تلفن تماس: 02128426680 و 02128424480

مجموعه زمین شناسی

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » مجموعه زمین شناسی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

توسط | 1394-11-28 00:20:04 +03:30 بهمن 28ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه زمین شناسی|

زبان تخصصی زبان تخصصی، انتشارات پیام نور چینه شناسی دکتر خسرو تهرانی، چینه شناسی، انتشارات دانشگاه تهران دکتر خسرو تهرانی، چینه نگاری، انتشارات دانشگاه تهران دکتر شمیرانی، چینه شناسی، انتشارات شهید بهشتی دکتر وزیری مقدم، دکتر طاهری و دکتر کیمیاگری، اصول چینه نگاری، انتشارات دانشگاه اصفهان رسوب شناسی دکتر موسی حرمی، رسوب شناسی، انتشارات آستان [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی

توسط | 1394-11-28 00:05:11 +03:30 بهمن 27ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه زمین شناسی|

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی به تفکیک درس به شرح زیر می باشد: زبان تخصصی: زبان تخصصی، انتشارات پیام نور خلاصه مباحث زبان تخصصی، انتشارات پردازش سنگ شناسی: دکتر درویش زاده، پترولوژی، انتشارات پیام نور دکتر درویش زاده، پترولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران دکتر معین وزیری، سنگ های آذرین، انتشارات دانشگاه تربیت معلم [...]

منابع دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

توسط | 1394-11-27 11:17:48 +03:30 مرداد 7ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه زمین شناسی|

منابع دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند: مبانی رسوب شناسی / اهری پور و مصدق / ۱۳۸۵ / انتشارات علوی / چاپ اول رسوب شناسی / موسوی حرمی / ۱۳۸۰ / انتشارات آستان قدس رضوی / چاپ هفتم محیط های رسوبی دیرینه و [...]

منابع دکتری تکتونیک

توسط | 1394-11-27 11:02:35 +03:30 مرداد 7ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه زمین شناسی|

منابع دکتری تکتونیک (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری رشته زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک به شرح زیر می باشد: روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی / مارشاک، ا.، میترا، گ / ترجمه: پورکرمانی و معتمدی / ۱۳۸۱ / انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تحلیل و سنتز ساختاری (مباحث علمی زمین شناسی ساختاری) / رولاند، [...]

منابع دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی

توسط | 1394-11-27 10:58:50 +03:30 مرداد 7ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه زمین شناسی|

منابع دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند: بی مهرگان سنگواره (ماکروفسیل) جلد ۱ و ۲ - تألیف: دکتر محمدعلی جعفریان، دکتر حسین وزیری مقدم، دکتر عزیز اله طاهری - انتشارات دانشگاه اصفهان میکروپالئونتولوژی کاربردی (جلد اول: فرامینیفرها) - تألیف: دکتر خسرو خسروتهرانی - انتشارات دانشگاه تهران [...]

منابع دکتری زمین شناسی اقتصادی

توسط | 1394-11-27 10:43:35 +03:30 مرداد 7ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه زمین شناسی|

منابع دکتری زمین شناسی اقتصادی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند: زمین شناسی اقتصادی / شهاب پور / ۱۳۸۰ / انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان / چاپ اول زمین شناسی اقتصادی کاربردی / کریم پور و سعادت / ۱۳۸۴ / انتشارات ارسلان / چاپ دوم مجموعه سوالات دکتری زمین [...]

منابع دکتری پترولوژی

توسط | 1394-11-27 10:38:51 +03:30 مرداد 7ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه زمین شناسی|

منابع دکتری پترولوژی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشد: حسنی پاک، ع. ۱۳۶۲، اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، نشر دانشگاهی، ۶۰۰ ص کریم پور، م. ج، ۱۳۸۵، زمین شناسی اقتصادی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۳۹۱ ص کنعانیان، قاسمی، آسیابان ها، ۱۳۷۲، مبانی پترولوژی دگرگونی، جهاد دانشگاهی، ۴۱۱ ص درویش زاده، ع. ۱۳۶۲، پترولوژی تجربی و [...]

به مدت محدود، تمامی هزینه ارسال کالاها با پست سفارشی به تمام نقاط ایران ((رایگان)) می باشد. رد کردن