مجموعه مهندسی عمران

منابع دکتری مکانیک خاک و پی

منابع دکتری مکانیک خاک و پی

منابع دکتری مکانیک خاک و پی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:اتکینسون و برانزبی / مکانیک خاک: مقدمه ای بر حالت بحرانی در خاک / ترجمه: حسین صالح زاده / انتشارات پژوهشی تراب / چاپ اول / ۱۳۸۶ محمدحسین بازیار، زینب قناد / مبانی دینامیک خاک: با نگرش ویژه به مهندسی زلزله / انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران / چاپ دوم / ۱۳۸۶ کامبیز بهنیا، امیرمحمد طباطبایی / مکانیک خاک (ج ۱ و ۲) / [...]