مجموعه مهندسی صنایع

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

فهرست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع به تفکیک درس می باشند: آمار و احتمال مهندسی:اخوان نیاکی، سید تقی، نظریه احتمال و کاربرد آن (ویرایش دوم)، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۶ فروند، جان، ترجمه علی عمیدی و محمد قاسم وحیدی اصل، آمار ریاضی، نشر دانشگاهی، ۱۳۷۸ هـ باوکر، آلبرت و ج. لیبرمن، جرالد؛ ترجمه هاشم محلوجی، آمار مهندسی، نشر دانشگاهی، ۱۳۷۹تحقیق در عملیات:اس. بازارا، مختار و جی، جان جارولیس و دی شرالی، حنیف؛ ترجمه اسماعیل خرم، برنامه ریزی خطی (ویرایش [...]

منابع آزمون کارشناسی ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی

منابع آزمون کارشناسی ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی

اپل – ترجمه: گروه مهندسی صنایع – اصول طراحی کارخانه – انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف زنجیرانی فراهانی، رضا – طرح ریزی واحدهای صنعتی (اصول طراحی کارخانه) – انتشارات ترمه اپل – ترجمه: اردوان آصف وزیری – طرح ریزی واحدهای صنعتی – انتشارات بهینه پرداز مهندس حسین جعفری – مهندس داود جعفری؛ خلاصه مباحث کارشناسی ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی، تهران، نشر پردازش حسین جعفری، داود جعفری – طرح ریزی واحدهای صنعتی – نشر پردازش دکر سیدحسینی، سید محد – مدیریت کارخانه – انتشارات [...]

منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

براون ، جان ، هارن ، جان ، شیونان ، جیمز ، ” سیستم های مدیریت تولید ” ترجمه دکتر مهدی غضنفری  ، سروش صغیری ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ، ۱۳۷۹ جانسون لینود ، مونتگمری ، داگلاس ، ” کاربرد تحقیق در عملیا ت : برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها ” ترجمه بهروز عسگری ، چاپ اول ، انتشارات پارس آئین ، ۱۳۷۳ مسعود سیفی، خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها، [...]

منابع دکتری مهندسی صنایع

منابع دکتری مهندسی صنایع

مهمترین منابع دکتری مهندسی صنایع (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به تفکیک درس به شرح زیر می باشند: مهندس آرمان ساجدی نژاد، مهندس حمیدرضا کوشا / سوالات دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی / انتشارات پردازش اقتصاد مهندسیاقتصاد مهندسی یا ارزیابی طرح های اقتصادی، دکتر محمد مهدی اسکونژاد Advanced Engineering Economics, Park, Chan S,; Ssharp- Bette, Gunter P., Wiley, 1990. Economy, Degrmo, E. Paul; Sullivan, Willian G,; Bontadelli, James A.; Wicks, Elin M., Prentice Hall, 119.طراحی سیستم های صنعتیطرح [...]