مجموعه تاریخ

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ جهان

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ جهان

مهمترین منابع کارشناسی ارشد (منابع مرجع مطالعاتی) برای درس تاریخ جهان به شرح زیر می باشند:نقی لطفی؛ محمدعلی علیزاده / تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید: از سقوط تاریخ انقلاب کبیر فرانسه تا قسطنطنیه (۱۴۵۳-۱۷۸۹) ش دولاندلن / تاریخ جهان (۲ جلد) / ترجمه: احمد بهمنش / تهران: انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۶۸ روزول پالمر / تاریخ جهان نو (۲ جلد) / ترجمه: ابوالقاسم طاهری / تهران: نشر امیرکبیر / چاپ سوم / ۱۳۵۷ جان گرنویل / تاریخ جهان در قرن بیستم [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

مهمترین منابع کارشناسی ارشد (منابع مرجع مطالعاتی) برای درس تاریخ ایران دوره اسلامی به شرح زیر می باشند:دکتر اصغر فروغی ابری / تاریخ غوریان / چاپ ششم / ۱۳۹۰ دکتر عباسقلی غفاری فرد؛ دکتر عبدالحسین نوایی / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه / چاپ ششم / ۱۳۸۹ دکتر حسین مفتخری؛ حسین زمانی / تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان / چاپ پنجم / ۱۳۸۹ دکتر سید ابوالقاسم فروزانی / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

معرفی منابع کارشناسی ارشد (منابع مرجع مطالعاتی) برای درس تاریخ اسلام به شرح زیر می باشند:دکتر غلامحسین زرگری نژاد / نهضت امام حسین (ع) و قیام کربلا / چاپ دوم / ۱۳۸۶ دکتر غلامحسین زرگری نژاد / تاریخ تحلیلی اسلام: از بعثت تا غیبت / چاپ اول / ۱۳۸۶ دکتر غلامحسین زرگری نژاد / تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت) / چاپ ششم / ۱۳۸۹ محمد ابراهیم آیتی / تاریخ پیامبر اسلام / تهران: انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۷۸ حسن ابراهیم حسن / تاریخ [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان

مهمترین منابع کارشناسی ارشد (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) برای درس تاریخ ایران باستان به شرح زیر می باشند:دکتر محمود جعفری دهقی / منابع و مآخذ در ایران باستان: از ورود باستان شناسی آریایی ها تا سقوط امپراطوری ساسانی / چاپ دوم / ۱۳۹۰ دکتر شیرین بیانی / ایران باستان (۲): از ورود آریایی ها تا پایان تاریخ هخامنشیان / چاپ ششم: ۱۳۸۹ دکتر ژاله آموزگار / تاریخ اساطیری ایران / چاپ دوازدهم / ۱۳۸۹ دکتر صادق ملک شهمیرزادی؛ دکتر محمود حریریان؛ [...]

منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی

منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی

منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:اکبری، امیر، تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸ ترکمنی آذر، پروین، پرگاری ، صالح، تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی ایران در دوران صفاریان و علویان، تهران، انتشارات سمت ، ۱۳۷۸٫ زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران، جلد دوم (ازپایان ساسانیان تا پایان آل بویه) ، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲ فقیهی، علی اصغر ، تاریخ آل بویه، تهران انتشارات [...]