مجموعه علوم تربیتی

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در کنکور ارشد مشاوره

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در کنکور ارشد مشاوره

 

 

این بار برای علاقه مندان به مقطع ارشد مشاوره  مجموعه ای بی نظیر را رد نظر گرفته ایم که می تواند تحولی اساسی در میزان یادگیری و آمادگی انها داشته باشد.این مجموعه ارزشمند دارای مجموعه سوالات سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بوده و همرا با جواب های کلیدی تقدیم شما عزیزان می گردد.شما می توانید مجموعه منابع کارشناسی ارشد مشاوره را به صورت یکجا و در قالب یک پکیج آموزشی  از سایت ما تهیه نمایید. این مجموعه در هیچ کجای دیگر قابل یافت نمی باشد چرا که توسط خود ما تولید شده است.

منابع کارشناسی ارشد مشاوره

شما در این پکیج ارزشمند می توانید مجموعه سوالات سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ دانشگاه سرا سری را همراه با پاسخ نامه انها به صورت یکجا دریافت کنید. همچنین مجموعه سوالات دانشگاه آزاد از سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ نیز در این پکیج اموزشی یافت می شود.

شما سوالات مختلفی در زمینه زبان عمومی و تخصصی و امار و روش های تحقیق و مبانی مشاوره و راهنمایی و روان شناسی شخصیت را خواهید یافت.قطعا  جمع اوری همه این منابع و استفاده انها توسط این پکیج هم در زمان و هم پول شما صرفه جویی به عمل آورده و یم تواند بسیار موثر واقع شود.

در پایان مجموعه منابع کارشناسی ارشد مشاوره شما را با این رشته دانشگاهی و تمام گرایشات ان بیشتر اشنا خواهیم کرد و در نهایت به بررسی دانشگاه های پذیرنده این رشته خواهیم پرداخت تا بتوانید با انتخابی صحیح مسیر آینده خود را مشخص نمایید.

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم تربیتی1

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱ به تفکیک درس به شرح زیر می باشند:

زبان عمومی و تخصصی

 1. English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha – SAMT
 2. English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha – SAMT
 3. Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian – SAMT

روانشناسی تربیتی

 1. سیف،‌ علی اکبر، روانشناسی پرورشی، انتشارات آگاه
 2. کدیور، پروین، روانشناسی تربیتی، انتشارات سمت
 3. مقدمه‌ای بر نظریه های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات ویرایش
 4. اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن، دکتر سیف نراقی و نادری
 5. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دکتر جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی، نشر پردازش

روش ها و فنون تدریس

 1. شعبانی، حسن، مهارت های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس)، انتشارات سمت
 2. جویس، بروس. ویل، مارشال. کالهون، امیلی، الگوهای تدریس ۲۰۰۴، ترجمه محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت
 3. صفوی، امان اله، کلیات روشها و فنون تدریس، نشر معاصر

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

 1. شریعتمداری، علی‌، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر
 2. شکوهی، غلامحسین، اصول تعلیم و تربیت مراحل آن
 3. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، دکتر نقیب زاده ، انتشارات آگاه
 4. شعاری نژاد، علی‌اکبر، فلسفه آموزش و پرورش
 5. ال گوتگ، جرالد، مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه محمد جعفر پاک سرشت، تهران، انتشارات سمت
 6. اسمیت، فیلیپ، جی، فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه سعید بهشتی
 7. آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه فریدون بازرگان، انتشارات سمت
 8. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، فلسفه تعلیم و تربیت (جلد اول)، انتشارات سمت
 9. ابراهیم زاده، عیسی، فلسفه تعلیم و تربیت
 10. شریعتمداری، علی، اصول تعلیم و تربیت، انتشارات دانشگاه تهران

مدیریت آموزشی

 1. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، مجید دارابی، پژوهشگران نشر دانشگاهی
 2. علاقه بند، علی، مدیریت آموزشی، نشر ویرایش
 3. علاقه بند، علی، مدیریت عمومی، نشر ویرایش
 4. بلانچارد، پال هرسی و کنت، مترجم: علی علاقه بند، مدیریت رفتار سازمانی، نشر امیرکبیر
 5. علاقه بند، علی، مقدمات مدیریت آموزشی، انتشارات بعثت
 6. اسکات، ریچارد، مترجم: دکتر بهرنگی، سازمانها و سیستم های حقیقی، حقوقی و باز
 7. مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سراسری و با پاسخ تشریحی، نشر پردازش
 8. علاقه بند، علی، اصول و مبانی مدیریت آموزشی، انتشارات بعثت
 9. بهرنگی، محمدرضا، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی
 10. دکتر میرکمالی، رهبری و مدیریت آموزشی، نشر یسطرون
 11. دکتر رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت
 12. دکتر عباس زاده، سیدمحمد، کلیات مدیریت آموزشی
 13. شیرازی، علی، مدیریت آموزش

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

 1. فیوضات، یحیی، مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، نشر ویرایش
 2. پروند، محمدحسن، مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، نشر شیوه
 3. گروه مشاوران یونسکو، فرآیند برنامه ریزی آموزشی، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات مدرسه
 4. لوی، الف، برنامه ریزی درسی مدارس، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات مدرسه
 5. تقی پور ظهیر، علی، مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی،‌ انتشارات آگاه
 6. تایلر، رالف، اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی، ترجمه دکتر علی تقی پورظهیر، نشر آگاه
 7. شریعتمداری، علی، جامعه و تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر
 8. محسن‌پور، بهرام، برنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه
 9. میلر، جی یی، نظریه های برنامه‌ درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی، انتشارات سمت
 10. ملکی، حسن، برنامه ریزی درسی، نشر پیام اندیشه
 11. نظریه های برنامه درسی (مترجم: محمود مهرمحمدی)

تکنولوژی آموزشی

 1. احدیان، محمد، مقدمات تکنولوژی آموزشی، نشر و تبلیغ بشری
 2. فردانش، هاشم، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، انتشارات سمت
 3. علی‌آبادی، خدیجه، مقدمات تکنولوژی آموزشی، انتشارات پیام نور

نظارت و راهنمایی

 1. وایلز، جان و جوزف باندی، نظارت در مدیریت، ترجمه محمدرضا بهرنگی
 2. بهرنگی، محمدرضا، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی
 3. نیکنامی، مصطفی، نظارت و راهنمایی آموزشی، انتشارات سمت
 4. ا.اچسون، کیت و مردیت رامین گال، نظارت و راهنمایی تعلیماتی، ترجمه محمدرضا بهرنگی
 5. وایلز، کیمبل، مدیریت و رهبری آموزشی، ترجمه محمدعلی طوسی، مرکز آموزش مدیریت دولتی سابق
 6. الیوا، پیتر، نظارت راهنمای آموزشی در مدارس امروز، ترجمه سعیدی و شهابی

آمار و روش های تحقیق

 1. احتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات رشد
 2. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور، انتشارات ویرایش
 3. روش های آماری در علوم رفتاری، رمضان حسن زاده
 4. روش های آماری در علوم رفتاری، دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، انتشارات رشد
 5. روش های تحقیق در علوم رفتاری، دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات سخن
 6. سرمدر، زهره ؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه؛ روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران انتشارات آگاه

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

 1. اصول روان سنجی و روان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی، انتشارات رشد
 2. روش ‌های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف، انتشارات دوران
 3. اندازه گیری های روانی و تربیتی و فن تهیه تست، دکتر حیدر علی هومن، انتشارات پارسا

تعلیم و تربیت اسلامی

 1. شریعتمداری، علی، تعلیم و تربیت اسلامی، نشر امیرکبیر
 2. تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات دانشگاه تهران
 3. باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلامی، انتشارات مدرسه
 4. مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، ‌دکتر سید علی اکبرحسینی، انتشارات فرهنگ اسلامی

منابع کلی و پیشنهادی برای کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۱

 1. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱ جلد اول، دکتر جواد خلعتبری، رکسانا نصیری، نشر پردازش
 2. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱ جلد دوم، دکتر جواد خلعتبری؛ رکسانا نصیری، نشر پردازش
 3. مجموعه سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱ دانشگاه آزاد جلد چهارم، محسن نظرزاده زارع، نشر پردازش
 4. مجموعه سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱ دانشگاه آزاد جلد پنجم، محسن نظرزاده زارع، نشر پردازش
منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مشاوره

فهرست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مشاوره و همچنین منابع مطالعاتی مفید این رشته می باشند:

 1. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، دلاور، علی، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۷۴
 2. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ۲، دلاو، علی، تهران، نشر ویرایش، ۱۳۷۵
 3. روش تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، نادری، عزت اله و سیف نراقی، مریم، تهران، انتشارات بدر، ۱۳۶۸
 4. تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی ۲، فرگوسن، جرج؛ کانه؛ پوشیتا؛ مترجمان: علی دلاور، سیامک نقشبندی، تهران، نشر ارسباران، ۱۳۷۷
 5. احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دلاور، علی، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۸۰
 6. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مشاوره ، دکتر جواد خلعتبری، شهره قربان شیرودی، تهران، نشر پردازش
 7. روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، جلدهای اول و دوم، ترجمه گروهی از نویسندگان، (مردیت گال، والتر بورگ و جوس گال)، انتشارات سمت، ۱۳۸۲
 8. مقدمات راهنمایی و مشاوره، شفیع آبادی، عبداله، تهران، رشد ۱۳۸۷
 9. مقدمات راهنمایی و مشاوره، وکیلیان، منوچهر و کبریایی، منیژه، ترهان، ۱۳۸۶
 10. فنون و روشهای مشاوره، شفیع آبادی، عبدالهف ترهان، ترمه، ۱۳۷۸
 11. مبانی مشاوره، ثنایی، باقر
 12. مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی، احمدیف سید احمد، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۴
 13. پویایی گروه و مشاوره گروهی، شفیع آبادی، عبداله، تهران، سمت، ۱۳۸۶
 14. راهنمایی تحصیلی و شغلی، شفیع آبادی، عبداله، تهران، سمت، ۱۳۸۶
 15. نظریه های انتخاب شغل، شفیع آبادی، عبداله، تهران، سمت، ۱۳۷۵
 16. اصول و فنون راهنمایی و مشاوره، اردبیلی، یوسفف تهران، بعثت ۱۳۷۲
 17. نظریه های مشاوره و روان درمانی، شفیع آبادی، عبداله؛ ناصری، غلامرضا، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۷
 18. نظریه و کاربست مشاوره در روان درمانی، جرالد کوری، ترجمه سید یحیی محمدی، تهران، نشر ارسباران، ۱۳۸۷
 19. نظریه های مشاوره و روان درمانی، پروچاسکا، ترجمه سید یحیی محمدی، تهرانف دانشگاه تهران، ۱۳۷۷
 20. نظریه های شخصیت، سیاسی، علی اکبر، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷
 21. نظریه های شخصیت، دوان شولتس، ترجمه سید یحیی محمدی، تهران، نشر ارسباران، ۱۳۷۸
 22. نظریه های شخصیت، جس فیست و گریگوری جی فیست، ترجمه سید یحیی محمدی، تهران، روان، ۱۳۸۴
 23. نظریه های شخصیت، ترجمه پروین کدیور
 24. راهنمایی سنجش روانی، جلدهای اول و دوم، ترجمه حسن پاشا شریفی و غلامرضا نیکخو
 25. آشنایی با آزمون سازی و آزمونهای روانی، کرمی، ابوالفضل، تهران، روان سنجی، ۱۳۸۶
 26. کاربرد آزمونهای روانی، بهرامی، هادی، تهران، دانا، ۱۳۷۲
 27. روانسنجی، گنجی، حمزه، مشهد، دانشگاه امام رضا، ۱۳۷۴
 28. اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، سیف، علی اکبر، تهران، دوران، ۱۳۸۵

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مشاوره در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مشاوره نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

لیست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون علوم تربیتی می باشد:

 1. شریفی، حسن پاشا – اصول روان سنجی و روان آزمایی – تهران – انتشارات رشد – ۱۳۷۲
 2. گنجی، حمزه؛ ثابت، مهرداد – روان سنجی – تهران – نشر ساوالان – ۱۳۸۰
 3. احدی، حسن؛ بنی جمالی، شکوه السادات – بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی – تهران – نشر نی – ۱۳۷۰
 4. سیف، علی اکبر – روانشناسی پرورشی – تهران – انتشارات آگاه – ۱۳۷۹
 5. سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت اله – روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – تهران – انتشارات ارسباران – ۱۳۸۰
 6. دکتر جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی – خلاصه مباحث کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی – انتشارات پردازش
 7. سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت اله – اختلافات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترمیم آن – تهران – انتشارات بدر – ۱۳۷۳
 8. سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت اله – نارسائیهای ویژه در یادگیری – تهران – انتشارات مکیال – ۱۳۷۹
 9. منصور، محمود – روانشناسی ژنتیک تحول روانی از تولد تا پیری – تهران – انتشارات سمت – ۱۳۷۸
 10. احدی، حسن؛ بنی جمال، سکوه السادات – روانشناسی رشد مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک – تهران – نشر پردیش – ۱۳۷۹
 11. دلاور، علی – مبانی نظری و عملی در پژوهش – تهران – انتشارات رشد – ۱۳۷۴
 12. دلاور، علی – روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی – تهران – انتشارات ویرایش – ۱۳۷۶
 13. دلاور، علی – احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی – تهران – انتشارات رشد – ۱۳۸۰
 14. سیف، علی اکبر – روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی – تهران – انتشارات دوران – ۱۳۷۶
 15. هرگنهان، السون – مترجم: علی اکبر سیف – مقدمه ای بر نظریه های یادگیری – تهران – نشر دوران – ۱۳۸۲
 16. اتکینسون و همکاران – مترجم: محمد نقی براهنی و همکاران – زمینه روانشناسی هیلگارد – تهران – انتشارات رشد – جلد اول – ۱۳۷۸
 17. اتکینسون و همکاران – مترجم: محمد نقی براهنی و همکاران – زمینه روان شناسی – تهران – انتشارات رشد – ۱۳۶۸

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
master-references-sensing-and-measurement-in-education
 1. اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی / دکتر علی اکبر سیف / انتشارات دوران
 2. اصول روان سنجش و روان آزمایی / دکتر حسن پاشا شریفی / انتشارات رشد
 3. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت / محسن نظرزاده زارع / انتشارات پردازشگران
 4. اندازه گیری های روانی و تربیتی و فن تهیه تست / دکتر حیدر علی هومن / انتشارات پارسا
 5. روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / دکتر علی اکبر سیف / انتشارات ویرایش
منابع کارشناسی ارشد اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

فهرست زیر شامل معرفی مهمترین منابع کارشناسی ارشد اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) می باشد:

 1. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت / علی شریعتمداری / چاپ هفدهم / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۳
 2. فلسفه آموزش و پرورش / علی اکبر شعاری نژاد / چاپ ششم / انتشارات امیرکبیر / ۱۳۸۱
 3. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد اصول و فلسفه تعلیم و تربیت / عاطفه عطاران / انتشارات پردازشگران / ۱۳۸۹
 4. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش / میرعبدالحسین نقیب زاده / انتشارات آگاه
 5. مبانی و اصول آموزش و پرورش / شکوهی
منابع دکتری تکنولوژی آموزشی

معرفی منابع دکتری تکنولوژی آموزشی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. مقدمه ای بر نظریه های یادگیری / دکتر علی اکبر سیف
 2. روان شناسی تربیتی / سانتراک / ترجمه: مرتضی امیدیان
 3. الگوهای تدریس ۲۰۰۴ / دکتر محمدرضا بهرنگی
 4. روان شناسی تربیتی نوین / دکتر علی اکبر سیف
 5. مهارت های آموزشی و پرورشی / دکتر حسن شعبانی
 6. سوالات دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه سراسری با پاسخ های تشریحی / عباس تقی زاده، دکتر شیلان کاملی، علیرضا بانشی / نشر پردازش
 7. تدریس مؤثر با استفاده از فناوری در آموزش عالی / دکتر بی بی عشرت زمانی، امین عظیمی
 8. مبانی نظری تکنولوژی آموزشی / دکتر فردانش
 9. مقدمات تکنولوژی آموزشی / دکتر خدیجه علی آبادی
 10. روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی / علی دلاور
 11. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی / علی دلاور
 12. آمار و احتمالات کاربردی / علی دلاور
 13. روان شناسی رشد / لورابرگ / ترجمه: یحیی سیدمحمدی
 14. روان شناسی پرورشی نوین / دکتر علی اکبر سیف
 15. روش ها و فنون تدریس / دکتر اسکندر فتحی آذر
 16. روش گرایی پیشرفته / دکتر حسن شعبانی
 17. روش تدریس پیشرفته / دکتر حسن شعبانی
 18. طراحی آموزشی اثربخش / ترجمه: غلامحسین رحیمی دوست
 19. مقاله سیر تحول تکنولوژی آموزشی در عرصه نظر و عمل در ایران / دکتر فردانش
 20. راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی / ایزاک / ترجمه: علی دلاور

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری تکنولوژی آموزشی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری تکنولوژی آموزشی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع دکتری مشاوره

منابع دکتری مشاوره (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی / علی دلاور
 2. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی / علی دلاور
 3. آمار و احتمالات کاربردی / علی دلاور
 4. نظریه های شخصیت / شولتز و شولتز / ترجمه یحیی سیدمحمدی
 5. خانواده درمانی / گلدنبرگ و گلدنبرگ
 6. سوالات دکتری مشاوره دانشگاه سراسری با پاسخ های تشریحی / سهیلا ابراهیمی، دکتر شیلان کاملی، علیرضا بانشی / نشر پردازش
 7. نظریه های روان درمانی و کاربست ان / جرالد کوری
 8. نظریه های مشاوره درمانی / شفیع آبادی
 9. نظریه های شخصیت / شفیع آبادی
 10. روش های تحقیق در علوم رفتاری / سرمد و همکاران
 11. روش های پژوهش کمی و آماری: ار فرضیه تا نتایج / مارتین و بریگمن
 12. تحلیل آماری در علوم رفتاری / علی دلاور و سیامک نقش بندی
 13. نظریه های مشاوره و روان درمانی / شفیع آبادی و ناصری
 14. نظام های روان درمانی / پروچسکا
 15. مهارت های خرد مشاوره / دیوید گلدارد

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری مشاوره در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری مشاوره نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.