدهای صنعتی – نشر پردازش
 6. دکر سیدحسینی، سید محد – مدیریت کارخانه – انتشارات سمت
 7. جعفری، حسین – جزوات درس مقطع کارشناسی درس طرح ریزی واحدهای صنعتی
منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
 1. براون ، جان ، هارن ، جان ، شیونان ، جیمز ، ” سیستم های مدیریت تولید ” ترجمه دکتر مهدی غضنفری  ، سروش صغیری ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ، ۱۳۷۹
 2. جانسون لینود ، مونتگمری ، داگلاس ، ” کاربرد تحقیق در عملیا ت : برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها ” ترجمه بهروز عسگری ، چاپ اول ، انتشارات پارس آئین ، ۱۳۷۳
 3. مسعود سیفی، خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها، نشر پردازش، ۱۳۹۰
 4. حاج شیر محمدی ، علی ، ” اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها ” ، چاپ اول ، انتشارات ارکان ، ۱۳۸۲ .
 5. صالح فتح آبادی ، حسن ، ” برنامه ریزی سیستم های تولیدی و کنترل انبار ” انتشارات آذرخش ، ۱۳۷۸ .
 6. فاطمی قمی ، محمد تقی ، ” برنامه ریزی و منترل تولید و موجودی ها ” چاپ چهارم ، انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۷۷ .
 7. مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، مسلسل پردازش ، انتشارات پردازشگران ، ۱۳۸۴
 8. Stephan F.Love , “ inventory control “ , international student edition , McGraw hill , 1979
 9. Vollman . T,berry .W,whybark , D.” manufacturing planning and control systems “. Homewood , IL dow jones Irwin , 1984
 10. Edward A.silver , rein Peterson , “ decision systems for inventory management and prodction planning “ second edition , john , wiley & sons , 1985
 11. Johnson , Lynwood A. , douglas C . Montgomery . “ operation research in production planning scheduling and control “ , john weily and sons , 1977
 12. Forgarty , Donald w, blackstone and hoffman , T ., “ production and inventory management “ . second edition , thempson information publishing , 2000
 13. Green james , H, “ production and inventory control hand book “ . ۳rd edition , McGraw hill , 2002
منابع دکتری مهندسی صنایع

مهمترین منابع دکتری مهندسی صنایع (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به تفکیک درس به شرح زیر می باشند:

مهندس آرمان ساجدی نژاد، مهندس حمیدرضا کوشا / سوالات دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی / انتشارات پردازش

اقتصاد مهندسی

 1. اقتصاد مهندسی یا ارزیابی طرح های اقتصادی، دکتر محمد مهدی اسکونژاد
 2. Advanced Engineering Economics, Park, Chan S,; Ssharp- Bette, Gunter P., Wiley, 1990.
 3. Economy, Degrmo, E. Paul; Sullivan, Willian G,; Bontadelli, James A.; Wicks, Elin M., Prentice Hall, 119.

طراحی سیستم های صنعتی

 1. طرح ریزی واحد های صنعتی، تام کینز و دیگران، ترجمه رضا زنجیرانی فرهانی.
 2. Facilities design, heragu, sunderesh, PWS Publishibin Company, 1997.
 3. Facility Layout and Location: An Analytical Approach, Facicility Layout And Location;
 4. An Analytical Approach, Francis, Richard L.; McGinnis, F.; White , John A., 1991

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

 1. جزوه درس کنترل موجودی، دکتر حجی، دانشگاه صنعتی شریف.
 2. برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، محمد تقی فاطمی قمی، انتشارات امیرکبیر.
 3. برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی، شیر محمدی.

آمار و احتمالات مهندسی

 1. مبانی احتمال، شلدون راس، ترجمه دکتر احمد پارسیان و دکتر علی همدانی، نشر شیخ بهایی
 2. آمار ریاضی، جان فروند، ترجمه علی عمیدی ومحمد قاسم وحیدی، مرکز نشر دانشگاهی
 3. برنامه ریزی ریاضی و تحقیق در عملیات
 4. برنامه ریزی خطی ، بازارا و همکاران، ترجمه دکتر اسماعیل خرم، نشر کتاب دانشگاهی
 5. آشنایی با تحقیق در عملیات، حمدی طه، ترجمه محمد باقر بازرگان، مرکز نشر دانشگاهی
 6. Introduction to Optimization, Pablo Pedregal, Springer Inc.

زبان تخصصی

 1. زبان تخصصی مهندسی صنایع، انتشارات سمت

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری مهندسی صنایع در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری مهندسی صنایع نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.