مجموعه زیست شناسی

منابع و مراجع ارشد میکروبیولوژی

منابع و مراجع ارشد میکروبیولوژی

میکروب شناسی زینسر- ترجمه دکتر محمد کریم رحیمی – انتشارات آئیژ- ۱۳۸۲  میکروب شناسی جاوتز –  ترجمه محسن ارجمند – انتشارات ارجمند – ویرایش بیست و سوم – سال ۱۳۸۳ میکروب شناسی مواری –  ترجمه رضا رنجبر – انتشارات اندیشه رفیع – سال ۱۳۸۳ میکروب شناسی واکر –  ترجمه رضا میرنژاد– انتشارات بشری – سال ۱۳۸۷ میکروب شناسی ادیب فر – چاپ هفتم – انتشارات نور دانش میکروب شناسی ملک زاده چاپ  چهارم– انتشارات دانشگاه تهران – سال ۱۳۸۳ میکروبیولوژی عمومی – ملک زاده – [...]

منابع و مراجع ارشد ژنتیک

منابع و مراجع ارشد ژنتیک

Principle of Genetics – Fourth Edition Snustad. Simmon. (2006) An Introduction to Human Molecular Genetics- Second Edition- jack.j.pasternak (2005) Molecular Biology- Robert F. Weaver Gene Regulation- Fifth edition – David. S. Latchman اصول و تجزیه ژنتیک جلد ۱ و ۲ – ترجمه دکتر احمد ارزانی و مهندس سید الیاس مرتضوی ژنتیک پزشکی تامپسون – ترجمه دکتر مراد علیزاده(۲۰۰۱) ژنتیک انسانی و پزشکی – دکتر یوسف سیونا خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ژنتیک ، عاطفه رزازان، نشر پردازش نرم افزار آزمون ساز تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد [...]

منابع و مراجع ارشد بیوشیمی

منابع و مراجع ارشد بیوشیمی

فهرست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی کارشناسی ارشد بیوشیمی به تفکیک منابع فارسی و انگلیسی می باشد: منابع فارسی:ملک نیا، ناصر، شهبازی، پرویز، (۱۳۷۸)، بیوشیمی عمومی، جلد اول، چاپ هفدهم، انتشارات دانشگاه تهران. ملک نیا، ناصر، شهبازی، پرویز، (۱۳۷۸)، بیوشیمی عمومی، جلد دوم، چاپ هفدهم، انتشارات دانشگاه تهران. سگل، اروین، محاسبات بیوشیمیایی، (۱۳۷۱)، ویرایشس دوم، ترجمه دکتر هادی خرازی، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی باختران. پناهی، پرویز، (۱۳۸۴)، مبانی بیوشیمی، جلد اول، چاپ [...]

منابع و مراجع ارشد بیوفیزیک

منابع و مراجع ارشد بیوفیزیک

بیوشیمی فیزیک، بیژن فرزامی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول ۱۳۷۲٫ مبانی بیوفیزیک، محمد رضا حسین دخت، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم ۱۳۸۱٫ روش های بیوشیمی و بیوفیزیک، علی اکبر موسوی موحدی، علی اکبر صبوری و جمشید خان چمنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۸۵٫ ژنتیک ملکولی پیشرفته ۱، مجید متولی باشی ، زهره حجتی و احسان حبیبی ، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول ۱۳۸۷٫ فیزیک تشعشع و رایولوژی ، فریدون نجم آبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی- واحد علامه طباطبایی، چاپ پنجم ۱۳۸۴٫ بیوفیزیک [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

مجد ، احمد و شریعت زاده سید محمد علی ، (۱۳۸۱) ، زیست شناسی سلولی و مولکولی، مجموع جلد ۱ و ۲، ویرایش سوم، انتشارات آییژ. عبادی، مصطفی و همکاران، (۱۳۸۸)، زیست شناسی مولکولی، جلد ۱ ، انتشارات پوران پژوهش عبادی، مصطفی و همکاران، (۱۳۸۸)، زیست شناسی مولکولی، جلد ۲ ، انتشارات پوران پژوهش ویروس شناسی مورای، ترجمه دکتر جمیله نوروزی ، ۱۳۸۳ ، انتشارت اندیشه رفیع. بافت شناسی پایه، جانکوئیرا، ویرایش نهم ، ترجمه دکتر محمد رخشان، ۱۳۷۸، انتشارات سماط. پیش درآمدی بر [...]

منابع و مراجع ارشد فیزیولوژی جانوری

منابع و مراجع ارشد فیزیولوژی جانوری

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد ۱ و ۲) ترجمه دکتر فرخ شادان تجدید نظر دهم ۲۰۰۰ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد ۱ و ۲) ترجمه دکتر حوری سپهری و علی رستگار زاده کلیات فیزیولوژی پزشکی گانونگ (جلد ۱ و ۲) ترجمه دکتر فرخ شادان ۱۹۹۸ کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران تالیف پروفسور ولری میلر جورج سی کنت، ترجمه دکتر محمد حسین صدرزاده طباطبایی، ۱۳۸۰، انتشارات دانشگاه تهران زیست شناسی مهره داران، تألیف توماس، ترجمه دکتر محمد ابراهیم نژاد، ۱۳۷۸ سوالات کارشناسی ارشد [...]

منابع کارشناسی ارشد بافت شناسی

منابع کارشناسی ارشد بافت شناسی

محمد صادق رجحان، ضروریات بافت شناسی، انتشارات چهر جان کوئیرا، سی لوئیز و دیگران، ترجمه داریوش خلیلی، بافت شناسی انسانی پایه سمیه اسمعیلی رینه، خلاصه مباحث کارشناسی ارشد بافت شناسی، نشر پردازش تابنده شریعتی، مروری بر بافت شناسی، انتشارات نوربخش جان کوئیرا، سی لوئیز و دیگران، ترجمه قهرمان شارقی و دیگران، بافت شناسی پایه، نشر کتب دانشگاهی تهران محمد صادق رجحان، بافت شناسی انسانی پایه، انتشارات چهر Junqueira and Carneiro. 2005. BASICHISTOLOGY. 1led

منابع دکتری رونویسی و بیان ژن

منابع دکتری رونویسی و بیان ژن

منابع دکتری رونویسی و بیان ژن (منابع مرجع مطالعاتی) – فارسی و انگلیسی – جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:سارا انصاری، سید جواد رسولی / خلاصه مباحث دکتری رونویسی و بیان ژن / نشر پردازش Molecular Biology of the Cell, Albert et: 2008 Molecular Biology, Weaver, 2007 Gene Regulation, Latchan: 2005 Fundamental Bacterial Genetics. Turn and Trempy 2004 Essential Genetics: A Genomics Prespective, Hartel and Jones 2002قابل توجه کاربران:لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری [...]

منابع دکتری سلولی و مولکولی

منابع دکتری سلولی و مولکولی

منابع دکتری سلولی و مولکولی – سلولی پیشرفته (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری عبارتنداز:زیست شناسی سلولی و مولکولی، مجد و شریعت زاده، ۱۳۸۰ زیست شناسی سلولی و مولکولی، مریم خالصی ، رضا یوسفی و دکتر بهبودی، ۱۳۸۱ زیست شناسی سلولی و مولکولی، لودیش و همکاران، ۲۰۰۸، ترجمه : دکتر رضا یوسفی و همکاران، ۱۳۸۸ سوالات دکتری سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی / مریم فرزانه، علیرضا لطف آبادی، حمید مقیمی / نشر پردازش زیست شناسی سلولی و مولکولی، دکتر [...]

منابع دکتری زیست شناسی تکوینی

منابع دکتری زیست شناسی تکوینی

منابع دکتری زیست شناسی تکوینی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:Developmental biology نوشته gilbert Developmental biology نوشته Klaus kalthoff خلاصه مباحث دکتری زیست شناسی تکوینی / محمد ربیعی گل مکانی، سمیه اسمعیلی رینه، وحید اکملی / نشر پردازش جنین شناسی لانگمن مقدمه ای بر تولید مثل جانوری نوشته دکتر آذرنیا و یاسر تهمتنی کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران ترجمه دکتر صدرزاده طباطباییقابل توجه کاربران:لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری زیست شناسی تکوینی در [...]