مجموعه علوم اقتصادی

منابع دکتری اقتصاد سنجی

مهمترین منابع دکتری اقتصاد سنجی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:

 1. غلامحسین خورشیدی، اقتصاد سنجی به زبان ساده ریاضی، تهران، وزارت راه و ترابری، مرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری، ۱۳۷۱
 2. عباس عرب مازار، اقتصاد سنجی عمومی، تهران، انتشارت کویر، ۱۳۶۹
 3. جان جانستون، روش های اقتصادسنجی، ترجمه مجید کوپاهی، (بی. م)، موسسه آموزش عالی آمار، ۱۳۵۲
 4. محمودمنتظرظهور، الگوهای اقتصادی (مقدمه ای بر اقتصاد سنجی)، اصفهان، دانشگده علوم اداری و اقتصاد، ۱۳۵۷
 5. حسین رضوی، اقتصاد سنجی، تهران، دانشگاه ملی ایران، ۱۳۵۳
 6. مانورانجان داتا، روش های اقتصاد سنجی م. داتا، ترجمه ابوالقاسم هاشمی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹
 7. امین منصوب / خلاصه مباحث دکتری اقتصاد سنجی / انتشارات پردازش
 8. احمد جعفری صمیمی، مبانی اقتصاد سنجی، تهران، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۷
 9. اسکارریچارد لانگه، آشنایی با اقتصاد سنجی، ترجمه محمد حسین طوفان نژاد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۰
 10. م.جی.سی. ساری، مقدمه ای بر اقتصاد سنجی ، ترجمه حسین عظیمی، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی ، ۱۳۶۰
 11. کنت فرانک والیس، اقتصاد سنجی کاربردی: (موضوعات انتخابی)، ترجمه حمید ابریشمی ، تهران، سازمان مطالعه وتدوین کتب عولم انسانی دانشگاهها(سمت)، ۱۳۷۳
 12. دومینیک سالواتوره، تئوری و مسایل آمار و اقتصاد سنجی، (شامل ۶۴۰ مسئله حل شده)، ترجمه مهدی نفر، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، ۱۳۷۴
 13. رابرت استفن پیندیک، الگوهای اقتصاد سنجی و پیش بینی های اقتصادی، ترجمه محمد امین کیانیان، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۰
 14. دامودارن گجراتی، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷
 15. کامبیز هژبر کیانی، اقتصاد سنجی و کاربرد آن ، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷
 16. دیوید ج مایس، اقتصاد سنجی کاربردی، ترجمه عباس عرب مازار، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰
 17. احمد جعفری صمیمی، اقتصاد سنجی به زبان ساده، بابلسر، دانشگاه مازندران، ۱۳۷۸
 18. دومینیک سالواتوره، تئوری و مسایل آمار و اقتصاد سنجی، ترجمه کامبیز هژیرکیانی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹
 19. مسعود درخشان، اقتصادسنجی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۷۴
 20. داموداران گجراتی، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری اقتصاد سنجی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری اقتصاد سنجی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع دکتری اقتصاد کلان

منابع دکتری اقتصاد کلان (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:

 1. رودی گر درون بوش و استانلی فیشر، اقتصاد کلان، ترجمه محمد حسین تیزهوش تابان، انتشارات سروش
 2. ویلیام اچ.برانسون، اتقصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، نشر نی
 3. دکتر فریدون تفضلی ، اقتصاد کلان (نظریه ها و سیاست های اقتصادی)، نشر نی
 4. امین منصوب / خلاصه مباحث دکتری اقتصاد کلان / انتشارات پردازش
 5. دکتر تیمور رحمانی، اقتصاد کلان، نشر برادران
 6. باروت پل و هیسترس، نظریه اقتصاد کلان، ترجمه بهروز هادی زنوز، نشر دانشگاهی
منابع دکتری اقتصاد خرد

مهمترین منابع دکتری اقتصاد خرد (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:

 1. جیمز هندرسون، تئوری اقتصاد خرد، رهیافت ریاضی، ترجمه مسعود محمدی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۰
 2. جیمز میچل هندرسون، تئوری اقتصاد خرد، تقرب ریاضی، ترجمه جمشید پژویان، انتشارت موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۷۱
 3. دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حسن سبحانی، نشر نی، تهران، ۱۳۷۰
 4. چارلز فرگوسن، نظریه اقتصاد خرد، ترجمه محمود روزبهان، انتشارارت مرکز نشر دانشگاهی، تهران ،۱۳۷۶
 5. ریچارد، ای بایلاس، نظریه اقتصاد خرد، ترجمه حسین راغفر، نشر نی، تهران، ۱۳۷۱
 6. امین منصوب / خلاصه مباحث دکتری اقتصاد خرد / انتشارات پردازش
 7. دومینیک سالواتوره، تئوری اقتصاد خرد و مسائل آن، ترجمه احمد یزدان پناه، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشر اقتصاد نو، تهران، ۱۳۷۶
 8. دومینیک سالواتوره، تئوری و کاربردهای اقتصاد خرد، مفاهیم، سوالات و مسائل همراه با ریاضیات لاطم و حل مسائل، ترجمه محمد رضا ارسان بد، دانشگاه ارومیه، ۱۳۷۸
 9. پی . آر. جی لایارد، تئوری اقتصاد خرد،ترجمه عباس شاکری، نشر نی، تهران، ۱۳۷۷
 10. ریچارد لیپسی ، اصول علم اقتصاد (۱)اقتصاد خرد، ترجمه منوچهر فکری ارشاد، انتشارات نیکا، مشهد، ۱۳۷۸
 11. هال واریان، تحلیل اقتصاد خرد، نشر نی، تهران، ۱۳۷۸
 12. چارلزای فرگوسن، نظریه اقتصاد خرد، ترجمه محمود روزبهان، (بی .م) انتشارات تابان، ۱۳۷۳
 13. چارلز. س موریس، تحلیل اقتصادی: نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد)، ترجمه اکبر کمیجانی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۲
 14. پیتر کالوو، اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۷۴
 15. دیوید. م وینچ، مسائل اقتصاد خرد و جوابها، موسسه تحقیقات اقتصادی، تهران، ۱۳۷۲
 16. چارلز موریس، تحلیل اقتصادی : نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد)، ترجمه اکبر کمیجانی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۲
 17. هال واریان، رویکرد جدید به اقتصاد خرد میانه، ترجمه جواد پورمقیم، نشر نی، تهران، ۱۳۸۰
 18. رابرت استفن پیندیک، اقتصاد خرد، ترجمه احمد ذیحجه زاده، سازمان مطالعه و تدین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، تهران، ۱۳۸۱