مجموعه هنر

منابع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

منابع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

مهمترین منابع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی جهت آمادگی آزمون) به شرح زیر می باشد:کتاب مدیریت و کنترل پروژه، تالیف علی حاج شیر محمدی، ویرایش دوم دانستنی های حرفه پیمانکاری، تالیف مهندس علی مراد اتحاد، ویرایش دوم، چاپ سوم فناوری اطلاعات (IT) در مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه، ترجمه دکتر محمد گلابچی و مهندس مرتضی آل بنی، چاپ اول مدیریت ماشین های راه سازی، ترجمه دکتر علی توران، چاپ نوزدهم مدیریت پروژه با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات، [...]

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد پژوهش هنر (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون می باشد:هنر در گذر زمان / هلن گاردنر / ترجمه محمد تقی فرامرزی / موسسه انتشارات آگاه / ۱۳۸۱ صنایع دستی کهن ایران / هانس وولف / ترجمه سیروس ابراهیم زاده / شرکت انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۸۵ آموزش هنر و فن سفال و سرامیک / عزیزه پنجوینی، سعید گرجستانی / انتشارات دانشگاه هنر / ۱۳۸۴ هندسه نقوش / مرجان کشاورزی و / مهرداد احمدی [...]

منابع کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

منابع کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

آژند و آمود، بزرگمهری آشنایی با معماری اسلامی ایران، پیرنیا اقلیم و معماری، توسلی انگلیسی برای دانشجویان معماری، انتشارات سمت ایران پیش از تاریخ، شهمیرزادی باززنده سازی شهرها و بناهای تاریخی، دکتر فلامکی پایدار کردن سازه های آجری، جوزپه چینی تاریخ شکل گیری شهر (ایران و غرب)، دکتر فلامکی جزوه آسیب شناسی، دانشگاه شهید بهشتی جزوه آسیب شناسی، دکتر خوشنویس جروه سازه های سنتی، دکتر تهرانی جزوه مبانی نظری، رضازاده جزوه مبانی نظری، دکتر خوشنویس جزوه مبانی نظری، دکتر حناچی حفاظت و نگهداری در کاوشهای باستانی دوازده درس مرمت، محب علی رطوبت، ماساری زبان عمومی سبک شناسی، [...]

منابع کارشناسی ارشد معماری

منابع کارشناسی ارشد معماری

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد معماری (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی جهت آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی) می باشد:محمدرضا افضلی، مهرداد هاشم زاده همایونی / فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان / تهران / نشر دانشیار / ۱۳۸۰ فرانسیس چینگ / فرهنگ تصویری معماری / ترجمه محمد احمدی نژاد / تهران / نشر خاک / ۱۳۸۷ محمدکریم پیرنیا / سبک شناسی معماری ایران / تهران / نشر سروش دانش / ۱۳۸۳ محمدکریم پیرنیا / آشنایی با معماری اسلامی ایران / تهران / [...]

منابع مرجع دانشگاهی نقد هنری و ادبی

منابع مرجع دانشگاهی نقد هنری و ادبی

عناوین فهرست زیر شامل مهمترین منابع مرجع دانشگاهی نقد هنری و ادبی می باشند:حبیب اله آیت الهی / شیوه های مختلف نقد هنری / چاپ دوم / تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی / ۱۳۸۷ بابک احمدی / حقیقت و زیبایی / چاپ هفتم / تهران: نشر مرکز / ۱۳۸۳ افلاطون / ضیافت (مجموعه فلسفه یونان و روم ۱) / ترجمه محمود صناعی / چاپ اول / تهران: انتشارات فرهنگ / ۱۳۸۱ زهرا ایرانی صفت / نقد هنری (مجموعه سوالات زیبایی شناسی [...]

منابع کارشناسی ارشد آسیب شناسی و فن شناسی آثار

منابع کارشناسی ارشد آسیب شناسی و فن شناسی آثار

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد آسیب شناسی و فن شناسی آثار (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون می باشند:حفاظت، نگهداری و مرمت آثار هنری و تاریخی / پلندرلیت / ترجمه رسول وطن دوست / انتشارات دانشگاه هنر راهنمای حفاظت، نگهداری و مرمت کاغذ / ناردی و فیلیپ وان دم / ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم / انتشارات آستان قدس حفاظت و مرمت در کاوش های باستان شناسی / نیکلاس استانلی پرایس / میرمحسن موسوی / انتشارات دانشگاه هنر سیر [...]

منابع کارشناسی ارشد متحرک سازی - انیمیشن

منابع کارشناسی ارشد متحرک سازی – انیمیشن

فهرست زیر شامل منابع کارشناسی ارشد متحرک سازی – انیمیشن (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد برای درس پروژه عملی تصویر متحرک می باشد:متحرک سازی شخصیت های کارتون / پرستون بلر / ترجمه: علیرضا گلپایگانی، تصحیح: محمد شهبا / انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد هنر) / ۱۳۷۶ آموزش کامل متحرک سازی و کارتون / مترجم: مهندس مریم شعبانی گلدره / نشر سعیده / ۱۳۸۸ متحرکسازی به زبان ساده / والتر فاستر / ترجمه فریبرز فرید افشین و مریم [...]

منابع کارشناسی ارشد دانستنی های هنری

منابع کارشناسی ارشد دانستنی های هنری

مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم / اردوارد لوسی اسمیت / ترجمه: علیرضا سمیع آذر / تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی نظر / ۱۳۸۴ تاریخ هنر (مجموعه ۸ جلدی) / سوزنان وودفورد و … / ترجمه: حسن افشار / تهران: نشر مرکز / ۱۳۸۵ شرح جامع دانستنی های هنری / محمود سودایی، محمد مهدی نجفی / انتشارات ارشد / ۱۳۹۴ هنر مدرنیسم / ساندرو بکولا / ترجمه: رویین پاکباز و … / تهران: فرهنگ معاصر / ۱۳۸۷ تاریخ هنر / [...]

منابع کارشناسی ارشد نقد و بررسی آثار سینمایی

منابع کارشناسی ارشد نقد و بررسی آثار سینمایی

عناوین زیر شامل معرفی مهمترین منابع کارشناسی ارشد نقد و بررسی آثار سینمایی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته سینما می باشد:تاریخ جامع سینما (دو جلدی) / نوشته دیوید آ. کوک / ترجمه: هوشنگ آزادی ور / نشر چشمه تاریخ سینمای هنری / اونو پاتالاس و اولریش گرگور / ترجمه: هوشنگ طاهری / نشر ماهور تاریخ سینما / نوشته دیوید بوردول و کریستین تامسون / ترجمه زوان قوکاسیان / نشر مرکز هنر سینما / نوشته دیوید بوردول [...]

منابع کارشناسی ارشد دانستنی های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش

منابع کارشناسی ارشد دانستنی های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش

موارد فهرست زیر شامل عناوین مهمترین منابع کارشناسی ارشد دانستنی های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش (کتابهای منبع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی و بازیگری می باشند:تاریخ تئاتر جهان (جلد ۱) / اسکارگ. براکت / مترجم: هوشنگ آزادی ور / تهران:‌ نشر مروارید با مشرکت نشر نقره / ۱۳۶۶ تاریخ تئاتر جهان (جلد ۲) / اسکارگ. براکت / مترجم: هوشنگ آزادی ور / تهران:‌ نشر مروارید با مشرکت نشر نقره / ۱۳۶۶ تاریخ تئاتر [...]