عمومی

منابع مرجع دانشگاهی رشته برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست
 1. علیرضا آیت اللهی / ۱۳۷۴ / اصول برنامه ریزی / مرکز آموزش مدیریت دولتی
 2. حسن احمدی / ۱۳۸۵ / ژئومورفولوژی کاربردی ایران جلد اول و دوم / انتشارات دانشگاه تهران
 3. محمدرضا اردکانی / ۱۳۸۰ / اکولوژی / انتشارات دانشگاه تهران
 4. ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهران: دانشگاه تهران / موسسه انتشارات چاپ / ۱۳۸۰
 5. حسن اشکوری / ۱۳۸۵ / اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای / انتشارات پیام
 6. بارو، سی، جی / ۱۳۸۰ / اصول و روشهای مدیریت زیست محیطی / ترجمه مهرداد اندرودی / نشر کنگره
 7. دانیل بوتکین و ادوارد کلر / ۱۳۷۸ / شناخت محیط زیست(زمین، سیاره زنده) / ترجمه عبدالحسین وهاب زاده / انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 8. کامبیز بهرام سلطانی / ۱۳۶۵ / مقدمه ای بر شناخت محیط زیست / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 9. بییرو، هیکینز / ۱۳۸۱ / برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین / ترجمه بحرینی، حسین و کیوان کریمی / انتشارات دانشگاه تهران
 10. نفیسه حق طلب / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست / تهران: نشر پردازش / ۱۳۸۹
 11. چپمن، دیوید / ۱۳۸۶ / آفرینش محلات و مکانها / ترجمه شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان / انتشارات دانشگاه تهران
 12. شهریار خالدی / مبانی محیط زیست (عمومی و ایران) / تهران: شهر آشوب / ۱۳۷۹
 13. عباسقلی خواجه نوری / ۱۳۸۰ / مقدمه ای بر روش های آماری / انتشارات دانشگاه تهران
 14. فرانک سیف الدینی / مبانی برنامه ریزی شهری / تهران / نشر آییژ / ۱۳۸۱
 15. محمود شریعت / ۱۳۷۵ / مقدمه ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی / تهران / سازمان حفاظت محیط زیست
 16. اسماعیل شیعه / ۱۳۸۴ / اصول برنامه ریزی / انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 17. کرامت اله زیاری / برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری / یزد: دانشگاه یزد / ۱۳۸۱
 18. محمد فخر طباطبایی / ۱۳۸۴ / برخورد سیستمی با طبیعت زنده و سه مقاله دیگر در زمینه اکولوژی / شرکت سهامی انتشار
 19. فریدمن، بیل / ۱۳۸۰ / بوم شناسی محیط زیست / مشهد: دانشگاه فردوسی
 20. هنریک مجنونیان / ۱۳۷۸ / جغرافیای گیاهی ایران / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 21. مجید مخدوم / ۱۳۷۹ / زیستن در محیط زیست / انتشارات دانشگاه تهران
 22. مجید مخدوم / ۱۳۷۸ / شالوده آمایش سرزمین / انتشارات دانشگاه تهران
 23. مسعود منوری / ۱۳۸۵ / ارزیابی اثرات زیست محیطی / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 24. مسعود منوری / ۱۳۸۳ / فرهنگ دو سویه محیط زیست / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 25. مرتضی نصت / ۱۳۶۹ / اصول و روشهای آماری / انتشارات دانشگاه تهران
 26. جعفر نوری / ۱۳۸۳ / زبان تخصصی برای دانشجویان محیط زیست / انتشارات دانشگاه آزاد
 27. نیکوکار و عربزاده / ۱۳۸۲ / آمار و احتمالات کاربردی / انتشارات آزاده
 28. وات، کنت / ۱۳۸۳ / مبانی و اصول محیط زیست / ترجمه عبدالحسین وهاب زاده /  انتشارات اترک
 29. واژه نامه های انتهایی برخی کتاب ها از جمله کتاب شناخت محیط زیست یا مهندسی محیط زیست
 30. هیکس، هربرت / تئوری های سازمان و مدیریت / تهران: اطلاعات / ۱۳۷۷
منابع کارشناسی ارشد مامایی

عناوین فهرست زیر شامل منابع کارشناسی ارشد مامایی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی جهت آمادگی آزمون) دانشگاه سراسری و وزارت بهداشت به شرح زیر می باشند:

 1. بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۰۵ / جلد ۱ و ۲ و ۳ / ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی / انتشارات گلبان / ویراست بیست و دوم / ۱۳۸۴
 2. بیماری های زنان نواک ۲۰۰۲ / مترجمان: دکتر فرهنگ بیگوند / دلارا فریدیان عراق / محسن ملک علایی / انتشارات نسل فردا / ویراست سیزدهم / ۱۳۸۲
 3. سوالات کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه سراسری و وزارت بهداشت با پاسخ تشریحی / آرزو نیکی بخش / انتشارات پردازشگران / ۱۳۸۹
 4. اصول بیماری و بهداشت زنان کیسنر / ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی و روشنک قطبی / انتشارات گلبان / ویراست هفتم / ۱۳۸۰
 5. بهداشت مادر و کودک / مؤلف پروانه رضاسلطانی و دکتر سوسن پارسای / انتشارات سنجش / ۱۳۸۴
 6. نوزادان نلسون ۲۰۰۴ / ترجمه: دکتر زهره کاوه منش / انتشارات حیان اباصالح / ویراست هفدهم / ۱۳۸۳
 7. رشد، نمو و تغذیه نلسون ۲۰۰۴ / ترجمه دکتر سهیل ادیب نژاد و دکتر فرزاد ابراهیمی / انتشارات حیان اباصالح / ویراست هفدهم / ۱۳۸۳
 8. درسنامه پزشکی و اجتماعی کلیات خدمات بهداشتی ۲۰۰۲ / جلد ۲ / ترجمه دکتر شجاعی تهرانی / انتشارات سماط / ویراست هفتم / ۱۳۸۷
 9. جنین شناسی پزشکی لانگمن ۲۰۰۶ / ترجمه دکتر فرید ابوالحسنی و دکتر غلامرضت حسن زاده و دکتر امید گوران اوریمی / انتشارات ارجمند / ویراست دهم / ۱۳۸۵
 10. پزشک و بیماری کم کاری تیروئید / نویسندگان علیرضا دلاوری و همکاران / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاومت سلامت، مرکز مدیریت بیماری / ۱۳۸۴
 11. دستورالعمل های شیر مادر، واکسیناسیون و مراقبت های دوران بارداری / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی

آمار و احتمال و ریاضی:

 1. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جرج توماس، راس فینی، مرکز نشر دانشگاهی
 2. آمار و احتمال مقدماتی، جواد بهبودیان، آستان قدس رضوی، ۱۳۸۵
 3. آمار ریاضی، جواد بهبودیان، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴
 4. آمار ریاضی، جان فروند، (ترجمه عمیدی-وحیدی)، مرکز نشر دانشگاهی تهران، ۱۳۷۸
 5. Introduction to the theory of statistics by Mood, Graybill, Boes, 3rd ed. McGraw-Hill, 1974
 6. Introduction to mathematical statistics, 5th ed. Hogg and craig Parentic-Hall, 1995

روشهای آماری:

 1. روش های آماری و شاخص های بهداشتی، دکتر کاظم محمد، دکتر حسین ملک افضلی
 2. Dunn, O. J. and Clark, V. A. (1974) Analysis of Variance and Regression
 3. Cochran, William G. (1985) Sampling Techniques

بهداشت عمومی:

 1. درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، جلد ۱ و ۲ و ۳ و ۴، جی-ای. پارک وک. پارک، مترجم: دکتر حسین شجاعی تهرانی
 2. کلیات بهداشت عمومی، دکتر حسین صادقی، انتشارات دانشگاه شیراز
 3. راهنمای واکسیناسیون (آخرین چاپ)، انتشارات وزارت بهداشت
 4. راهنمای تغذیه با شیر مادر، انتشارات وزارت بهداشت
 5. نکاتی درباره بیماریهای اسهالی، دکتر فرسار، انتشارات وزارت بهداشت
 6. جمعیت، توسعه و بهداشت باروری، دکتر حبیب اله زنجانی، دکتر کامل شادپور، دکتر محمد میرزایی، دکتر امیر هوشنگ مهریار، نشر و تبلیغ بشری، ۱۳۷۸

زیست شناسی:

 1. مبانی زیست شناسی، ابوالقاسم امین، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۹
 2. زیست شناسی سلول، رده بندی جانوری
 3. دانش زیست شناسی جلد ۲ و ۳، حمیده علمی غروی و حسین دانش فر

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی سازمان سنجش و وزارت بهداشت با پاسخ های تشریحی

منابع کارشناسی ارشد فلسفه علم

منابع کارشناسی ارشد فلسفه علم (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد به تفکیک درس به شرح زیر می باشند:

زبان انگلیسی عمومی

 1. کتاب تافل (TOEFL) و ۵۰۴ واژه

زبان انگلیسی تخصصی

 1. خواندن تطبیقی متون انگلیسی کتابهای فلسفه علم با ترجمه فارسی آن
 2. کتاب A election of phical works تالیف دکتر محسن جهانگیری؛ انتشارات سمت
 3. Introduction to philosophy of science Endited in Department of Philosophy of Science Faculty of Theology and Philosophy Islamic Azad University (Science and Reseach)

فیزیک

 1. فیزیک هالیدی (دوره سه جلدی)؛ مرکز نشر دانشگاهی و (یا) مبانی فیزیک (دوره دو جلدی)؛ تالیف: ب. م. یاورسکی – ا.ا. پینسکی؛ مرکز نشر دانشگاهی
 2. مبانی فیزیک مدرن؛ تالیف: وایدنر-سلز؛ ترجمه علی اکبر بابایی – مهدی صفا؛ مرکز نشر دانشگاهی
 3. فیزیک از آغاز تا امروز؛ تالیف و تدوین: حسین جوادی، افسانه جوادی – ناشر: اندرز (منبع کمکی)

ریاضیات

 1. ریاضی عمومی۱ (حساب دیفرانسیل توابع یک متغیره)؛مسگرانی – شاهرضایی – امینی فر؛ نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش
 2. ریاضی عمومی۱ (حساب انتگرال توابع یک متغیره)؛ زعیم باشی، خرازی، شیخ نیا؛ نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش
 3. معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردهای آن؛ رمضانی – بنی فاطمی – عسکری – لکستانی؛ موسسه فناوران و انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر واخد تفرش

منطق

 1. منطق صوری (دوره دو جلدی)؛ تالیف دکتر محمد خوانساری؛ موسسه انتشارات آگاه
 2. «بخش منطق» از کتاب «کلیات فلسفه» تالیف: پاپکین – استرول؛ انتشارات دانشگاه تهران
 3. مجموعه تستهای کارشناسی ارشد منطق (ویژه دانشجویان فلسفه علم) تالیف: محسن خادمی؛ انتشارات پردازش
 4. «منطق» محمدرضا مظفر؛ ترجمه دکتر علی شیروانی، قم، انتشارات دارالعلم، چاپ بیستم
 5. منطق (دوره دو جلدی)؛ تالیف: دکتر احد فرامرز فراملکی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور
 6. درآمدی بر منطق جدید، ضیاء موحد، انتشارات علمی و فرهنگی

فلسفه غرب

 1. کلیات فلسفه؛ ریچارد پاپکین – آوروم استرول؛ ترجمه دکتر سید جلال الدین مجتبوی؛ انتشارات دانشگاه تهران (منبع اصلی)
 2. سیر حکمت در اروپا؛ تالیف محمد علی فروغی (منبع کمکی)

فلسفه اسلامی

 1. آموزش فلسفه (دوره دو جلدی)؛ تالیف: استاد محمد تقی مصباح یزدی؛ ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی
 2. بدایه الحکمه، تالیف: علامه طباطبایی؛ ترجمه: دکتر علی شیروانی؛ موسسه انتشارات دارالعلم
 3. درآمدی بر فلسفه اسلامی، تالیف عبدالرسول عبودیت، ناشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (کمکی)

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع کارشناسی ارشد فلسفه علم در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع کارشناسی ارشد فلسفه علم نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع دکتری فلسفه

منابع دکتری فلسفه (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. سید محمد طباطبایی / ۱۳۸۴ / نهایه الحمکمه / قم: انتشارات جامعه مدرسین / جلدهای ۱ و ۲ و ۳
 2. ابن سینا / ۱۳۷۸ / اشارت و تنبیهات / ترجمه و شرح حسن ملک شاهی / تهران: انتشارات سروش
 3. ————/ ۱۳۷۹ / الهیات شفا / ترجمه محمد محمدی گیلانی / قم: دفتر تبلیغات اسلامی
 4. ابراهیمی دینانی / ۱۳۸۹ / ماجرای فلسفی در جهان اسلام / تهران: انتشارات طرح نو
 5. استیس / ۱۳۵۷ / هگل / ترجمه حمید عنایت / تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی
 6. حسین شوروزی / ۱۳۹۲ / سوالات دکتری فلسفه دانشگاه سراسری با پاسخ تشریحی / انتشارات پردازش
 7. زینب برخورداری / ۱۳۸۸ / مهارت های منطق جدید / تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 8. امیل بریه / ۱۳۷۵ / تاریخ فلسفه قرن هفدهم / ترجمه اسماعیل سعادت / تهران: مرکز نشر دانشگاهی
 9. ————-/ ۱۳۷۴ / تاریخ فلسفه جلد ۲ / ترجمه علی مراد داوودی / تهران: مرکز نشر دانشگاهی
 10. تانگ، رزمری / ۱۳۷۸ / درآمدی جامع بر نظریه هیا فمینیستی / منرژه نجم عراقی / تهران: نشر نی
 11. توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی / شناسنامه علمی: دوره ۴: شماره ۱ / بهار ۱۳۸۵
 12. پاپکین، ریچارد / ۱۳۷۵ / متافیزیک و فلسفه معاصر / ترجمه: جلال ایدین مجتبوی / تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 13. محسن جهانگیری / ۱۳۸۲ / احوال و آثار و آراء فرانسیس بیکن / تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
 14. عبداله جوادی آملی / ۱۳۷۲ / شرح حکمت متعالیه / قم: انتشارات الزهراء
 15. —————- / ۱۳۸۰ / معاد در قرآن / قم: انتشارات اسرا
 16. محمد خوانساری / ۱۳۶۶ / منطق صوری / تهران: انتشارات آگاه
 17. فاطمه زیباکلام / ۱۳۸۵ / سیر اندیشه فلسفی در غرب / تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 18. ژان وال، رنه / ۱۳۸۰ / پدیدارشناسیو فلسفه های هست بودن / ترجمه یحیی مهدوی / تهران: انتشارات مرکز
 19. سروش دباغ / ۱۳۸۳ / زبان و تصویر جهان / تهران: انتشارات صراط
 20. سهروردی / ۱۳۷۷ / حمکه الاشراق / ترجمه و شرح جعفر سجادی / تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 21. حسن شوروزی، مهدی صانعی / ۱۳۹۱ / چکیده تاریخ فلسفه غرب / مشهد: نشر مرندیز
 22. محمدعلی فروغی / ۱۳۸۹ / سیر حکمت در اروپا / تهران: انتشارات هرمس
 23. کاپلستون، فردریک / ۱۳۷۶ / تاریخ فلسفه، – جلد هشتم؛ از بنتنام تا راسل / ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی / تهران: سروش
 24. کاپلستون، فردریک / ۱۳۷۶ / تاریخ فلسفه، – جلد اول؛ یونان و روم / ترجمه: سید جلال الدین مجتبوی / تهران: سروش
 25. کاپلستون، فردریک / ۱۳۷۸ / تاریخ فلسفه، – جلد چهارم؛ از دکارت تا لایب نیتس / ترجمه: غلامرضا اعوانی / تهران: سروش
 26. کاپلستون، فردریک / ۱۳۷۹ / تاریخ فلسفه، – جلد پنجم؛ از لاک تا هیوم / ترجمه: جلال الدین اعلم / تهران: سروش
 27. کاپلستون، فردریک / ۱۳۸۵ / تاریخ فلسفه، – جلد ششم؛ از ولف تا کانت / ترجمه اسماعیل سعادت؛ منوچهر بزرگمهر / تهران: سروش
 28. کاپلستون، فردریک / ۱۳۸۰ / تاریخ فلسفه، – جلد هفتم؛ از فیشه تا نیچه / ترجمه: داریوش آشوری / تهران: سروش
 29. گومپرتس، تئودور / ۱۳۸۵ / متفکران یونانی / ترجمه غلامحسین لطفی / تهران: خوارزمی
 30. ملاصدرا / ۱۳۷۴ / الاسفار الاربعه، ج۱ و ج۸ / تهران: انتشارات مولی
 31. ملاصدرا / ۱۳۸۳ / اسفار اربعه، ج۳، بضمیمه تعلیقات سبزواری / تصحیح، تحقیق و مقدمه: مقصود محمدی به اشراف سید محمد خامنه ای / انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا
 32. مصباح یزدی / ۱۳۶۳ / آموزش فلسفه، ج۲ / قم: دفتر تبلیغات اسلامی
 33. محمدرضا مظفر / ۱۳۸۰ / منطق مظفر / ترجمه و شرح علی شیروانی / نشر دفتر برگزیده
 34. مارتا، نوس باوم / ۱۳۷۵ / ارسطو / ترجمه: عزت اله فولادوند / تهران: انتشارات طرح نو
 35. ضیاء موحد / ۱۳۸۳ / درآمدی به منطق جدید / تهران: انتشارات علمی
 36. محمد حسین مهدوی نژاد / ۱۳۸۵ / نظریه تصویری زبان با تاکید بر لوازم معرفت شناختی آن / مجله پژوهشنامه فلسفه دین، شماره ۱
 37. ماتیوز، اریک / ۱۳۷۹ / فلسفه فرانسه در قرن بیستم / ترجمه: محسن حکیمی / تهران: انتشارات ققنوس
 38. کریم مجتهدی / ۱۳۸۸ / فلسفه در قرون وسطی / تهران: انتشارات امیرکبیر
 39. کریم مجتهدی / ۱۳۸۱ / «فلسفه و کلام»، «فلسفه» پاییز و زمستان – شماره ۶ و ۷ – رابطه مابعدالطبیعه و روش در نظام فکری دکارت
 40. سید حسین نصر / ۱۳۷۷ / نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت / تهران: خوارزمی
 41. واربرتون، نایجل / ۱۳۸۶ / الفبای فلسفه / ترجمه مسعود علیا / تهران: انتشارات ققنوس

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری فلسفه در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری فلسفه نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع دکتری ژئوفیزیک

منابع دکتری ژئوفیزیک (منابع مرجع مطالعاتی) به تفکیک درس جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

سوالات دکتری ژئوفیزیک دانشگاه سراسری با پاسخهای کاملا تشریحی – دکتر امیرعلی حامد، دکتر امین ابراهیمی، مهندس مریم اصلانی فر، مهندس محمد امین پناه – نشر پردازش

۱) زلزله شناسی و تئوری انتشار

 1. Aki, K. and P. G. Richards (2002). Quantitative seismology. Second Edition, ISBN 0-935702-96-2, University Science Books, Sausalito, 704 pp.
 2. Anderson, J. G. 2007, Physical Processes That Control Strong Ground Motion, Treatise on geophysics, Volume 4 Earthquake Seismology, edited by Kanamori, H: Elsevier Pub.
 3. Bormann, P. (2002). IASPEI new manual of seismological observatory practice. P. Bormann (Ed.) GeoForschungsZentrum, Potsdam.
 4. Havskov, J. Alguacil, G. 2010, Instrumentation in earthquake seismology, Springer.
 5. Havskov, J., and Ottemoller, L. 2010, Routine Data Processing in Earthquake Seismology with Sample Data, Exercises and Software: Springer Pub.
 6. Kawase, H., 2002, Site effects on strong ground motions, International handbook of earthquake & engineering seismology. Part A: Academic press for international associated of seismology and physics of earth’s interior.
 7. Kramer, SL. (1996) Geotechnical Earthquake Engineering, 653p. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 8. Kulhanek, 0. 2002. The structure and interpretation of seismograms, International handbook of earthquake & engineering seismology. part A: Academic press for international associated of seismology and physics of earth’s interior.
 9. Lay, T. and T.C.Wallace, Modern Global Seismology ,Academic Press, San Diego, (1995).
 10. Pujol, J. (2003), Elastic Wave Propagation and Generation in Seismology, Cambridge University Press.
 11. Sheriff, R. E. and Geldart, L. P. 1995, Exploration Seismology, 2nd Ed, Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Stein, S. and M. Wysession (2003). Introduction to seismology, earthquakes and earth structure. Blackwell Publishing, Oxford, 498 pp.
 13. Udias Vallina, Agustin.1999, Principles of seismology, Cambridge University Press.

۲) لرزه شناسی

 1. Sheriff, R. E. and Geldart, L. P. 1995, Exploration Seismology, 2nd Ed, Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Udias Vallina, Agustin.1999, Principles of seismology, Cambridge University Press.
 3. Yilmaz, O. (1987), Seismic data processing. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists.

۳) ژئوالکتریک و زئومغناطیس

 1. Blakely, R. J. 1995. Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications, Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Campbell, W. H. 2001. Earth Magnetism: A Guided Tour through Magnetic Fields, San Diego, CA:
 3. Harcourt Academic Press.
 4. Campbell, W. H. 2003. Introduction to Geomagnetic Fields, Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Menke,W. (1989). Geophysical data analysis: Discrete inverse theory. Academic Press, New York,lnternational Geophysics Series, 45.
 6. Parasnis, D.S. 1997. Principles of Applied Geophysics, 5th Ed, London: Chapman and Hall.
 7. Telford, W. M., Geldart, L. P. and Sheriff, R. E. 1990. Applied Geophysics, Cambridge: Cambridge University Press.

۴) گرانی سنجی:

 1. گرانی سنجی کاربردی، ۱۳۸۹، وحید ابراهیم زاده اردستانی
 2. ژئودزی فیزیکی و مسائل مقادیر مرزی، ۱۳۸۲، وحید ابراهیم زاده اردستانی
 3. ژئودزی فیزیکی، ۱۳۸۸، حسین زمردیان
 4. Blakely, R. J. 1995. Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications, Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Abd-Elmotaal, H. A. Isostatic response of the earth’s crust derived by inverse isostasy Journal of Geodynamics, Volume 37, Issue 2, March 2004, Pages 139-153.
 6. Robinson, E. S. and Coruh, C. 1988. Basic Exploration Geophysics, New York: John Wiley and Sons.
 7. Telford, W. M., Geldart, L. P. and Sheriff, R. E. 1990. Applied Geophysics, Cambridge: Cambridge University Press.

۵) فیلترهای دیجیتال

 1. Hayes, M.H. Schaum’s outline of theory and problems of digital signal processing, McGraw-Hill Press.
 2. Haykin, S. Van Veen, B. (2003), Signals and systems, John Wiley & Sons, Inc. second edition.
 3. Orfanidis , S. J. 1996 . Introduction to Signal Processing. Englewood Cliffs, NJ : Prentice -Hall.
 4. Proakis, J.G. Manolakis, D. G. (1996), Digital signal processing. Prentice-Hall, Inc.
 5. Mitra, S. K. 2001 . Digital Signal Processing: a Computer – Based Approach. New York :McGraw – Hill.