مجموعه شیمی

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
 1. شیمی فیزیک، جلد اول (ترمودینامیک). تالیف دکتر اتکینز، پائولا. ترجمه دکتر غلام عباس پارسافر و دکتر بیژن نجفی، ویرایش هشتم، ۱۳۸۸
 2. شیمی فیزیک، جلد دوم (ترمودینامیک محلول ها و سینیتیک شیمیایی) تالیف ایرا لواین، ترجمه دکتری اسلاپ ور، دکتر پارسافر، دکتر مقادی، دکتر نجفی، ویرایش پنجم، ۱۳۸۸
 3. تئوری و مسائل شیمی فیزیک، از سری کتابهای شومز، تالیف کلاید آرمتز، ترجمه دکتر عباس رفعتی، مژگان نجفی، چاپ اول، ۱۳۸۳
 4. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، آتنا به روز، نرگس شریعتی، نشر پردازشف ۱۳۹۰
 5. شیمی کوانتومی، تالیف ایرا لواین، ترجمه دکتر غلامرضا اسلام پور و دکتر سیف اله جلیلی، ویرایش پنجم، چاپ سوم، ۱۳۸۸
 6. حل مسائل شیمی کوانتوم، تالیف ایرالواین، ترجمه دکتر غلامرضا اسلام پور و دکتر سیف اله جلیلی، ویرایش پنجم، چاپ دوم، ۱۳۸۸
 7. حل مسائل شیمی فیزیک، تالیف اتکینز، تراپ، کدی، گیونتا، ترجمه دکتر سیف اله جلیلی، چاپ اول، ۱۳۸۵
 8. شیمی فیزیک، اتکینز، ترجمه دکتر پارسافر و دکتر نجفی، ویرایش ششم
 9. نرم افزار تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، نوآوران نشر الکترونیک پارسه
منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
 1. مبانی شیمی تجزیه (جلد اول) / اسکوک وست / مترجم: هوشنگ خلیلی / چاپ هفتم / مرکز نشر دانشگاهی
 2. مبانی شیمی تجزیه (جلد دوم) / اسکوگ وست / مترجمان: عبدالرضا سلاجقه؛ ابوالقاسم نجفی / چاپ سوم / مرکز نشر دانشگاهی
 3. الکتروشیمی تجزیه ای / جمشید مفیدی / چاپ ششم / انتشارات دانشگاه تهران
 4. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی تجزیه / دکتر مجید آروند / انتشارات پردازش
 5. اصول الکتروشیمی / جمشید مفیدی / چاپ ششم / انتشارات دانشگاه تهران
 6. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان تخصصی شیمی / آتنا به روز؛ نرگس شریعتی / انتشارات پردازش
 7. شیمی تجزیه کمی معدنی (جلد اول) / آرتور وگل / مترجمان: محمدباقر پورسید؛ فرشته عباس زاده توسلی / چاپ اول / مرکز نشر دانشگاهی
 8. شیمی تجزیه کمی معدنی (جلد دوم) / آرتور وگل / مترجمان: عبدالرضا سلاجقه؛ محمدباقر پورسید / چاپ اول / مرکز نشر دانشگاهی
 9. روشهای الکتروشیمیایی / محمدعلی زنجانچی / نشریه شماره ۱۱۴ / انتشارات دانشگاه گیلان
 10. نرم افزار آزمون ساز تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد شیمی تجزیه / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
 11. کروماتوگرافی و طیف سنجی / عباس شفیعی / انتشارات دانشگاه تهران
 12. شیمی تجزیه دستگاهی جلد اول و جلد دوم / کریستین ریلی / مترجم: سید احمد میرشکرائی / چاپ اول / انتشارات دانشگاه پیام نور
 13. اصول تجزیه دستگاهی (جلد اول) / اسکوگ وست / مترجمان: ژیلا آزاد؛ عبدالرضا سلاجقه؛ مجتبی شمسی پور؛ کاظم کارگشا / چاپ سوم / مرکز نشر دانشگاهی
 14. اصول تجزیه دستگاهی (جلد دوم) / اسکوگ وست؛ هولر / مترجمان: ژیلا آزاد؛ عبدالرضا سلاجقه؛ مجتبی شمسی پور؛ کاظم کارگشا / چاپ اول / مرکز نشر دانشگاهی
 15. کروماتوکرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) / ترجمه و گردآوری: دکتر سید عباس شجاع الساداتی / چاپ اول / انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
 16. روشهای دستگاهی در تجزیه شیمیایی (جلد اول و دوم) / یوئینگ / مترجمان: دکتر علی معصومی؛ دکتر عباس کمالی زاد / چاپ اول / انتشارات
 17. دانشگاه شیراز
 18. مبانی و روشهای شیمی تجزیه (جلد اول) / دکتر محمد ادریسی؛ دکتر علی معصومی / چاپ اول / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 19. حل مسأله در شیمی تجزیه / ه‍اج‍ی‍ون‍و؛ اف‍س‍ت‍ات‍ی‍و؛ ن‍ی‍ک‍ول‍ل‍ی‍س‌ / مترجمان: دکتر عباس افخمی؛ علیرضا زارعی / چاپ اول / انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
 20. شیمی دستگاهی / دکتر علی معصومی / چاپ اول / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 21. شیمی تجزیه / محمد ادریسی / مؤسسه زرین کار
 22. روشهای الکتروشیمیایی تجزیه / براونینگ / مترجم: سید مهدی گلابی / دانشگاه تبریز
 23. اصول و کاربردهای الکتروشیمی / د.آر. کراو / مترجمان: محمدتقی زعفرانی؛ میرهاشم ابطحی زاده / چاپ اول / انتشارات دانشگاه تبریز
 24. مقدمه ای بر الکتروشیمی تجزیه (اصول و کاربردها) / سید مهدی گلابی / چاپ اول / انتشارات ستوده تبریز
 25. حل مسائل در شیمی تجزیه / استفان بروئر / مترجمان: دکتر محمدعلی زنجانچی؛ دکتر حسین فلاح باقر شیدایی / انتشارات دانشگاه گیلان
 26. اصول شیمی تجزیه ای (جلد اول) / سیدمهدی گلابی؛ محمدحسین پورتقی آذر
منابع و مراجع کنکور کارشناسی ارشد شیمی معدنی
 1. شیمی معدنی (۱) / جلدهای ۱ و ۲ / دکتر حسین آقابزرگ؛ دکتر محمدرضا ملاردی / انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم تهران / چاپ دوم / ۱۳۸۱
 2. شیمی معدنی (۲) / جلدهای ۱ و ۲ / دکتر حسین آقابزرگ؛ دکتر شهره نفیسی؛ دکتر حمیدرضا آقابزرگ؛ دکتر محمد یوسفی / انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم تهران / چاپ دوم / ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲
 3. نظریه گروه و تقارن در شیمی / دکتر حسین آقابزرگ؛ دکتر منصور عابدینی / انتشارات دانشگاه تهران / چاپ دوم / ۱۳۷۹
 4. شیمی آلی فلزی / محمد یوسفی؛ زهرا کریمی / انتشارات گلرنگ / چاپ اول / ۱۳۸۵
 5. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی معدنی / دکتر محمد یوسفی؛ فروغ ملایی / انتشارات پردازش / ۱۳۸۶
 6. نرم افزار هوشمند، جامع و آزمون ساز تحصیلات تکمیلی: مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد شیمی معدنی / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد شیمی آلی
 1. شیمی فیزیک آلی (مبانی مکانیسم واکنش های آلی) / جی. میلتون هریس؛ کارل سی. ومسر / مترجمان: دکتر محمد رحیمی زاده؛ دکتر فریدون
 2. میلانی نژاد؛ دکتر مجید هروی؛ دکتر مهدی بکاولی
 3. مبانی طیف سنجی مولکولی / ک. ن. بنول / مترجمان: دکتر مسعود حسن پور؛ دکتر رضا اسلامپور
 4. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی آلی / مهشید نیکپور نزهتی / انتشارات پردازش
 5. جداسازی و شناسایی مواد آلی به روش جداول CRC / رضا مستقیم
 6. نگرشی بر طیف سنجی / دونالد ال. پاویا؛ گری ام. لمپمن؛ جرج اس. کریز / مترجمان: دکتر برهمن موثق
 7. شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳ / تورنتون موریسون؛ نیلسون بوید / ترجمه: علی سیدی اصفهانی؛ عیسی یاوری؛ احمد میرشکرایی
 8. شیمی آلی (زیست شناسی) / دکتر بخشعلی معصومی؛ دکتر علیرضا بنایی
 9. شیمی آلی پیشرفته / فرانسیس کری؛ ریچارد ساندبرگ / ترجمه: مجید هروی؛ ابراهیم عامل محرابی
 10. سنتز ترکیبات آلی با روش گسستن / استوارت وارن / ترجمه: برهمن موثق؛ محمد مهدی خدایی
 11. شیمی فیزیک آلی / نوشته برگزیده گیل؛ ویلیز؛ جانسون؛ استریت وایزر؛ مارچ؛ فلمینگ / ترجمه و تألیف: برهمن موثق
 12. شیمی هتروسیکل / توماس گیل کریست / مترجمان: عباس شفیعی؛ بردیا فرزام فر؛ هاله حامدی فر؛ فردین هادی زاده
 13. کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی / ال. دی. فیلد؛ اس. استرنهل؛ جی. ار. کالمن / ترجمه: عیسی یاوری
 14. شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی / ر.م. سیلور اشتین؛ ف. ایکس. وبستر / ترجمه: مجید میرمحمد صادقی؛ محمدرضا سعیدی
 15. بسته نرم افزاری آزمون ساز تحصیلات تکمیلی: مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد شیمی آلی / نوآوران نشر الکترونیک پارسه