مجموعه تاریخ

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ جهان

مهمترین منابع کارشناسی ارشد (منابع مرجع مطالعاتی) برای درس تاریخ جهان به شرح زیر می باشند:

 1. نقی لطفی؛ محمدعلی علیزاده / تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید: از سقوط تاریخ انقلاب کبیر فرانسه تا قسطنطنیه (۱۴۵۳-۱۷۸۹)
 2. ش دولاندلن / تاریخ جهان (۲ جلد) / ترجمه: احمد بهمنش / تهران: انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۶۸
 3. روزول پالمر / تاریخ جهان نو (۲ جلد) / ترجمه: ابوالقاسم طاهری / تهران: نشر امیرکبیر / چاپ سوم / ۱۳۵۷
 4. جان گرنویل / تاریخ جهان در قرن بیستم (۳ جلد) / ترجمه: جمشید شیرازی، فضل اله جلوه و علی اصغر بهرام بیگی / تهران: انتشارات فروزان / ۱۳۷۷
 5. آلبر ماله؛ ژول ایزاک / تاریخ ملل شرق و یونان / ترجمه: عبدالحسین هژیر / نشر سمیر / چاپ دوم / ۱۳۸۳
 6. آلبر ماله؛ ژول ایزاک / تاریخ روم / ترجمه: غلامحسین زیرکزاده / نشر سمیر / چاپ دوم / ۱۳۸۴
 7. آلبر ماله؛ ژول ایزاک / تاریخ قرون وسطی تا جنگ صد ساله / ترجمه: غلامحسین زیرکزاده / نشر سمیر / چاپ دوم / ۱۳۸۴
 8. آلبر ماله؛ ژول ایزاک / تاریخ قرون جدید / ترجمه: فخرالدین شادمان / نشر سمیر / چاپ دوم / ۱۳۸۴
 9. آلبر ماله؛ ژول ایزاک / تاریخ قرن هجدهم انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون / ترجمه: رشید یاسمی / نشر سمیر / چاپ دوم / ۱۳۸۴
 10. آلبر ماله؛ ژول ایزاک / تاریخ قرن نوزدهم (۲ جلد) / ترجمه: حسین فرهودی / نشر سمیر / ۱۳۸۴
 11. نرم افزار جامع و هوشمند تحصیلات تکمیلی مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد تاریخ عمومی جهان / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

مهمترین منابع کارشناسی ارشد (منابع مرجع مطالعاتی) برای درس تاریخ ایران دوره اسلامی به شرح زیر می باشند:

 1. دکتر اصغر فروغی ابری / تاریخ غوریان / چاپ ششم / ۱۳۹۰
 2. دکتر عباسقلی غفاری فرد؛ دکتر عبدالحسین نوایی / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه / چاپ ششم / ۱۳۸۹
 3. دکتر حسین مفتخری؛ حسین زمانی / تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان / چاپ پنجم / ۱۳۸۹
 4. دکتر سید ابوالقاسم فروزانی / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان / چاپ ششم / ۱۳۹۰
 5. دکتر سید ابوالقاسم فروزانی / از پیدایش تا فروپاشی: غزنویان / چاپ چهارم / ۱۳۹۰
 6. دکتر پروین ترکمنی آذر / در گستره تاریخ ایران (حکومت های محلی، دیلمیان، آل بویه و آل زیار) / چاپ سوم / ۱۳۸۹
 7. دکتر ملیحه ستارزاده / سلجوقیان (۴۳۱-۵۹۰ ق) / چاپ پنجم / ۱۳۸۹
 8. دکتر امیر اکبری / تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام تاریخ / چاپ اول / ۱۳۸۴
 9. دکتر الهیار خلعتبری؛ محبوبه شرفی / تاریخ خوارزمشاهیان / چاپ هفتم / ۱۳۸۶
 10. دکتر عبدالحسین نوایی / روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه / چاپ ششم / ۱۳۸۹
 11. دکتر رضا شعبانی / تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در دوره های زندیه و افشاریه / چاپ نهم / ۱۳۸۹
 12. دکتر شیرین بیانی / حکومت ایلخانی در ایران و مغولان / چاپ هشتم / ۱۳۸۹
 13. پروین ترکمنی آذز / گزیده توصیفی ایران دوره اسلامی کتابشناسی (دوره قاجاریه تا پایان) / چاپ سوم / ۱۳۸۸
 14. علی اصغر فقیهی / تاریخ آل بویه / چاپ هفتم / ۱۳۸۹
 15. پروین ترکمنی آذر / دکتر صالح پرگاری / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان و علویان / چاپ ششم / ۱۳۹۰
 16. یرواند آبراهامیان / ایران بین دو انقلاب / ترجمه: کاظم فیروزمند؛ حسن شمس آوری و محسن مدیرشانه چی / تهران: نشر مرکز / چاپ دوم / ۱۳۷۸
 17. برتولد اشپولر / تاریخ مغول در ایران / ترجمه: محمود میرآفتاب / تهران: انتشارات علمی و فرهنگی / چاپ سوم / ۱۳۶۸
 18. برتولد اشپولر / تاریخ نگاری در ایران / ترجمه: یعقوب آژند / تهران: انتشارات گسترده / ۱۳۸۰
 19. شیرین بیانی / مغولان و حکومت ایلخانی در ایران / تهران: انتشارات سمت / چاپ پنجم / ۱۳۸۶
 20. فؤاد پورآرین / انقلاب فراموش شده (دولت های عصر مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ ش) / تهران: نشر چاپار / ۱۳۸۵
 21. حسن پیرنیا؛ عباس اقبال آشتیانی / تاریخ ایران / ناشر: کتابفروشی خیام / چاپ سوم / ۱۳۶۲
 22. عبدالحسین زرین کوب / تاریخ ایران بعد از اسلام / تهران: انتشارات امیرکبیر / چاپ سوم / ۱۳۶۲
 23. عبدالحسین زرین کوب / تاریخ مردم ایران / تهران: انتشارات امیرکبیر / ۱۳۶۸
 24. راجر سیوری / ایران عصر صفوی / ترجمه: کامبیز عزیزی / تهران: نشر مرکز / ۱۳۷۸
 25. علی اصغر شمیم / ایران در دوره سلطنت قاجار / تهران: انتشارات زریاب / ۱۳۷۹
 26. ابوالقاسم فروزانی / غزنویان از پیدایش تا فروپاشی / تهران: انتشارات سمت / ۱۳۸۴
 27. حسین مفتخری؛ حسین زمانی / تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان / تهران: انتشارات سمت / چاپ دوم / ۱۳۸۴
 28. حسین میرجعفری / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان / انتشارات دانشگاه اصفهان / ۱۳۷۵
 29. عبدالحسین نوایی / ایران و جهان (از مغول تا قاجاریه) / مؤسسه نشر هما / ۱۳۶۴
 30. پژوهشی از دانشگاه کمبریج / تاریخ ایران (جلد ۴) / ترجمه حسن انوشه / تهران: نشر امیرکبیر / چاپ سوم / ۱۳۸۵
 31. پژوهشی از دانشگاه کمبریج / تاریخ ایران دوره صفویان / ترجمه: یعقوب آژند / انتشارات جامی / ۱۳۸۰
 32. نرم افزار جامع و هوشمند تحصیلات تکمیلی مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

معرفی منابع کارشناسی ارشد (منابع مرجع مطالعاتی) برای درس تاریخ اسلام به شرح زیر می باشند:

 1. دکتر غلامحسین زرگری نژاد / نهضت امام حسین (ع) و قیام کربلا / چاپ دوم / ۱۳۸۶
 2. دکتر غلامحسین زرگری نژاد / تاریخ تحلیلی اسلام: از بعثت تا غیبت / چاپ اول / ۱۳۸۶
 3. دکتر غلامحسین زرگری نژاد / تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت) / چاپ ششم / ۱۳۸۹
 4. محمد ابراهیم آیتی / تاریخ پیامبر اسلام / تهران: انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۷۸
 5. حسن ابراهیم حسن / تاریخ سیاسی اسلام / ترجمه: ابوالقاسم پاینده / تهران: انتشارات جاویدان / چاپ چهارم / ۱۳۶۰
 6. رسول جعفریان / حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (ع) / انتشارات انصاریان / چاپ دهم / ۱۳۸۶
 7. رسول جعفریان / تاریخ سیاسی اسلام / انتشارات دلیل / چاپ اول / ۱۳۸۰
 8. احمدرضا خضری / تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا آل بویه / تهران: انتشارات سمت / چاپ ششم / ۱۳۸۶
 9. صادق سجادی؛ هادی عالم زاده / تاریخ نگاری در اسلام / تهران: انتشارات سمت / چاپ هشتم / ۱۳۸۶
 10. جعفر شهیدی / تاریخ تحلیلی اسلام / تهران: مرکز نشر دانشگاهی / چاپ دوم / ۱۳۶۳
 11. محمد سهیل طقوش / دولت امویان / ترجمه: حجت اله جودکی / انتشارات حوزه و دانشگاه / چاپ سوم / ۱۳۸۶
 12. محمد سهیل طقوش / دولت عباسیان / ترجم حجت اله جودکی / انتشارات حوزه و دانشگاه / چاپ سوم / ۱۳۸۶
 13. علی اکبر فیاض / تاریخ اسلام / تهران: انتشارات دانشگاه تهران / چاپ یازدهم / ۱۳۸۰
 14. حاتم قادری / اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران / تهران: انتشارات سمت / چاپ هفتم / ۱۳۸۵
 15. کمبریج (پژوهشگاه دانشگاه کمبریج) / تاریخ اسلام / ترجمه احمد آرام / تهران: انتشارات امیرکبیر / چاپ اول / ۱۳۷۷
 16. محمدجواد مشکور / تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهارم / انتشارات اشراق
 17. جمعی از نویسندگان / تاریخ نگاری در اسلام / ترجمه: یعقوب آژند / نشر گستره / چاپ اول / ۱۳۶۱
 18. نرم افزار جامع و هوشمند تحصیلات تکمیلی مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد تاریخ اسلام / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان

مهمترین منابع کارشناسی ارشد (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) برای درس تاریخ ایران باستان به شرح زیر می باشند:

 1. دکتر محمود جعفری دهقی / منابع و مآخذ در ایران باستان: از ورود باستان شناسی آریایی ها تا سقوط امپراطوری ساسانی / چاپ دوم / ۱۳۹۰
 2. دکتر شیرین بیانی / ایران باستان (۲): از ورود آریایی ها تا پایان تاریخ هخامنشیان / چاپ ششم: ۱۳۸۹
 3. دکتر ژاله آموزگار / تاریخ اساطیری ایران / چاپ دوازدهم / ۱۳۸۹
 4. دکتر صادق ملک شهمیرزادی؛ دکتر محمود حریریان؛ دکتر ژاله آموزگار؛ نادر میرسعیدی / تاریخ ایران باستان (۱) / چاپ هشتم / ۱۳۸۹
 5. دکتر غلامرضا وطن دوست / متن ها و راهنمایی تاریخ ایران (۱): از آغاز تا گزیده ۱۵۰۰ م / چاپ هفتم / ۱۳۹۰
 6. دکتر عبدالحسین زرین کوب؛ روزبه زرین کوب / تاریخ ایران باستان (۴): تاریخ سیاسی ساسانیان / چاپ ششم / ۱۳۸۹
 7. دکتر حسین میرجعفری / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان / چاپ نهم / ۱۳۸۹
 8. اسماعیل حسن زاده / حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران / چاپ چهارم / ۱۳۸۹
 9. پیر آمیه / تاریخ عیلام / ترجمه: شیرین بیانی / تهران: انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۷۲
 10. حسن پیرنیا؛ عباس اقبال آشتیانی / تاریخ ایران / تهران / کتابفروشی خیام / چاپ سوم / ۱۳۶۲
 11. حسن پیرنیا / تاریخ ایران باستان (۳ جلد) / انتشارات افسون / چاپ دهم / ۱۳۸۰
 12. ا.م دیاکونوف، / تاریخ ماد / ترجمه: کریم کشاورز / تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب / ۱۳۴۵
 13. آرتور کریستن سن / ایران در زمان ساسانیان / ترجمه رشید یاسمی / تهران: دنیای کتاب / چاپ ششم / ۱۳۶۸
 14. رومن گیرشمن / ایران از آغاز تا اسلام / ترجمه محمود بهفروزی / تهران: انتشارات جامی / چاپ اول / ۱۳۷۹
 15. محمدجواد مشکور / تاریخ ساسانیان (جلد ۴) / تهران: دنیای کتاب / چاپ دوم / ۱۳۶۷
 16. محمدجواد مشکور؛ مسعود رجب نیا / تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان «پارتیان و پهلویان قدیم» / تهران: دنیای کتاب / چاپ سوم / ۱۳۷۴
 17. نرم افزار جامع و هوشمند تحصیلات تکمیلی مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی

منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. اکبری، امیر، تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸
 2. ترکمنی آذر، پروین، پرگاری ، صالح، تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی ایران در دوران صفاریان و علویان، تهران، انتشارات سمت ، ۱۳۷۸٫
 3. زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران، جلد دوم (ازپایان ساسانیان تا پایان آل بویه) ، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲
 4. فقیهی، علی اصغر ، تاریخ آل بویه، تهران انتشارات سمت، ۱۳۸۱
 5. فدایی عراقی، غلامرضا ، حیات علمی درعهد آل بویه، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
 6. مهدی وزین افضل / مجموعه سوالات دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی / نشر پردازش
 7. فروزانی ، ابوالقاسم، تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۱
 8. هروی، جواد، تاریخ سامانیان (عصر طلایی ایران بعد از اسلام) ، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲
 9. فرای، ریچارد، عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران ، انتشارات سروش، ۱۳۵۷
 10. فروزانی ، ابوالقاسم، غزنویان از پیدایش تا فروپاشی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۴
 11. باسورث ، کلیفورد ادموند، تاریخ غزنویان ، ترجمه حسن انوشه، تهران ، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲
 12. اشپولد، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه جواد فلاطوری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۳۷
 13. فرای، ر. ن، تاریخ ایران  کمبریج(از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)، جلد چهارم، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۹
 14. ستارزاده، ملیحه، سلجوقیان، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۴
 15. کلوزنر، کارلا، دیوان سالاری در عهد سلجوقی، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۶۳
 16. قفس اوغلی، ابراهیم، تاریخ دولت خوارزم شاهیان، ترجمه داوود اصفهانیان فر، تهران، انتشارات گستره، ۱۳۶۷
 17. خلعتبری، اللهیار، محبوبه، شرفی، تاریخ خوارزم شاهیان، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۱
 18. فروغی ابری، اصغر، تاریخ غوریان، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۱
 19. بیانی، شیرین، دین و دولت در ایران عهد مغول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۱
 20. اشگپولر، برتولد، تاریخ مغول در ایران، ترجمه محمود میر آفتاب، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی ، ۱۳۸۰
 21. بویل، جی آ، تاریخ ایران کمبریج (از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان)، جلد پنجم، ترجمه حسن انوشه، تهران،  انتشارات امیرکبیر ،۱۳۸۱
 22. تاریخ کمبریج (تاریخ ایران دروه تیموریان)، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارت جامی، ۱۳۸۷
 23. فوربز منز، بئاتریس، برآمدن و فرمانروایی تیمور، ترجمه منصور صفت گل، تهران ، انتشارات رسا، ۱۳۷۷
 24. میرجعفری، حسین، تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۱
 25. حسن زاده، اسماعیل، حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۹
 26. تاریخ کمبریج (تاریخ ایران دوره صفویان)، ترجمه یعقوب آزند، تهران، انتشارات جامی، ۱۳۸۰
 27. صفت گل، منصور، ساختار و نهاد دین در دوره صفویه، تهران، انتشارات رسا، ۱۳۸۱
 28. نوایی، عبدالحسین، روابط سیاسی و اقتصادی ایران در عهد صفویه، تهران، انتشارات سمت،۱۳۷۷
 29. نوایی، عبدالحسین، غفاری فرد، عباس قلی، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه ، تهران، انتشارات سمت،۱۳۸۱
 30. سیوری، راجر، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران ، نشر مرکز، ۱۳۷۲
 31. شعبانی ، رضا، تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۷
 32. لاکهارت، لارنس، نادر شاه آخرین کشورگشای آسیا، ترجمه اسماعیل افشار نادری، تهران، انتشارات دستانف ۱۳۷۹
 33. پری، جان، کریم خان زند، ترجمه علی محمد ساکی، تهران، نشر نو، ۱۳۶۸
 34. آوری، پیتر، تاریخ ایران کمبریج (تاریخ ایران دوره افشاریه، زندیه و قاجار)، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، انتشارات جامی، ۱۳۸۳
 35. عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران(عصر قاجار۱۳۳۲ – ۱۲۱۵ ه ق) ، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نشر گستره ، ۱۳۶۹
 36. کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایارن، تهران، انتشارات نگاه، ۱۳۸۵
 37. نفیسی، سعید، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دروه معاصر ، تهران، انتشارات بنیاد، ۱۳۷۶
 38. کاتوزیان همایون، محمد علی، دولت و جامعه در ایران (انقراض قاجار و استقرار پهلوی) ،ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۹
 39. شمیم، علی اصغر، ایران دردوره سلطنت قاجار، تهران، انتشارات زریاب، ۱۳۸۳
 40. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، انتشارات نی، ۱۳۷۷
 41. فوران، جان، مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران)، ترجمه احمد تدین، تهران، انتشارات رسا، ۱۳۸۱
 42. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، (تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم)، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴
 43. تنکابنی، حمید، درآمدی بر دیوان سالاری در ایران، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳
 44. بیات، عزیزالله، شناسایی منابع و ماخذ تاریخ ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۳
 45. آژند، یعقوب، تاریخ نگاری در ایران، تهران، انتشارات گستره، ۱۳۶۱
 46. الگار، حامد، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات طوس، ۱۳۶۹
 47. زرین کوب، عبدالحسین، کارنامه اسلام، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲
 48. نوذری، حسین علی، فلسفه تاریخ (روش شناسی و تاریخ نگری) ، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۹
 49. استنفورد، مایکل، درآمدی بر تاریخ پژوهی، ترجمه مسعود صادقی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۴
 50. لمبتن، آن، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات نی، ۱۳۷۲
 51. طباطبائی، جواد، مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی، تهران، انتشارات ستوده، ۱۳۸۶
 52. طباطبائی، جواد، دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران، تهران، انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۸۶
 53. ترکمنی آذر، پروین، دیلمیان در گستره تاریخ ایران (حکومت های محلی، آل زیار، آل بویه)، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۴

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.