مجموعه علوم تربیتی

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در کنکور ارشد مشاوره

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در کنکور ارشد مشاوره

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در کنکور ارشد مشاوره     این بار برای علاقه مندان به مقطع ارشد مشاوره  مجموعه ای بی نظیر را رد نظر گرفته ایم که می تواند تحولی اساسی در میزان یادگیری و آمادگی انها داشته باشد.این مجموعه ارزشمند دارای مجموعه سوالات سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بوده و همرا با جواب های کلیدی تقدیم شما عزیزان می گردد.شما می توانید مجموعه منابع کارشناسی ارشد مشاوره را به صورت یکجا و در قالب یک پکیج آموزشی  از [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم تربیتی1

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱ به تفکیک درس به شرح زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصیEnglish for students of Educational Administration DR.Mansur kosha – SAMT English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha – SAMT Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian – SAMTروانشناسی تربیتیسیف،‌ علی اکبر، روانشناسی پرورشی، انتشارات آگاه کدیور، پروین، روانشناسی تربیتی، انتشارات سمت مقدمه‌ای بر نظریه های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات ویرایش اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن، دکتر سیف نراقی و نادری خلاصه مباحث کارشناسی [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مشاوره

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مشاوره

فهرست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مشاوره و همچنین منابع مطالعاتی مفید این رشته می باشند:مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، دلاور، علی، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۷۴ روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ۲، دلاو، علی، تهران، نشر ویرایش، ۱۳۷۵ روش تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، نادری، عزت اله و سیف نراقی، مریم، تهران، انتشارات بدر، ۱۳۶۸ تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی ۲، فرگوسن، جرج؛ کانه؛ پوشیتا؛ مترجمان: علی دلاور، [...]

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

لیست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون علوم تربیتی می باشد:شریفی، حسن پاشا – اصول روان سنجی و روان آزمایی – تهران – انتشارات رشد – ۱۳۷۲ گنجی، حمزه؛ ثابت، مهرداد – روان سنجی – تهران – نشر ساوالان – ۱۳۸۰ احدی، حسن؛ بنی جمالی، شکوه السادات – بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی – تهران – نشر نی – ۱۳۷۰ سیف، علی اکبر – روانشناسی پرورشی – تهران – انتشارات آگاه – [...]

منابع کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی / دکتر علی اکبر سیف / انتشارات دوران اصول روان سنجش و روان آزمایی / دکتر حسن پاشا شریفی / انتشارات رشد خلاصه مباحث کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت / محسن نظرزاده زارع / انتشارات پردازشگران اندازه گیری های روانی و تربیتی و فن تهیه تست / دکتر حیدر علی هومن / انتشارات پارسا روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / دکتر علی اکبر سیف / انتشارات ویرایش

منابع کارشناسی ارشد اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

منابع کارشناسی ارشد اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

فهرست زیر شامل معرفی مهمترین منابع کارشناسی ارشد اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) می باشد:اصول و فلسفه تعلیم و تربیت / علی شریعتمداری / چاپ هفدهم / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۳ فلسفه آموزش و پرورش / علی اکبر شعاری نژاد / چاپ ششم / انتشارات امیرکبیر / ۱۳۸۱ خلاصه مباحث کارشناسی ارشد اصول و فلسفه تعلیم و تربیت / عاطفه عطاران / انتشارات پردازشگران / ۱۳۸۹ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش / میرعبدالحسین نقیب [...]

منابع دکتری تکنولوژی آموزشی

منابع دکتری تکنولوژی آموزشی

معرفی منابع دکتری تکنولوژی آموزشی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:مقدمه ای بر نظریه های یادگیری / دکتر علی اکبر سیف روان شناسی تربیتی / سانتراک / ترجمه: مرتضی امیدیان الگوهای تدریس ۲۰۰۴ / دکتر محمدرضا بهرنگی روان شناسی تربیتی نوین / دکتر علی اکبر سیف مهارت های آموزشی و پرورشی / دکتر حسن شعبانی سوالات دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه سراسری با پاسخ های تشریحی / عباس تقی زاده، دکتر شیلان کاملی، علیرضا بانشی / نشر پردازش تدریس مؤثر [...]

منابع دکتری مشاوره

منابع دکتری مشاوره

منابع دکتری مشاوره (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی / علی دلاور مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی / علی دلاور آمار و احتمالات کاربردی / علی دلاور نظریه های شخصیت / شولتز و شولتز / ترجمه یحیی سیدمحمدی خانواده درمانی / گلدنبرگ و گلدنبرگ سوالات دکتری مشاوره دانشگاه سراسری با پاسخ های تشریحی / سهیلا ابراهیمی، دکتر شیلان کاملی، علیرضا بانشی / نشر پردازش نظریه های روان درمانی و کاربست [...]