مجموعه مهندسی شیمی

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » مجموعه مهندسی شیمی

منابع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به شرح زیر می باشند: انتقال حرارت مقدمه ای بر انتقال حرارت (اینکرو پرا) انتقال حرارت (هولمن) مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۷ ترمودینامیک ترمودینامیک مهندسی شیمی (اسمیت) - مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ترجمه محمد سلطانیه، چاپ [...]

توسط | 1394-12-11 20:43:53 +03:30 بهمن 21ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه مهندسی شیمی|بدون دیدگاه

ارسال رایگان برای خریدهای 40هزار تومان به بالا رد کردن