مجموعه حسابداری

قبولی در کارشناسی ارشد حسابداری

قبولی در کارشناسی ارشد حسابداری آسان است اگر…

قبولی در کارشناسی ارشد حسابداری آسان است اگر …   منابع کارشناسی ارشد حسابداری را به صورت کامل و دقیق از ما بخواهید.اگر می خواهید در آزمون سراسری و یا آزاد امسال در رشته کارشناسی ارشد به موفقیت دست یابید و در دانشگاه مورد علاقه خود قبول شوید باید بتوانید با در اختیار داشتن منابع سوالات این رشته و تمرین و ممارست خود را به سطح بالایی از آمادگی قرار دهید تا در نهایت در کنکور بهترین عملکرد ممکن را به نمایش [...]

منابع کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی

منابع کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی

مهمترین منابع کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حسابداری به شرح زیر می باشد:نویسی، فرشید – نظری، رضا – دکتر حسینی، احمد و عالیور، عزیز، حسابداری صنعتی، جلد اول، نشریه ۳۶ سازمان حسابرسی، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۳ نویسی، فرشید – نظری، رضا – دکتر حسینی، احمد و عالیور، عزیز، حسابداری صنعتی، جلد دوم، نشریه ۴۸ سازمان حسابرسی، چاپ هفتم، ۱۳۷۳ عالیور، عزیز – دکتر شباهنگ، رضا، حسابداری صنعتی، جلد سوم، نشریه ۸۲ سازمان حسابرسی، چاپ [...]

منابع کارشناسی ارشد حسابداری مالی

معرفی منابع کارشناسی ارشد حسابداری مالی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حسابداری به شرح زیر می باشند:منابع فارسی:اقوامی، داوود و جعفر باباجانی – «اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی» – سمت اکبری، فضل اله و مصطفی علی مدد – «حسابداری استهلاک» – نشریه شماره ۹۰ – مرکز تحقیقات سازمان حسابرسی باباجانی، جعفر – «حسابداری و کنترل های مالی دولتی» – دانشگاه علامه طباطبایی بزرگ اصل، موسی – «راهنمای به کارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ [...]

منابع کارشناسی ارشد حسابرسی

منابع کارشناسی ارشد حسابرسی

مهمترین منابع کارشناسی ارشد حسابرسی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حسابداری به شرح زیر می باشد:ارباب سلیمانی، عباس – نفری محمود، «اصول حسابرسی»، جلد اول، چاپ پنجم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ارباب سلیمانی، عباس، «اصول حسابرسی»، جلد دوم، چاپ دوم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ارباب سلیمانی، عباس – کمالی زارع، علی، «حسابرسی داخلی اثربخش»، چاپ اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی «استانداردهای حسابرسی» چاپ اول، کمیته فنی [...]